Zamierzenia

Zamierzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej

w grupie 2 „Wilki”
GRUDZIEŃ 2020r.

I TEMAT TYGODNIA: „Imieniny Mikołaja”
II TEMAT TYGODNIA: „Hu, hu, ha – nasza zima zła”
III TEMAT TYGODNIA: „Świąteczne listy”
IV TEMAT TYGODNIA: „Święta Bożego Narodzenia”
Cele ogólne:
 Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie – wspólne ubieranie choinki, przystrajanie sali;
 Zapoznanie się z kalendarzem adwentowym oraz ze zwyczajem mikołajkowym;
 Doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – doskonalenie umiejętności opisywania pogody zimą;
 Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych;
 Kształtowanie poczucia empatii i troski – zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym, branie udziału w akcjach charytatywnych na terenie placówki;
 Doskonalenie umiejętności określania swoich pragnień;
 Poznanie pracy listonosza – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów;
 Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami długości i wysokości;
 Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku;
 Rozwijanie sprawności ruchowej i prawidłowej postawy ciała – ćwiczenia gimnastyczne;
 Wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie;
 Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne;
 Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych;
 Wykonywanie ozdób choinkowych i kart świątecznych – rozwijanie sprawności manualnej;
 Nagrywanie świątecznego występu – rozwijanie zdolności artystycznych;
 Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów;
 Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków;
 Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne, dodatkowe nakrycie, spadająca gwiazda, dzielenie się opłatkiem;
 Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 Doskonalenie liczenia i porównywania zbiorów (używanie określeń: mniej, więcej, tyle samo).