Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Listopad

Grupa 10 „ Krasnale”

 

Tydzień 1: Hop! W zaczarowany świat bajek

Tydzień 2: Mieszkam w Polsce

Tydzień 3: Świat wokół mnie – bliżej i dalej

Tydzień 4: Przytul misia

 

Umiejętności dziecka zdobywane w listopadzie:

 • Śpiewa, oddaje ruchem tempo i rytm melodii, eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami, tworzy muzykę, śpiewa piosenki
 • Sprawnie rysuje i prawidłowo posługuje się narzędziem pisarskim
 • Buduje poprawne wypowiedzi, odpowiada na pytania, włącza się kulturalnie do dyskusji
 • Rozróżnia głoski w nagłosie i wygłosie
 • Rozpoznaje litery b, p, g, i spośród innych
 • Majsterkuje, buduje, tworzy według własnego pomysłu
 • Potrafi zgodnie bawić się z rówieśnikami
 • Przelicza elementy zbiorów, posługuje się poznanymi liczebnikami, dodaje i odejmuje na konkretach w sytuacjach użytkowych
 • Bierze udział w zabawach teatralnych, rozumie pojęcia związane z teatrem
 • Rozumie znaczenie pojęcia ojczyzna
 • Rozumie, czym jest szacunek wobec zmarłych
 • Orientuje się na mapie Polski, potrafi wskazać i nazwać na niej ważne miejsca, wymienia oficjalną nazwę swojego kraju, odczuwa przynależność do swojej rodziny i narodu
 • Potrafi ułożyć zdania z podanym wyrazem, rozumie, na czym polega pojęcie rymu
 • Wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie narządów artykulacyjnych
 • Zna różne przeznaczenia tego samego przedmiotu
 • Wyraża zainteresowanie wydarzeniami historycznymi swojego kraju
 • Rozwija spontaniczność i ekspresję aktorską
 • Rozumie swoją tożsamość regionalną
 • Doskonali umiejętność wskazywania zbiorów 5-elementowych i ustala równoliczność zbiorów
 • Rozumie doniosłość świąt państwowych, potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewania hymnu państwowego
 • Orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu, potrafi opisać, gdzie znajduje się budynek przedszkola
 • Przygotowuje grę według własnego pomysłu, samodzielnie ustala jej reguły
 • Rozumie, że każdy ma swoje prawa i należy ich przestrzegać
 • Wie, że w sytuacjach trudnych należy szukać wsparcia
 • Czyta obrazy, nazywa symbole i znaki w otoczeniu
 • Umie wykorzystać i łączyć ze sobą różnorodne materiały plastyczne
 • Zna ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112, potrafi się z nim połączyć i poprosić o pomoc
 • Potrafi w zabawie łączyć umiejętności ruchowe z umiejętnością liczenia
 • Zna obraz graficzny cyfry 6, rozwija umiejętności matematyczne
 • Podejmuje próby czytania prostych tekstów.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *