Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 Luty 2020

Grupa  „Krasnale”

TEMAT TYGDNIA I: To mi się uda!To mi się uda!

TEMAT TYGODNIA II:  Mój przyjaciel

TEMAT TYGODNIA IV: Muzyka jest wszędzie

TEMAT TYGODNIA IV: Lodowa kraina

 

CELE:

– doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat

– rozwija sprawności ruchowej

– rozwija umiejętność rozplanowania pracy na kartce

– poznaje wygląd Litery h, H – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

– wzbogaca słownictwo

– rozwija wyobraźnię

– rozwija logiczne myślenie

– doskonali umiejętność dodawania i odejmowania

– doskonali analizę i syntezę słuchową wyrazów

– rozwija percepcję słuchową

– rozwija napięcie mięśniowe rąk

– wzbogaca słownictwo

– doskonali umiejętność pracy w zespole

– doskonali umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– kształtuje umiejętność dokonywania prostych operacji matematycznych

– doskonali umiejętność opisywania rzeczy

– odczuwa zadowolenia z efektów podjętych działań konstrukcyjnych

– dba o estetyczne wykonanie pracy

– tworzy muzykę  z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i innych przedmiotów

– poznanie wyglądu litery k, K – małej i wielkiej drukowanej i pisanej

– utrwala wygląd poznanych liter

– odczytuje wyrazy z poznana literą

– poznaje pojęcie gama i nazw dźwięków gamy C – dur

– rozwija sprawność manualną

-m rozwija koordynację wzrokowo – ruchową

– wzbogacanie słownictwa

 

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *