Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

Czerwiec 2021r
Grupa 10 ,,Zajączki”

 

 

Tydzień 1: Dzień Dziecka

Tydzień 2: Świat owadów

Tydzień 3: Uroki lata

Tydzień 4: Wakacje tuż-tuż

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Rozpoznaje wielkie litery G, H.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Opowiada historyjki, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.
 • Zna kształt liczby 10. Wie, co to jest liczba dwucyfrowa.
 • Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach.
 • Stosuje liczebniki porządkowe.
 • Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki).
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Określa kierunki w przestrzeni.
 • Wypowiada się na bliskie mu tematy.
 • Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Poznaje świat owadów – wymienia ich nazwy. Wie, jak rozwija się motyl.
 • Zna następstwo pór roku. Zna zjawiska charakterystyczne dla lata.
 • Wie, jak zachować się podczas burzy.
 • Wie, co to jest tęcza i kiedy powstaje.
 • Rozpoznaje i nazywa różne warzywa. Wie, z czego można zrobić zupę warzywną.
 • Nazywa różne środki transportu.
 • Wskazuje na mapie Polski popularne miejsca wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora).
 • Rozumie, że na wakacjach trzeba szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, rzeźbi z piasku, wykleja, koloruje).
 • Śpiewa piosenki i muzykuje razem z innymi dziećmi.
 • Porusza się zgodnie z rytmem.
 • Wykonuje układ ruchowy do piosenki.
 • Słucha dźwięków i określa ich źródło.
 • Bierze udział w zabawach pantomimicznych. Odgrywa proste role.
 • Współpracuje i bawi się z innymi dziećmi. Odczuwa przynależność do grupy.
 • Szanuje emocje i uczucia innych.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
 • Jest sprawne manualnie. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.