Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

STYCZEŃ 2022 rok

Grupa Zajączki

 

TEMAT TYGODNIA I:  Nowy rok

TEMAT TYGODNIA II:  Bale w karnawale

TEMAT TYGODNIA III: Święto babci i dziadka

TEMAT TYGODNIA IV: Zimowa olimpiada

 

CELE:

 • Rozpoznaje i nazywa wartości związane z zachowaniami społecznymi
 • Skutecznie się komunikuje, współpracuje z dziećmi w działaniach twórczych i użytkowych
 • Formułuje i wyraża sądy na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń
 • Opowiada o zdarzeniach i czynnościach na podstawie ilustracji
 • Słucha ze zrozumieniem tekstów literackich i wypowiada się swobodnie na ich temat
 • Odróżnia rzeczywistość od fikcji, prawdę od fałszu, kłamstwo od fantazjowania
 • Rozumie żarty językowe, dostrzega żarty sytuacyjne
 • Wykonuje eksperymenty językowe, tworzy rymy
 • Recytuje wiersz, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie
 • Rozpoznaje litery: o, O, a, A, m, M, t, T, e, E, l, L, i, I, d, D, u, U, p, P, b, B, y, Y

w, W, ł, Ł, z, Z, k, K

 • Liczy sylaby w usłyszanych słowach, wyróżnia głoski w wyrazach
 • Interesuje się czytaniem, czyta samodzielnie proste wyrazy
 • Wykonuje własne eksperymenty graficzne, doskonali umiejętności grafomotoryczne
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Przelicza elementy, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
 • Segreguje przedmioty i klasyfikuje je według różnych kryteriów, dzieli elementy na zbiory
 • Koduje i dekoduje znaki oraz symbole, wykonuje różne ćwiczenia związane z kodowaniem
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach umuzykalniających, wykazuje poczucie rytmu
 • Śpiewa piosenki i gra na instrumentach
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą intencjonalnego ruchu, gestu, mimiki
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastyczno-technicznych
 • Przetwarza tekst na obraz graficzny i odwrotnie
 • Konstruuje modele przestrzenne, buduje z materiału naturalnego
 • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą – badanie, obserwacja; wyciąga wnioski
 • Interesuje się przyrodą wysokogórską, rozpoznaje krajobrazy i zwierzęta w Tatrach
 • Troszczy się o środowisko przyrodnicze; wie, jak segregować śmieci
 • Przyporządkowuje zmiany zachodzące w przyrodzie do odpowiednich pór roku
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, w tym nazwami tygodni i miesięcy
 • Odczytuje pełne godziny na zegarze, poznaje różne urządzenia do pomiaru czasu

Odczuwa przynależność do rodziny, zna wartość więzi rodzinnych