Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

dla grupy 11 „Kangurki” 

 

Czerwiec 2021 r. 

 

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • uwrażliwienie na innych;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • rozbudowywanie słownika;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • kształtowanie umiejętności czytania dat;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • kształtowanie umiejętności czytania symboli;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • kształtowanie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 • doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • integracja grupy.