Zamierzenia

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
                            dla grupy 3-latków MISIE na miesiąc czerwiec

 

Tydzień 37: Dzień Dziecka

Tydzień 38: Ile nóg ma stonoga?

Tydzień 39: Słoneczne lato

Tydzień 40: Jedziemy na wakacje

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Stara się ostrożnie korzystać z książeczek i odkłada je na swoje miejsce
 • Opisuje wygląd dzieci z różnych stron świata i potrafi znaleźć podobieństwa
 • Rozpoznaje i opowiada o swoich ulubionych zabawach
 • Nazywa i wskazuje części ciała
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez Nauczyciela
 • Podczas tańca reaguje na zmianę tempa i rytmu muzyki
 • Dostrzega wyraźne różnice, porównując dwa obrazki
 • Segreguje przedmioty według cech jakościowych
 • Podczas rysowania próbuje prawidłowo trzymać przybory kreślarskie
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 • Próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • Rozpoznaje i nazywa środowiska przyrodnicze
 • Rozróżnia poznane rośliny, niektóre zwierzęta i owady
 • Uważnie słucha piosenek i wierszy
 • Zna wygląd i środowisko życia pszczoły
 • Stosuje określenia: teraz, najpierw, potem
 • Rozpoznaje motyla wśród innych owadów
 • Próbuje wycinać nożyczkami określone kształty
 • Wie że rośliny potrzebują do życia wody i światła
 • Wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły
 • Odpowiada na proste pytania dotyczące utworu
 • Nazywa zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, śnieg, świeci słońce, burza, wieje wiatr
 • Potrafi pogrupować przedmioty według ich liczebności
 • Chętnie lepi z plasteliny określone kształty
 • Zauważa i określa zmiany, np. woda zmieniła kolor
 • Dzieli zbiór na podzbiory
 • Rozpoznaje niektóre środki lokomocji ( samochód, samolot, pociąg, autobus)
  i potrafi je wskazać na obrazku
 • Tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych
 • Przestrzega zasad szanowania przyrody; wie jak należy zachowywać się w lesie
 • Zadaje pytania w celu uzyskania informacji na dany temat
 • Rozumie pojęcie wakacje i prawidłowo stosuje je w wypowiedzi
 • Rozpoznaje na ilustracji krajobraz morski i krajobraz górski
 • W prostych słowach potrafi opisać cechy tych krajobrazów
 • Potrafi wyrazić swoje pragnienia i potrzeby w formie pracy plastycznej