Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupy 3 „Muminki”

Styczeń 2022 r.

 

Tydzień 1: Nowy Rok!

Tydzień 2: W krainie bajek

Tydzień 3: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 4: Bal Karnawałowy

 

Umiejętności dziecka:

 • Zna treść popularnych bajek
 • Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
 • Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Próbuje wymyślać zakończenie bajki
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
 • Ilustruje ruchem treść piosenki
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod
 • Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
 • Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi
 • Porównuje liczebność elementów w zbiorach
 • Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wie, co to jest karnawał
 • Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
 • Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla babci i dziadka
 • Przeskakuje z lewej nogi na prawą, toczy piłkę, wspina się po określonym terenie, stara się utrzymać równowagę
 • Ćwiczy trafność oceniania odległości, przechodzi pod liną, usprawnia celność, powtarza ruch Gra na instrumentach, śpiewa sylaby w rytm znanej melodii
 • Tworzy kartkę noworoczną
 • Ogląda różnego rodzaju kalendarze i dostrzega różnice, konstruuje kalendarz, poznaje pojęcia dotyczące następstw czasu

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych oraz samodzielności.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, budowanie systemu wartości – dziecko uczy się reguł i zasad współpracy, uczy się rozróżniać co jest dobre, a co złe.