Zamierzenia

Zamierzenia na miesiąc październik 2019

Grupa 4 „Zające”

Tydzień pierwszy – Dary jesieni

– kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

– kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy(rodzaj),

– kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo,

– rozróżniania i nazywanie popularnych warzyw i owoców,

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej- rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem,

– uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów,

– zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni, promowanie zasad zdrowego żywienia,

– kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała;

Tydzień drugi – Dbamy o zdrowie

– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się,

– promowanie zasad zdrowego żywienia- uświadomienie dzieciom, jakie produkty warto jeść często,

– zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby,

– wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji- eliminowanie strachu przed stomatologiem,

– kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

– kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie dużej motoryki, uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka, wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia;

Tydzień trzeci – Kosz Pani Jesieni

– wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy,

– kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt,

– zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne,

– kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,

– zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;

Tydzień czwarty – Muzyczne zabawy jesienne

– rozwijanie kreatywności, rozwijanie cierpliwości i koncentracji,

– wyrabianie odwagi i śmiałości,

– kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych,

– wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,

– wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych,

– rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,

– uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych,

– kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie zdolności improwizacyjnych.