Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

naklejki-krasnal-kid287

 

 

 

 

 

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

LISTOPAD

 

Tematy tygodniowe:

TEMAT TYGODNIA 1: Kap, kap, kap

TEMAT TYGODNIA 2: Jakie to ciekawe!

TEMAT TYGODNIA 3: Nasze zwierzaki

TEMAT TYGODNIA 4: Idę z misiem do przedszkola

 

Dziecko:

 • rozumie pojęcie prognoza pogody
 • rozumie symboliczny zapis pogody
 • umie opisać pogodę za oknem
 • potrafi wymienić obserwowalne zmiany w pogodzie
 • potrafi w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę
 • odtwarza struktury dźwiękowe
 • sprawnie posługuje się pędzlem
 • wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu
 • uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • umie regulować fazę wdechu i wydechu
 • rozpoznaje wybrane figury geometryczne i je nazywa
 • dostrzega prawidłowości i zależności między przedmiotami w najbliższym otoczeniu
 • rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu
 • słyszy i nazywa dźwięki z otoczenia
 • interesuje się życiem zwierząt i rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków najbliższej okolicy
 • wie, jakie warunki są potrzebne zwierzętom do życia
 • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manualnych na przedmiotach
 • wnioskuje o wprowadzonych i obserwowanych zmianach
 • potrafi dobrze orientować się w przestrzeni i umie stosować określenia: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt
 • zna po stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od
 • przelicza w zakresie do 3 oraz mierzy długość dowolnie obraną miarą
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów
 • obiektywnie ocenia swoje postępy
 • zna pojęcie schronisko dla zwierząt
 • interesuje się pisaniem i czytaniem
 • układa proste zdania oraz dzieli zdania na wyrazy i formułuje dłuższe wypowiedzi
 • dostrzega zależności i prawidłowości między przedmiotami, zjawiskami
 • stosuje pojęcie para
 • posiada podstawowe informacje na temat życia niedźwiedzi
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne (koło)
 • dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów
 • stosuje określenia duży – mały
 • zna słowa związane z określoną tematyką, np. przyjaźń, przyjaciel