Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

grupa 3 „Muminki”

Wrzesień 2021 r.

 

Tydzień 1 „Witajcie w przedszkolu”

Tydzień 2 „Ja i moja grupa”

Tydzień 3 „Dzień Przedszkolaka”

Tydzień 4 „Nadeszła jesień”

– zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni

– udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie

– nabywanie koordynacji ruchowej

– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy

– komunikowanie swoich potrzeb

– korzystanie z toalety, trening czystości

– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych

– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem

– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach na przedszkolnym placu zabaw

– podejmowanie prób wspólnych zabaw

– zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich

– rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą

– ustalenie kodeksu grupy

– dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi

– podawanie swojego imienia oraz imion dzieci z grupy

– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

– uważne słuchanie rozmówcy

– wypowiadanie się prostymi zdaniami

– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

– wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych

– słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela

– uczestniczenie w zabawach naśladowczych

– nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta)

– rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej

– wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów

– uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość

– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu

– liczenie palców, przedmiotów itp.

– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

– obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

– składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.