Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

WRZESIEŃ 2020

Grupa Żółwiki

TEMAT TYGODNIA I: Moje przedszkole

TEMAT TYGODNIA II: Ja i Ty to My

TEMAT TYGODNIA III:  To jestem ja

TEMAT TYGODNIA IV:  Lecą liście kolorowe

CELE:

 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • Formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • Zna i pisze po śladzie literę a, A
 • Wie, że imiona pisze się wielką literą
 • Rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel
 • Wie, że wszyscy ludzie odczuwają te same emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • Rozróżnia stronę lewą i prawą
 • Konstruuje gry planszowe, ustala zasady gier.
 • Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach.
 • Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką. 
 • Zna i pisze po śladzie cyfrę 1
 • Bierze udział w zajęciach ruchowych
 • Wie co to jest liczba dwucyfrowa
 • Określa liczebność zbiorów.
 • Przygotowanie do pisania
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Układa z figur geometrycznych obrazki.
 • Przelicza w zakresie 10.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Interesuje się przyrodą.
 • Zna następstwo pór roku
 • Rozwija sprawność ruchową.
 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Używa chwytu pisarskiego.
 •  Zna i pisze po śladzie cyfrę 2
 • Wymienia cechy letniej pogody.
 • Zna warunki potrzebne do rozwoju rośliny
 • Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.
 • Wysłuchuje w wyrazach głoski.
 • Opowiada historyjki na podstawie obrazków. Zachowuje kolejność zdarzeń, używa określeń związanych z czasem. 
 • Wie jak należy się ubrać w upalny dzień
 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.
 • Wie, że po wakacjach będzie uczęszczać do zerówki.
 • Potrafi opowiadać, czym są wakacje. Wie, że wakacje są w lecie.
 • Śpiewa piosenki.
 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.
 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.
 • Wykonuje prace plastyczne techniką origami, kolażu.
 • Potrafi w pracach plastycznych wykorzystać całą powierzchnię kartki.
 • Doskonalenie koncentracji uwagi
 •  Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów podstawowych