Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

naklejki-krasnal-kid287

 

 

 

 

 

Zamierzenia na miesiąc październik 2017

 

Tydzień pierwszy- Moja rodzina i ja

-umiejętność przedstawienia się imieniem i nazwiskiem,

-przyswajanie prawidłowych nazw członków rodziny,

-stwarzanie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się,

-utrwalanie nazw figur geometrycznych,

-stosowanie określeń: para, taki sam,

-tworzenie zbiorów,

-rozwijanie umiejętności manualnych,

-kształtowanie orientacji przestrzennej,

-zachęcanie do eksperymentowania i wyciągania wniosków z analizy przeprowadzonych doświadczeń,

-stosowanie określeń: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu, pod, nad,

-rozwijanie świadomości własnego ciała,

-kształtowanie świadomości przestrzeni,

-nabywanie pewności siebie i wiary we własne siły;

 

Tydzień drugi- Droga do przedszkola

-poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze,

-rozwijanie aktywności twórczej,

-poznawanie przepisów ruchu drogowego,

-praktyczne przećwiczenie przechodzenia przez ulicę,

-utrwalenie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym,

-poszerzenie wiedzy na temat kształtu i znaczenia znaków drogowych z najbliższego otoczenia,

-stwarzanie okazji do realizowania samodzielnych projektów,

-poznawanie właściwości plastycznych różnych materiałów,

-rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni,

-wdrażanie do współpracy w zespole, rozwijanie poczucia rytmu;

 

Tydzień trzeci- Leśne odgłosy

- poznawanie zwyczajów niektórych zwierząt przygotowujących się do zimy,

-wdrażanie do uważnego czytania tekstu,

-wdrażanie do łączenia przyczyny ze skutkiem,

-poznawanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni,

-uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, kompozycja,

-doskonalenie myślenia operacyjnego i wnioskowania,

-budzenie wrażliwości dotykowej,

-poszerzanie słownictwa,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-kształtowanie wyobraźni ruchowej i muzycznej,

-przeliczanie elementów zbioru,

-rozpoznawanie kształtów liści z trzech różnych drzew;

 

Tydzień czwarty- Kącik zabaw

- prowokowanie do stawiania pytań i szukania odpowiedzi,

-kształtowanie pozytywnych nastawień emocjonalnych,

-podnoszenie poczucia własnej wartości,

-budzenie kreatywności,

-utrwalanie nazw kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski,

-porównywanie kształtów,

-rozwijanie wrażliwości wzrokowej,

-kształtowanie ekspresji ruchu,

-budzenie nastroju radosnego ożywienia,

-rozbudzanie ciekawości poznawczej,

-samodzielne odkrywanie właściwości rzeczy i zjawisk,

-określenie położenia względem siebie,

-stosowanie określeń: na, pod, obok, wyżej, niżej.