Zamierzenia

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie 2 „Wilki”

CZERWIEC 2021r.

 

I TEMAT TYGODNIA: „Świętujemy Dzień Dziecka

II TEMAT TYGODNIA: „Zaraz będę pięciolatkiem!

III TEMAT TYGODNIA: „Wakacyjne przygody

IV TEMAT TYGODNIA: „Zwierzęta egzotyczne

 

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.
 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 • Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.
 • Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.
 • Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las.
 • Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.
 • Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.
 • Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w Afryce: żyrafa, krokodyl.
 • Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.