Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

mis

 

 

 

 Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Grudzień 2017, Grupa 11

 

 

Temat tygodnia 1: Czy zwierzęta lubią zimę?

 

Zamierzenia:

- rozpoznawanie oraz nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących w różnych porach roku,

- klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech,

- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów,

- dbanie o porządek i ład w swoim otoczeniu,

- odwzorowywanie elementów zbioru za pomocą liczmanów,

- nazywanie i rozpoznawanie zwierząt żyjących w lesie oraz w najbliższym środowisku,

- łączenie różnorodnych materiałów w czasie wykonywania prac technicznych,

- prawidłowe posługiwanie się pojęciami: na prawo, na lewo,

- wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu.

 

 

Temat tygodnia 2: Niebawem święta

 

Zamierzenia:

- znajomość tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,

- wykazywanie aktywności ruchowej,

- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,

- posługiwanie się prawidłowo liczebnikami porządkowymi ,

-dostrzeganie poznanych liter wśród innych znaków graficznych,

- porządkowanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, uwzględniając zauważone związki przyczynowo – skutkowe.

 

 

Temat tygodnia 3: Poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe

 

Zamierzenia:

- znajomość bożonarodzeniowego zwyczaju obdarowywania innych,

- znajomość tradycji świątecznej związanej z organizacją wieczoru wigilijnego,

- konstruowanie ozdób świątecznych z różnorodnego materiału plastycznego,

- przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw i gier zespołowych,

- wykonywanie eksperymentów i doświadczeń,

- wymawianie poprawnie wszystkich głosek,

- określanie różnicy ciężaru ważonych przedmiotów: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo.

 

 

Temat tygodnia 4: Gramy w teatrze

 

Zamierzenia:

- znajomość pojęć związanych z teatrem: scena, aktor, kurtyna, dekoracje, widownia,

- odgrywanie scenek na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu,

- podejmowanie rozbudowanych zabaw inscenizacyjnych, odgrywanie określonych ról,

- stosowanie prawidłowej formy czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym, przyszłym,

- układanie kompozycji z figur geometrycznych,

- projektowanie rysunku na całej płaszczyźnie kartki.