Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowaczej

grupa 3 „Liski”

czerwiec 2021

 

Tematy tygodnia:

 • Dzień Dziecka
 • Jestem coraz starszy
 • Moje wakacje
 • Dzień Żyrafy

 

Umiejętności dziecka zdobywane w czerwcu:

 • Zgodnie bawi się z innymi dziećmi.
 • Przedstawia swoje emocje i uczucia za pomocą charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
 • Zdobywa wiedzę na temat dzieci z innych krajów.
 • Kształtuje postawę tolerancji.
 • Wykonuje pracę plastyczną palcami umoczonymi w farbie.
 • Muzykuje z użyciem dzwonków.
 • Wyraża emocje w tańcu.
 • Rozwija spostrzegawczość.
 • Przejawia poczucie własnej wartości.
 • Rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne podczas oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozumie potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia.
 • Rozpoznaje niektóre zawody, wyjaśnia, na czym polega praca osób, które je wykonują.
 • Śpiewa i utrwala poznane piosenki.
 • Wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin.
 • Rozumie, że dzieci także mają swoje obowiązki.
 • Rozwija i utrwala czynności samoobsługowe (ubiera się, rozbiera, wiąże sznurówki).
 • Lepi z plasteliny.
 • Rozpoznaje figury geometryczne.
 • Rozumie, że warto wypoczywać aktywnie, poznaje sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Uświadamia sobie konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdu (wycieczki).
 • Powtarza kombinację sylab.
 • Poznaje nazwy służb i numery alarmowe.
 • Rozpoznaje niektóre znaki zakazu i informacyjne.
 • Wie, co to jest portret.
 • Rozbudza zainteresowanie światem zwierząt.
 • Wyraża swoje emocje w zabawie pantomimicznej.
 • Odczytuje symbole.
 • Omawia na podstawie obrazków charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku.