Zamierzenia

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne

Grupa 3 „Liski”

Styczeń 2021

 Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Posługuje się językiem polskim, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy omawianych podczas zajęć.
 • Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania po śladzie i malowania obrazka farbą.
 • Zna następstwo dnia i nocy.
 • Tworzy figury z włóczki i masy solnej.
 • Wie, jak się zachować podczas składania życzeń.
 • Posługuje się w zabawie i w rozmowie pojęciami dotyczącymi następstwa czasu.
 • Zna charakterystyczne oznaki pór roku, posługuje się nazwami pór rok.
 • Wyraża szacunek wobec innych osób, okazuje życzliwość.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi, przelicza.
 • Śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany jej charakteru oraz wyraża ją ruchem.
 • Składa życzenia babciom i dziadkom, okazuje życzliwość.
 • Ozdabia pierniki.
 • Słucha uważnie tekstów literackich, odpowiada na pytania ich dotyczże,
 • Wykonuje eksperyment, wykazuje postawę badawczą.
 • Wyraża inwencję twórczą, układa kompozycję z makaronu.
 • Potrafi dobrać elementy garderoby do odpowiedniej pory roku.
 • Wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy)
 • Układa w całość pocięty obrazek.
 • Kontynuuje rytm i proponuje własny.
 • Ćwiczy kierunki.
 • Wita się, używa zwrotów grzecznościowych.
 • Wie, czym zajmuje się krawiec.
 • Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • Określa, kiedy obchodzimy karnawał, zna zwyczaje karnawałowe, wie, dlaczego ludzie zakładają maski w czasie karnawału.
 • Obdarza uwagą inne dzieci, rozwija relacje rówieśnicze.
 • Wycina nożyczkami portret z papieru.
 • Przedstawia swoje emocje i uczucia.