Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

mis

 

 

 

 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej gr. 11

LUTY  2018

 

 

Temat tygodnia 1: Śmiech to zdrowie

Zamierzenia:

 • Poznanie i utrwalenie małej i wielkiej litery C, c
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej (dzielnie i łączenie sylab i głosek)
 • Konstruowanie gry planszowej i przestrzeganie reguł podczas rozgrywki
 • Doskonalenie umiejętności ustalania liczebności (w tym równoliczności) zbiorów
 • Kształtowanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • Poznanie pojęcia „karykatura” i tworzenie własnej karykatury
 • Przełamywanie nieśmiałości podczas prezentowania swoich prac

 

Temat tygodnia 2: Koty i kociaki

Zamierzenia:

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w ogrodach zoologicznych
 • Omawianie różnic w wyglądzie zwierząt
 • Poznanie i utrwalenie małej i wielkiej litery K, k
 • Poszerzanie wiedzy na temat wyglądu, zachowania i środowiska kota
 • Doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów i stosowania liczebników porządkowych
 • Słuchanie tekstów literackich i rozmowa na ich temat
 • Poznanie zadań straży dla zwierząt i roli jaką odgrywa w ich życiu

 

Temat tygodnia 3: Sporty zimowe

Zamierzenia:

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw śniegiem, a także podczas uprawiania sportów zimowych
 • Utrwalanie nazw i cech charakterystycznych poszczególnych pór roku
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej podczas zorganizowanych zajęć ruchowych
 • Współdziałanie z drugą osobą podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • Poznanie znaku graficznego liczby 8
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie ośmiu
 • Konstruowanie wagi i porównywanie ciężaru przedmiotów
 • Rozwijanie kreatywności podczas różnorodnych aktywności plastycznych

 

Temat tygodnia 4: Poznajemy różne zawody

Zamierzenia:

 • Utrwalanie nazw zawodów i określanie ich podstawowych czynności
 • Nazywanie i identyfikowanie podstawowych atrybutów danego zawodu
 • Poznanie zawodów: strażaka, policjanta, ratownika medycznego, lekarza pogotowia
 • Utrwalanie numerów telefonów alarmowych
 • Poznanie i utrwalenie małej i wielkiej litery P, p
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów