Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Спокойной ночи, малята

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE DLA GRUPY 5 „MYSZKI”

PAŹDZIERNIK 2017

 

Dziecko:

 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • reguluje prawidłowo oddech i stosuje pauzy
 • umie opowiadać o swoich odczuciach i wrażeniach
 • wykazuje płynność i dokładność ruchu ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • odczytuje sylaby utworzone z poznanych liter
 • potrafi swobodnie rozmawiać na każdy temat
 •  uważnie słucha wypowiedzi innych
 •  uważnie słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • umie pracować w zespole
 • zna drukowaną małą i wielką literę a, A,  potrafi odwzorowywać kształt litery a, A
 •  kreśli znaki literopodobne
 • wyodrębnia głoski w prostych słowach
 •  dzieli się z rodzicami doświadczeniami z przedszkola
 •  zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiedzieć
 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je stosować w ruchu pieszym
 •  rozpoznaje wybrane znaki drogowe (w tym znaki pionowe, np. oznaczenie ścieżki rowerowej) i sygnały świetlne oraz wie, co oznaczają, np. znaki informacyjne, ostrzegawcze
 •  zna cyfrę 2 jako znak graficzny liczby
 • potrafi wycinać z papieru gotowe elementy
 •  łączy gotowe elementy według wzoru
 • porównuje długość wyrazów, licząc sylaby
 • analizuje wyrazy proste fonetycznie, dzieląc na głoski
 • zna drukowaną małą i wielką literę u, U, potrafi odwzorowywać kształt litery u, U
 • zna gatunki grzybów jadalnych (borowik, kurka, maślak)
 •  zna gatunki grzybów trujących (muchomor)
 • wie, że bezwzględnie nie można zbierać i jeść nieznanych grzybów
 •  zna właściwości odżywcze miodu
 • zna drukowaną małą i wielką literę t, T, potrafi odwzorowywać kształt litery t, T
 • zna cyfrę 3 jako znak graficzny liczby