Zamierzenia

Zamierzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej
w grupie 3 „LISKI”
luty 2020 r.

 

TEMATY TYGODNIA:

 • Karnawał trwa
 • Wynalazki
 • W świecie dinozaurów
 • W świecie bajek i baśni

 

 

Cele:

 

 • wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na „piracki bal karnawałowy” w przedszkolu
 • zapoznanie z pojęciem karnawał,
 • nazywanie różnorodnych strojów balowych
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy oraz przeliczania
  w zakresie 1-4
 • wykonanie maski karnawałowej – rozwijanie kreatywności i pomysłowości
 • rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw
 • rozwijanie zainteresowania książką
 • wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia
 • wdrażanie do uważnego słuchania bajek czytanych przez nauczyciela
 • rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
 • rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról, zabawy dramowe
 • zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki
 • kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia
 • doskonalenie celności rzutu
 • ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają
 • rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach.
 • rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną