Teatr Złoty Dukat

18 i 20 października 2021 r. do naszego Przedszkola przyjedzie Teatr Złoty Dukat. Nasze dzieci zobaczą przedstawienie pt. „Z malowanej skrzyni”. Aktorzy w oryginalnych strojach ludowych (strój krakowski) opowiedzą i zatańczą malowniczą baśń opartą na motywach ludowych… 

Przedstawienie jest finansowane z funduszy Rady Rodziców – dziękujemy wszystkim opłacającym składki!

Książka „Nasza Bajka”

W dniach 16 i 17 października 2021 r. w Wilanowie odbył się IX Królewski Festiwal Światła.

W tym roku Przedszkole Nr 420 „Nasza Bajka” wystawiło instalację świetlną – Książkę „Nasza Bajka”. Można ja było podziwiać w Ratuszu Dzielnicy Wilanów, w sali konferencyjnej.

Bardzo dziękujemy Kamili Góraj, pomysłodawczyni i wykonawczyni Książki!

Dziękujemy wszystkich Rodzicom, którzy oddali swój głos na Książkę.

Rada Rodziców.

655838627

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela składamy najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom Przedszkola Nr 420 „Nasza Bajka”!

Zapraszamy do pokoju nauczycielskiego na słodką i kawową niespodziankę.

Serdecznie dziękujemy Kamili Góraj i Monice Wojtach za pomoc!

Rada Rodziców.


Upominki

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,

Na terenie Dzielnicy Wilanów Centrum CBT utworzyło Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego, oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ .

Oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Między innymi:

Porady:

  • psychologiczno-diagnostycznych, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.
  • psychologicznych stanowiących element wdrożonego planu leczenia, obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

Sesje:

  • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)
  • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
  • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
  • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego CBT oferuje:

  • porady psychologa: pomoc psychologiczną, wsparcie psychospołeczne, psychoedukację;
  • porady lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży: konsultacje, diagnozę, leczenie farmakologiczne, psychoedukację;
  • psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży;
  • psychoterapię grupową dla dzieci i młodzieży

 

Kontakt:

Ul. Sarmacka 5A/U6

Tel. 22 205-00-30

Email: poradnia_wilanow@cbt.pl

Więcej informacji https://cbt.pl/poradnie/poradnia-dla-dzieci-i-mlodziezy/oferta-w-ramach-nfz/

Wystawa fotograficzna

W Naszej Bajce możemy podziwiać wystawę „Wspomnienia z wakacji”.
Jest to wystawa zdjęć przyniesionych przez naszych przedszkolaków. Kolorowe, wakacyjne ujęcia zabierają nas w ciepłe miejsca i przywołują miłe wakacyjne wspomnienia.

Łapię deszczówkę

We wrześniu grupa 2 „Rybki” wzięła udział w zajęciach edukacyjnych : „Woda na naszej planecie”. Dzieci poznały nazwy zbiorników wodnych na Ziemi oraz dowiedziały się jakie mamy rodzaje wody i która jest wykorzystywana w naszych domach. Na zakończenie wysłuchały zagadek dźwiękowych związanych z wodą. Dzieci podlewały również wodą z deszczówki swój ogródek.
Grupa 11 „Myszki”
Dzieci poznały obieg wody w przyrodzie, dowiedziały się jak powstaje chmurka, z której pada deszcz. Myszki zapoznały się z funkcją pojemnika na deszczówkę, własnoręcznie nabierały wodę do konewek, po czym podlewały rośliny w ogródeczku. Dzieci skorzystały z magicznego dywanu, by poczuć się, jakby brodziły w czystej wodzie rzeki.

Informacje na dzień dobry w „Naszej Bajce”

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Jolanty Kuźmińskiej Dyrektora Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”, przekazuję następujące informacje:

Zbliża się wrzesień i czas wejścia Waszych dzieci do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”.
W związku z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi, Pani Dyrektor przedszkola postanowiła, że nie odbędą się spotkania adaptacyjne. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowych Rodziców, przesyłam w załącznikach wiele istotnych informacji dotyczących przygotowania dzieci i rodziców do przedszkola.

Szatnie dla grup 2, 3 i 4 znajdują się na parterze. Przychodząc do przedszkola 1 września, poszukajcie miejsca w szatni podpisanego imieniem Waszego dziecka i po przebraniu, skierujcie się do drzwi prowadzących na korytarz. Tam przywita Was Pani woźna lub Panie z grupy.

Dokumenty do wypełnienia (upoważnienia, deklaracje) prześlemy w sierpniu.

Jak pomóc dziecku w adaptacji?

1. Krótko żegnaj się z dzieckiem w szatni lub w drzwiach korytarza.
2. W początkowym okresie adaptacji odbieraj dziecko wcześniej.
3. Gdy dziecko płacze przy rozstaniu- Nie zabieraj dziecka do domu.
4. Okazuj pozytywne emocje, nawet wtedy, gdy słyszysz, że twoje dziecko płacze.
5. Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz.
6. Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie- bądź punktualnie.
7. Kontroluj co mówisz, tak, aby budować pozytywny obraz przedszkola.
8. Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się
w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.
9. Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre.
10. Przyzwyczajaj dziecko do samoobsługi.
11. Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela.

Więcej informacji dotyczących organizacji pracy grupy uzyskacie Państwo podczas zebrań
w grupach w pierwszym tygodniu września.

Życzę spokojnego i dobrego roku przedszkolnego.

Z poważaniem
Urszula Grzelka
Wicedyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”

List od Pani Dyrektor

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż Przedszkole jest otwarte na pomysły Rodziców. Chciałabym, aby każdy z Państwa poczuł się współgospodarzem placówki.
Zachęcam do aktywnego włączenia się w życie naszego Przedszkola. Razem z rodzicami podejmujemy się różnorodnych form współpracy tj. Teatr Rodzica, „Zespół „Bursztynki” składający się z nauczycieli i rodziców, którzy lubią śpiewać i grać na instrumentach muzycznych. Rodzice pomagają w upiększaniu otoczenia Przedszkola. Zapraszamy chętnych rodziców do współpracy.

Przedszkole ma własną kuchnię, w której przygotowujemy posiłki dla dzieci zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zdrowego odżywiania. Ograniczona jest ilość soli i cukru w potrawach . Pieczemy mięsa ze schabu, szynki, które podawane są dzieciom jako wędlina na kanapki. Bardzo proszę, przyzwyczajajcie Państwo swoje dzieci do potraw bez soli i cukru oraz do pieczonych mięs. Smak człowieka zmienia się po około 14 dniach.

Przedszkole nie prowadzi posiłków dla dzieci z dietami pokarmowymi. Jeśli dziecko jest uczulone na pokarmy, rodzic ma obowiązek poinformowania o alergii panie nauczycielki w grupie oraz dyrektora Przedszkola. W związku z tym rodzic pisemnie informuje o występowaniu alergii pokarmowej
i własnoręcznie podpisuje w/w informację.

Do Przedszkola przyprowadzamy wyłącznie zdrowe dzieci. Jeśli dziecko ma katar/kaszel, który rodzic tłumaczy jako alergię, musi być ten fakt potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. W innym przypadku dziecko z katarem/kaszlem świadczącym o chorobie dziecka, należy pozostawić w domu. Zaświadczenie o alergii od lekarza pediatry honorujemy przez 2 tygodnie. Zaświadczenie o alergii od lekarza alergologa honorujemy przez 6 miesięcy.

Opłaty za żywienie dzieci będą przez Państwa dokonywane na wskazane konto ( numer będzie podany we wrześniu)- do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Z poważaniem
Jolanta Kuźmińska
Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”