Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

dla dzieci 6- letnich na miesiąc październik 2017

Grupa 4 „Pszczółki”

 

 

Tydzień pierwszy- Już jesień

Tydzień drugi- Dary jesieni

Tydzień trzeci- Zabawy z tatą

Tydzień czwarty-Mama i ja

 

 

 

Tydzień pierwszy- Już jesień

- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

- wymienianie zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt jesienią

- nazywanie zwierząt mieszkających w lesie

- poznanie głoski A, a, nauka zapisu litery A, a

- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w wyrazach, słów w zdaniu

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz ustalania równoliczności zbiorów

- nauka zapisu cyfry 1

- doskonalenie umiejętności łączenia różnego rodzaju materiałów, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych, sprzątanie stanowiska pracy po zakończeniu pracy

- nauka piosenek o tematyce jesiennej

- rozwijanie kreatywności i samodzielności;

 

Tydzień drugi- Dary jesieni

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych doświadczeń, układanie zdań oraz dłuższych wypowiedzi

- rozwijanie twórczego myślenia

- poznanie głoski U, u, nauka zapisu litery U, u

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- wyróżnianie zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych, doskonalenie umiejętności przeliczania

- kształtowanie umiejętności przestrzennej, doskonalenie umiejętności poprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy

- rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej, dostrzeganie zmiany tempa, poruszanie się do muzyki

- doskonalenie umiejętności gimnastycznych z wykorzystaniem nietypowych przyborów, wdrażanie do przestrzegania zasad gier i zabaw;

 

Tydzień trzeci- Zabawy z tatą

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności wypowiadania się również na forum grupy

- poznanie głoski T, t, nauka zapisu litery T, t

- doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, nabywanie umiejętności czytania

- rozbudzanie zainteresowań matematycznych, utrwalenie pojęcia koła, trójkąta

-  rozróżnianie koła i trójkąta, czynnościowe kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów, doskonalenie spostrzegawczości,

- poznanie liczby 2, nauka zapisu cyfry 2, doskonalenie umiejętności liczenia

- utrwalenie pojęcia portret, uwrażliwienie na uwzględnienie wszystkich części twarzy na portrecie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

- rozwijanie poczucia rytmu, odtwarzanie ruchem prostych układów tanecznych

- doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie zręczności, zwinności i siły, poznanie nowych zabaw;

 

Tydzień czwarty- Mama i ja

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny

- wdrażanie do aktywnego słuchania prognozy pogody, utrwalenie wiadomości na temat jesiennej pogody, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

- poznanie głoski M, m, nauka zapisu litery M, m

- czytanie prostego tekstu wyrazowo- obrazkowego, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania

- doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjki na podstawie obrazków

- przeliczanie elementów, porównywanie szacunkowe zbiorów, kształtowanie logicznego myślenia

- utrwalenie umiejętności rozróżniania kierunków w prawo, w lewo i określania stronności ciała, wykorzystanie znajomości stron w działaniach praktycznych;