Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy nr 11 Kangurki

Październik 2019r.

Tematy tygodniowe:

  1. Dary jesieni
  2. Dbamy o zdrowie
  3. Jesienią w parku i w lesie
  4. Zabawy na jesienne wieczory

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania,

– kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej- rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim

  owocem,

 

– rozróżniania i nazywanie popularnych warzyw i owoców,

– kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy(rodzaj),

– kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym  

  zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo,  

 

– uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące, poszerzenie wiedzy

  przyrodniczej o nazwy grzybów,

 

– wdrażanie do rozumienia określeń: pień, gałęzie, liście, żołądź, kasztan, korale jarzębiny,

– zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni, promowanie zasad

  zdrowego żywienia,

 

– utrwalenie wiadomości o darach jesieni,

– wdrażanie do prawidłowego posługiwania się kredkami,

– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: mycie rąk po zabawie i przed posiłkami,

– kształtowanie nawyku do odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się,

– zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i  

  rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby,

 

– wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji-

  eliminowanie strachu przed stomatologiem,

 

– kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

– kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie dużej motoryki,  

   uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka, wzmacnianie siły ramion, nóg i

   tułowia,

 

– wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy,

– kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, rozwijania

  zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt,

 

– zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności

  poprzez działania plastyczne,

 

– kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,

– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;

– rozwijanie kreatywności, rozwijanie cierpliwości i koncentracji,

– wyrabianie odwagi i śmiałości,

– kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych,

– wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia

  codziennego,

 

– wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych,

– rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,

– uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych,

– kształtowanie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozpoznawania dźwięków

  wysokich i niskich.