Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla Grupy 3 „Liski”

Wrzesień 2020

 

Tematy tygodnia:

 • Czterolatek to ja
 • Wesołe przedszkole
 • Gdzie mieszkasz?
 • Bezpieczna droga

 

Przedszkolak :

 • Adaptuje się w nowym otoczeniu
 • Nawiązuje relacje koleżeńskie z innymi dziećmi
 • Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • Stara się rozpoznawać i nazywać emocje
 • Przestrzega zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej
 • Współdziała w zabawie z innymi dziećmi
 • Rozwija umiejętności muzyczne i rytmiczne
 • Śpiewa piosenki
 • Uczestniczy w zabawach naśladowczych
 • Bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych
 • Kształtuje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • Wskazuje i nazywa części ciała
 • Komunikuje się i obdarza uwagą innych
 • Odpowiada na pytania
 • Słucha uważnie czytanego tekstu
 • Uczy się prostych rymowanek, recytuje je z pamięci
 • Przelicza elementy
 • Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Klasyfikuje przedmioty
 • Rozwija orientację przestrzenną
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne
 • Rozwija sprawność manualną
 • Rozwija spostrzegawczość
 • Opowiada o miejscu swojego zamieszkania. Wie, że mieszka w Polsce
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na drodze, zna niektóre znaki drogowe
 • Poznaje zawód policjanta
 • Wymienia cechy miejskiego i wiejskiego krajobrazu
 • Poznaje nazwy grzybów jadalnych i trujących