Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

w grupie 4 „SOWY” na miesiąc styczeń 2022

 

Temat tygodnia: Bajki, baśnie, bajeczki

Temat tygodnia: Karnawałowe stroje

Temat tygodnia: Prezenty dla babci i dziadka

Temat tygodnia: Czyj to dom?

 

Umiejętności dziecka:

• Zna popularne bajki dla dzieci

• Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat

• Rozwija zainteresowania czytelnicze

• Zdobywa informacje na temat pracy biblioteki

• Nazywa członków rodziny

• Uczestniczy w zabawach dramowych

• Dzieli proste wyrazy na sylaby

• Przelicza elementy w zbiorach i podaje ich liczbę

• Grupuje przedmioty w sensowny sposób

• Porównuje wielkość przedmiotów

• Mierzy długość przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam

• Konstruuje prostą grę matematyczną

• Rozumie i stosuje pojęcie para

• Stosuje określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej

• Rozwija sprawność manualną

• Rozpoznaje i nazywa „domy” wybranych gatunków zwierząt

• Rozpoznaje gatunki niektórych ptaków

• Rozumie znaczenie słowa sąsiad

• Poznaje architekturę najbliższej okolicy

• Składa w całość obrazki pocięte na kilka części

• Wykonuje proste instrumenty muzyczne

• Umie rozpoznać dźwięk i wskazać jego źródło

• Ilustruje ruchem muzykę i śpiewa piosenki

• Posługuje się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie

• Wykonuje proste konstrukcje przestrzenne

• Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka

• Współpracuje z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania

• Przestrzega reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki