Zamierzenia

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Grupa 10 „ZAJĄCE” WRZESIEŃ 2020

 

 

TYDZIEŃ 1: MOJE PRZEDSZKOLE

TYDZIEŃ 2: JA I TY TO MY

TYDZIEŃ 3: TO JESTEM JA

TYDZIEŃ 4: LECĄ LIŚCIE KOLOROWE

 

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 

 • potrafi współdziałać w grupie, odczuwa przynależność do grupy
 • odczuwa radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
 • przestrzega reguł obowiązujących w świecie dziecięcym i przedszkolnym
 • zna swoje prawa i obowiązki, wymienia ustalone zasady zachowania, potrafi zaczekać na swoją kolej, wypowiada się na forum grupy
 • zna emocje i potrafi je odzwierciedlić mimiką, wyraża i nazywa swoje emocje
 • współdziała w sytuacjach zadaniowych, jest empatyczne
 • rozwija zainteresowanie czytaniem, słucha uważnie utworu literackiego
 • usprawnia słuch fonematyczny, nauka wiersza na pamięć, rozwijanie pamięci
 • formułuje dłuższe wypowiedzi, mówi w zrozumiały sposób o swoich decyzjach
 • rozbudza własną ciekawość poznawczą, tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • rozwiązuje zagadki słowne, łączy przyczynę ze skutkiem
 • doskonali umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania
 • rozróżnia kolory, kształty, figury geometryczne
 • stosuje różne techniki plastyczne
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
 • uczestniczy w zorganizowanych zabawach ruchowych
 • słucha piosenki i uczy się ich na pamięć, śpiewa piosenkę w grupie
 • usprawnia motorykę małą i dużą
 • ćwiczy orientacje swojego ciała w przestrzeni
 • określa kierunki i położenie przedmiotów w przestrzeni
 • ubiera się samodzielnie przed wyjściem na dwór
 • pamięta o dokładnym myciu rąk
 • używa zwrotów grzecznościowych

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *