Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

STYCZEŃ 2022

Grupa Rybki

TYDZIEŃ I:  WITAMY NOWY ROK

Ćwiczenie pamięci oraz odwoływania się do wspomnień.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Wzbogacenie wiedzy na temat podziału czasu na dni, tygodnie i miesiące.

Poznanie różnych funkcji kalendarza.

Ćwiczenie znajomości pór roku w kolejności występowania.

Wprowadzenie do nauki nazw dni tygodnia w kolejności.

Ćwiczenie układania historii w kolejności chronologicznej.

Rozwijanie empatii i chęci pomocy innym.

Rozwijanie zmysłu plastycznego poprzez wykorzystywanie nowych technik plastycznych.

Ćwiczenie cierpliwego czekania na swoją kolej.

 

TYDZIEŃ II: KARNAWAŁ- CZAS ZABAWY

Poszerzanie słownictwa związanego z karnawałem: parada, bal.

Ćwiczenie układanie historii w kolejności chronologicznej.

Poznanie sposobu obchodzenia karnawału w różnych częściach  świata.

Ćwiczenie nowych tańców, dostosowania kroków do rytmu muzyki.

Rozwijanie ciekawości świata.

Wyrażanie przez dziecko spontanicznie swojego stosunku emocjonalnego do zabaw karnawałowych.

Ćwiczenie wydolności oddechowej podczas zabaw z balonami.

 

TYDZIEŃ III: MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Wypowiadanie  się na temat swojej rodziny.

Używanie określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek.

Rozwiązywanie zagadek dźwiękowych na podany temat.

Rozwijanie empatii.

Odczuwanie przyjemności z przygotowania upominków dla bliskich i ich obdarowywania.

Ćwiczenie dzielenia słów na sylaby z wyklaskiwaniem.

Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-5.

Ćwiczenie koordynacji  wzrokowo- ruchowej podczas zabaw ruchowych.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał słowny/ dźwiękowy.

 

TYDZIEŃ IV: BAŚNIOWY  ŚWIAT

Poznanie treści popularnych bajek oraz nazw  bohaterów w nich występujących.

Dzielenie się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Utrwalenie zasady by „ Nie rozmawiać z nieznajomymi!”

Podejmowanie prób wymyślania nowych zakończeń dla znanych bajek.

Ćwiczenie układania historii w  kolejności chronologicznej.

Poznanie zasad dobrego zachowania w towarzystwie,

Odgrywanie scenek dramowych.

Ćwiczenie spostrzegawczości podczas wyszukiwania podobieństw i różnic na dwóch podobnych obrazkach.