Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Grudzień 2020 Grupa Myszki

TYDZIEŃ I: W oczekiwaniu na św. Mikołaja

Ćwiczenie pamięci oraz odwoływania się do wspomnień.

Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji Bożonarodzeniowych.

Wypowiadanie się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja.

Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozpoznaje i próbuje nazywać uczucie radości związanej z atmosferą Mikołajek.

Uczestniczenie we wspólnym dekorowaniu choinki.

Porównywanie  liczebności zbiorów i używanie określeń tyle samo, mniej, więcej.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Rozwijanie zmysłu plastycznego poprzez wykorzystywanie nowych technik plastycznych.

Ćwiczenie cierpliwego czekania na swoją kolej.

Ćwiczenie liczenia w zakresie 0-5.

 

TYDZIEŃ II: Jak jest w teatrze?

Poszerzanie słownictwa związanego z teatrem np: aktor , scena, teatr.

Ćwiczenie układanie historii w kolejności chronologicznej.

Poznanie specyfiki pracy aktora.

Ćwiczenie wydolności oddechowej w zabawie, posługiwania się głosem, gestem w różnorodny sposób.

Rozwijanie świadomości  na temat rzeczy potrzebnych do wystawienia teatrzyku np. kukiełek, pacynek, scenografii.

Wyrażanie przez dziecko spontanicznie swojego stosunku emocjonalnego do przygód bohaterów przedstawienia.

Ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i piosenek o tematyce świątecznej.

Poznanie zwyczaju pieczenia oraz dekorowania pierniczków- zajęcia praktyczne.

 

TYDZIEŃ III: Hu, hu, ha

Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą.

Wypowiadanie  się na temat elementów zimowej pogody.

Dobieranie obrazków w logiczne pary.

Utrwalenie wiedzy na temat zwierząt zapadających w sen zimowy oraz aktywnych o tej porze roku.

Rozwijanie świadomości na temat potrzeby dokarmiania ptaków w czasie zimy.

Poznanie ciekawostek na temat dokarmiania zwierząt leśnych .

Próbuje rozwiązywać zagadki dźwiękowe na podany temat.

Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie

Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-5.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał słowny/ dźwiękowy.

 

TYDZIEŃ IV: W świątecznych nastrojach

Wprowadzenie do słownika słów: tradycja, zwyczaj.

Wypowiadanie się na temat tradycji Bożonarodzeniowych we własnej rodzinie.

Ćwiczenie spostrzegawczości podczas wyszukiwania podobieństw i różnic na dwóch podobnych obrazkach.

Wprowadzanie zwyczaju wykonywania kartki Bożonarodzeniowej  oraz układania życzeń świątecznych.

Ćwiczenia w odtwarzaniu rytmu dźwiękowego oraz obrazkowego.

Uwrażliwienie na odczuwanie przyjemności ze sprawiania radości innym oraz byciu razem.

Wprowadzenie pojęć wielkości i używanie ich: duży, większy, mniejszy, mały.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał dźwiękowy, słowny, gest.

Ćwiczenie koordynacji  wzrokowo- ruchowej podczas zabaw ruchowych.