Zamierzenia

Zamierzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie 2 „Wilki”

czerwiec 2020r.

I TEMAT TYGODNIA: „Dzień Dziecka”

II TEMAT TYGODNIA: „Nasze kochane zwierzęta”

III TEMAT TYGODNIA: „Najgorętsza pora roku”

IV TEMAT TYGODNIA: „Idą wakacje!”

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

· Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.

· Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.

· Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.

· Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci.

· Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.

· Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.

· Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.

· Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.

· Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.

· Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.

· Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.

· Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.

· Określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń.

· Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.

· Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.

· Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.

· Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.

· Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.

· Przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogodowy.

· Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.

· Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.

· Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las.

· Poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.

· Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.

· Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.

· Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).

· Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.

· Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach.

· Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.

· Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.

· Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.

· Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.