Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

Zamierzenia na miesiąc

październik 2017

 

Tydzień pierwszy- Już jesień

- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni, wymienianie zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt jesienią,

- nazywanie zwierząt mieszkających w lesie,

- poznanie litery A, a

- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem,

- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej,

- doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w wyrazach,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 oraz ustalania równoliczności zbiorów,

- nauka pisania cyfry 1,

- doskonalenie umiejętności łączenia różnego rodzaju materiałów, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych,

- nauka piosenki „Jesienny pociąg”

- rozwijanie kreatywności i samodzielności;

 

Tydzień drugi- Dary jesieni

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych doświadczeń, układania zdań,

- rozwijanie twórczego myślenia,

- poznanie litery U, u, wielozmysłowe poznanie liter,

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,

- wyróżnianie zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych, doskonalenie umiejętności przeliczania,

- kształtowanie umiejętności przestrzennej, doskonalenie umiejętności poprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy,

- rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej, dostrzeganie zmiany tempa,

- doskonalenie umiejętności gimnastycznych z wykorzystaniem nietypowych przyborów, wdrażanie do przestrzegania zasad gier i zabaw;

Tydzień trzeci- Zabawy z tatą

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności wypowiadania się,

- zapoznanie z graficznym obrazem litery T, t,

- doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, nabywanie umiejętności czytania,

- rozbudzanie zainteresowań matematycznych, utrwalenie pojęcia koła, rozróżnianie koła i trójkąta, czynnościowe kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów, doskonalenie spostrzegawczości,

- poznanie liczby 2, doskonalenie umiejętności liczenia,

- utrwalenie pojęcia portret, uwrażliwienie na uwzględnienie wszystkich części twarzy na portrecie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

- rozwijanie poczucia rytmu, odtwarzanie ruchem prostych układów tanecznych,

- doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie zręczności, zwinności i siły, poznanie nowych zabaw;

Tydzień czwarty-Mama i ja

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,

- wdrażanie do aktywnego słuchania prognozy pogody, utrwalenie wiadomości na temat jesiennej pogody,

- poznanie litery M, m,

- czytanie prostego tekstu wyrazowo- obrazkowego,

- kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania,

- doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjki na podstawie obrazków,

- przeliczanie elementów, porównywanie szacunkowe zbiorów, kształtowanie logicznego myślenia,

- utrwalenie umiejętności rozróżniania kierunków w prawo, w lewo i określania stronności ciała, wykorzystanie znajomości stron w działaniach praktycznych,

- zaprezentowanie środkami plastycznym postaci ludzkiej,

- wdrażanie do aktywnego udziału w grach i zabawach;