Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

dla grupy nr 11: Kangurki

 Styczeń 2021 r.

 

Tematy tygodniowe:

 1. Witamy w 2021 roku!
 2. Zabawy na śniegu
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Zimowe igrzyska olimpijskie

 

Cele ogólne:

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • wprowadzenie litery U, u
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wprowadzenie litery S, s
 • wprowadzenie liczby 9
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowania
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych.