Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

Zamierzenia na miesiąc luty 2018

Tydzień pierwszy- Jaki jest śnieg?

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, poznanie litery ł, Ł, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, nauka wyodrębniania głoski w nagłosie, środgłosie i wygłosie, wielozmysłowe poznawanie liter, nauka na pamięć rymowanki,

- układanie wyrazów z poznanych liter, poznanie kształtu litery ł, Ł, odwzorowywanie kształtu litery, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, czytanie tekstu wyrazowo- obrazkowego,

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wypowiadania się na temat tekstu, ocena postpowania bohaterów, nadawanie tytułów ilustracjom, dzielenie wyrazów na sylaby,

- obserwowanie drzew, krzewów, domów i ulic w zimowej szacie; określanie elementów zimowej pogody (opady, zachmurzenie, niska temperatura, wiatr), zwrócenie uwagi na ubrania przechodniów, dostosowane do warunków atmosferycznych,

- nazywanie zimowych ubrań, kształcenie konieczności dostosowania rodzaju ubrania do panujących warunków atmosferycznych, wykonanie rysunku z użyciem bogatej kolorystyki,

- doskonalenie obliczeń w zakresie 8, rozwijanie umiejętności porządkowania liczb, uzupełniania ciągu liczbowego w zakresie 8,

- klasyfikowanie i formułowanie uogólnień typu: te obiekty są podobne, a te są inne, odczytywanie cyfr, porównywanie liczb,

- rozwijanie zainteresowań muzycznych, poczucia rytmu oraz właściwej reakcji na niespodziewany sygnał,

- rozwijanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowo- naśladowczych,

- doskonalenie umiejętności rzutu do celu stałego i ruchomego, kształtowanie ogólnej sprawności z akcentem na szybką reakcję i koordynację;

Tydzień drugi- Z górki na pazurki

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, poznanie litery s, S, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, nauka wyodrębniania głoski w nagłosie, środgłosie i wygłosie, wielozmysłowe poznawanie liter, nauka na pamięć rymowanki, rozwijanie zainteresowania czytaniem,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu literackiego, doskonalenie analizy syntezy sylabowej i głoskowej oraz spostrzegawczości wzrokowej,

- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, czytanie tekstu wyrazowo- obrazkowego, odwzorowywanie kształtu litery s, S,

- wypowiadanie się na temat właściwego i niewłaściwego ubierania się zimą, próby dostrzegania przyczyn i skutków własnego postępowania,

- rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, ustalanie równoliczności zbiorów, poznanie liczby 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, umiejętność pisania liczby 9,

- porządkowanie liczb w zakresie 9, przeliczanie w zakresie 9, odczytywanie liczb, tworzenie zbiorów,

- kształtowanie umiejętności rysowania świecą i malowania farbami, rozwijanie wyobraźni,

- utrwalanie poznanych piosenek, próby komponowania własnych,

 – kształtowanie siły, mocy, szybkiej reakcji i orientacji w zabawach z mocowaniem w rożnych pozycjach,

- ćwiczenia koordynacji i orientacji przestrzennej a wykorzystaniem gier i zabaw ze śpiewem i muzyką;

Tydzień trzeci- Teatr

- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, umiejętności uważnego słuchania oraz budowania zdań z podanym wyrazem, rozwijanie umiejętności czytania,

- rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej zgodnie z wysłuchanym tekstem, wdrażanie do opowiadania pełnymi zdaniami, zapoznanie z zasadami zachowanie się w teatrze, wdrażanie do ich przestrzegania,

- rozwijanie umiejętności wyrażania się w małych formach teatralnych, wzbogacanie słownika dzieci, nabywanie umiejętności współpracy w zespole,

- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 9, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie logicznego myślenia,

- nauka piosenki „Magiczne miejsca”, rozwijanie poczucia rytmu w trakcie zabaw muzycznych, rozwijanie pamięci,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia, wzbogacanie sownika czynnego w trakcie zajęć plastycznych, projektowanie kukiełek,

- doskonalenie umiejętności wycinania, łączenia różnych materiałów, wdrażanie do starannego wykonywania pracy technicznej oraz utrzymania ładu i porządku podczas pracy,

- rozwijanie umiejętności ruchowej w trakcie zabaw z woreczkami, przestrzeganie zasad gier i zabaw, wdrażanie do przestrzegania zasad fair play,

- zapoznanie dzieci z ćwiczeniami rozciągającymi przykurczone mięśnie klatki piersiowej oraz zwiększające siłę i wytrzymałość karku i ściągających łopatki, uświadomienie dzieciom, że należy dbać o prawidłową postawę ciała;

Tydzień czwarty- Zawody naszych Rodziców

- zapoznanie dzieci z zawodem, pracą i wyglądem strażaka, ukazanie przydatności wykonywania tego zawodu, wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci, budzenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas zajęć,

- kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi, udzielanie odpowiedzi na pytania, sprawdzanie stopnia uważnego słuchania tekstu, zespołowe wykonanie rysunku do treści wiersza,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji, utrwalenie nazw zawodów, określanie czym zajmują się: stomatolog, fotograf, aktor, sprzedawczyni; kształtowanie spostrzegawczości i pamięci, doskonalenie analizy
i syntezy sylabowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

- rozwiązywanie zagadek, rozpoznawanie liter, ćwiczenia utrwalające analizę
i syntezę sylabową i głoskową,

- utrwalenie poznanych figur geometrycznych, doskonalenie liczenia w zakresie 10, rysowanie figur zgodnie z poleceniem,

- rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10, ustalanie równoliczności zbiorów,

- kształtowanie siły, mocy, szybkiej reakcji i orientacji w zabawach i grach ruchowych z szarfami i sznurkami,

- wzmacnianie więzi rówieśników podczas gier i zabaw na śniegu;