Rekrutacja do Przedszkola – wydłużenie terminu rekrutacji do Przedszkola

Szanowni Państwo,

Od dnia 30 marca br. o godz. 13.00 do dnia 23 kwietnia br. do godz. 20.00 istnieje możliwość rejestracji w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola-jest to drugi etap rejestracji wniosków.

Do dnia 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Ze względu na bezpieczeństwo życia i zdrowia Państwa i pracowników Przedszkola, wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów należy przesłać mailem
na adres: sekretariat@przedszkole420.waw.pl

O pobraniu wniosku przez członka komisji zostaną Państwo poinformowani mailem.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Proszę o dyscyplinę w czasie trwania kwarantanny: zostańmy w domach, stosujmy się do wydawanych zaleceń, nie ryzykujmy życiem i zdrowiem własnym oraz innych osób.

Z poważaniem Jolanta Kuźmińska –
Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.