Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy 11 „Kangurki”

Luty 2020r.

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbierania sztuki teatralnej.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów

literackich.

 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania głośności mówienia.
 • Rozbudzenie zainteresowania literaturą dla dzieci.
 • Doskonalenie różnych technik zapamiętywania.
 • Kształtowanie wyobraźni muzycznej,poczucia rytmu i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi.
 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji oraz

   rozpoznawania różnych emocji u innych.

 • Usprawnianie aparatu oddechowego.
 • Rozwijanieumiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Kształtowaniewrażliwości muzycznej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Rozbudzanie wyobraźni i fantazji.
 • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocąteatrzyku kukiełkowego.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałaniaw parach.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie u dzieci pomysłowości.
 • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w

którym jest więcej, mniej i tyle samo.

 • Doskonalenie umiejętności współpracyw grupie.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy dramowe.
 • Kształtowanie pamięci słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem

różnych materiałów.

 • Rozwijanie aktywności ipomysłowości twórczej.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się

  na jego temat jego treści.

 • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego ześrodkami transportu i

podróżowaniem.

 • Rozwijanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.