Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

Wrzesień 2021
Grupa 4 „Sowy”

 

TYDZIEŃ I: JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM!

 

Integracja z grupą przedszkolną, adaptacja nowych dzieci.

Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich przeznaczenia.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Wdrażanie dzieci do codziennych czynności w ciągu dnia.

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze wszystkich przestrzeni w przedszkolu, w tym ze sprzętów na placu zabaw.

Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: zasady, kodeks przedszkolaka.

Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej.

Wdrażanie do czynności samoobsługowych, w tym ubierania się w szatni.

Nauka piosenek i zabaw ruchowo- muzycznych.

Kształtowanie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej.

Rozwijanie motoryki małej.

 

TYDZIEŃ II: BEZPIECZNA ZABAWA

 

Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie oraz w przedszkolu.

Wdrażanie zasad prawidłowego i  bezpiecznego korzystania z zabawek oraz sprzętów terenowych dostępnych na placu zabaw.

Wdrażanie do segregowania przedmiotów wg  podanej kategorii.

Ćwiczenie wydolności oddechowej w zabawie.

Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-5.

Ćwiczenie poczucia rytmu.

Rozwijanie motoryki małej – stosowanie przez dziecko różnych technik plastycznych.

Ćwiczenie pamięci.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał słowny/ dźwiękowy.

Nauka piosenek i zabaw ruchowo- muzycznych.

 

TYDZIEŃ III: OWOCE

 

Zapoznanie dzieci z owocami dojrzewającymi w Polsce jesienią.

Poznawanie smaku i zapachów owoców poprzez zabawy badawcze.

Poznanie podstawowego podziału smaków na słodki, słony, kwaśny, gorzki.

Ćwiczenie pamięci dzieci poprzez naukę tekstu na pamięć.

Rozwijanie spostrzegawczości dzieci poprzez szukanie różnic i podobieństw w owocach.

Utrwalenie zasad dobrego zachowania panujących w grupie.

Rozwijanie motoryki małej.

Zapoznanie z zasadami prawidłowego używania nożyczek.

Gimnastyka buzi i języka.

Rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego.

Nauka piosenek i zabaw ruchowo- muzycznych.

 

TYDZIEŃ IV: W OGRODZIE WARZYWNYM

 

Zapoznanie dzieci z nazwą, wyglądem i smakiem wybranych warzyw.

Wdrażanie do samodzielnego wypowiadania się na forum grupy.

Stosowanie przez dziecko różnych technik plastycznych, także tych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Rozwijanie motoryki małej.

Wdrażanie do uważnego  słuchania ze zrozumieniem.

Ćwiczenia matematyczne: przeliczanie w zakresie 0-5.

Próba inscenizacji utworu wg instrukcji nauczyciela.

Wprowadzenie do słownika dziecka nazwy pory roku: Jesieni oraz pojęcia „Witaminy”.

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami jesieni.

Zapoznanie dzieci z dobroczynnym wpływem jedzenia owoców i warzyw na zdrowie człowieka.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał dźwiękowy.

Nauka piosenek i zabaw ruchowo- muzycznych.