Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

STYCZEŃ 2021

Grupa Myszki

TYDZIEŃ I: W BAŚNIOWYM ŚWIECIE

Poznanie treści popularnych bajek oraz nazw  bohaterów w nich występujących.

Dzielenie się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Utrwalenie zasady by „ Nie rozmawiać z nieznajomymi!”

Podejmowanie prób wymyślania nowych zakończeń dla znanych bajek.

Ćwiczenie układania historii w  kolejności chronologicznej.

Poznanie zasad dobrego zachowania w towarzystwie,

Odgrywanie scenek dramowych.

Ćwiczenie spostrzegawczości podczas wyszukiwania podobieństw i różnic na dwóch podobnych obrazkach.

 

TYDZIEŃ II: W KARNAWALE SAME BALE

Poszerzanie słownictwa związanego z karnawałem: parada, bal.

Ćwiczenie układanie historii w kolejności chronologicznej.

Poznanie sposobu obchodzenia karnawału w różnych częściach  świata.

Ćwiczenie nowych tańców, dostosowania kroków do rytmu muzyki.

Rozwijanie ciekawości świata.

Wyrażanie przez dziecko spontanicznie swojego stosunku emocjonalnego do zabaw karnawałowych.

Ćwiczenie wydolności oddechowej podczas zabaw z balonami.

 

TYDZIEŃ III: MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Wypowiadanie  się na temat swojej rodziny.

Używanie określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek.

Rozwiązywanie zagadek dźwiękowych na podany temat.

Rozwijanie empatii.

Odczuwanie przyjemności z przygotowania upominków dla bliskich i ich obdarowywania.

Ćwiczenie dzielenia słów na sylaby z wyklaskiwaniem.

Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-5.

Ćwiczenie koordynacji  wzrokowo- ruchowej podczas zabaw ruchowych.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał słowny/ dźwiękowy.

 

TYDZIEŃ IV: DOMY I DOMECZKI

Rozpoznawanie i nazywanie „domów” wybranych gatunków zwierząt oraz budynków mieszkalnych

Poznanie znaczenia słowa sąsiad.

Poznanie architektury najbliższej okolicy

Ćwiczenie rozpoznawania dźwięków i wskazywanie jego źródła

Utrwalenie swojego adresu zamieszkania

Posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie

Wykonywanie prostych konstrukcji przestrzennych

Przestrzeganie reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki)

Ćwiczenie współpracy z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania