Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń 2020

dla grupy dzieci 4-letnich ,,Zające”

 

 • Kształtowanie umiejętności planowania
 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci, tworzymy własną bajkę
 • Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków
 • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • Doskonalenie umiejętności manualnych – cięcie, darcie, ugniatanie papieru
 • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy
 • Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, wygrywamy i przegrywamy
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód
 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów – pary.
 • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci i dziadka Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach
 • Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywanie co znajduje się bliżej i dalej
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.