Zamierzenia

Zamierzenia edukacyjno – wyczowawcze

Grupa „Myszki”

Czerwiec 2021

 

TYDZIEŃ 1: Święto dzieci

 • Poznawanie dzieci różnych narodowości.
 • Określanie różnic i podobieństw między dziećmi.
 • Ćwiczenie swobody wypowiedzi.
 • Integrowanie dzieci w grupie.
 • Ćzerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Ćwiczenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia oraz segregowania.
 • Utrwalenie nazw kolorów.
 • Doskonalenie sprawności manualnych i plastycznych.

 

TYDZIEŃ 2: Na łące

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Poznawanie roślin i zwierząt występujących na łące.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania i opisywania przyrody.
 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego.
 • Poznanie pracy pszczelarza.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Nauka piosenki metodą ze słuchu.
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

TYDZIEŃ 3: Witaj lato

 • Poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka.
 • Prowadzenie obserwacji roślin.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozpoznawanie odgłosów łąki.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozpoznawanie prostych symboli oznaczających zjawiska pogody.
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych.
 • Słuchanie ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej inspirowanej wierszem.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Utrwalenie znajomości liczebników głównych.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej.

 

TYDZIEŃ 4: Pojedziemy na wakacje

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu.
 • Ćwiczenie swobody wypowiedzi na podany temat.
 • Poznanie znaczenia słów : morze, rzeka, jezioro.
 • Poznanie górskiego krajobrazu
 • Uświadomienie konieczności właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Ćwiczenie umiejętności współpracy.
 • Umiejętność segregowania oraz porównywania.
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.