Zamierzenia

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: Styczeń

Grupa: Misie

 

 

Tydzień I: Bajki, baśnie, bajeczki

Tydzień II: Karnawał

Tydzień III: Święto babci i dziadka

Tydzień IV: Czyj to dom?

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Zna popularne bajki dla dzieci
 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Rozwija zainteresowania czytelnicze
 • Zdobywa informacje na temat pracy biblioteki
 • Nazywa członków rodziny
 • Uczestniczy w zabawach dramowych
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Przelicza elementy w zbiorach i podaje ich liczbę
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Mierzy długość przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam
 • Konstruuje prostą grę matematyczną
 • Rozumie i stosuje pojęcie para
 • Stosuje określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej, na prawo, na lewo
 • Odczytuje przepis kulinarny zapisany w postaci prostych symboli
 • Rozwija sprawność manualną
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” wybranych gatunków zwierząt
 • Rozpoznaje gatunki niektórych ptaków
 • Rozumie znaczenie słowa sąsiad
 • Poznaje architekturę najbliższej okolicy
 • Składa w całość obrazki pocięte na kilka części
 • Wykonuje proste instrumenty muzyczne
 • Umie rozpoznać dźwięk i wskazać jego źródło
 • Ilustruje ruchem muzykę i śpiewa piosenki
 • Posługuje się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie
 • Wykonuje proste konstrukcje przestrzenne
 • Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka
 • Wie, jak należy zachować się podczas uroczystości
 • Przestrzega reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki)
 • Współpracuje z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania