Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc

Styczeń 2022

dla Grupy 5 Liski

 

Tematy tygodnia:

 • Nowy Rok
 • Bale w karnawale
 • Święto babci i dziadka
 • Zimowa olimpiada

 

Umiejętności dziecka:

 • Jest zainteresowane czytaniem, podejmuje próby czytania
 • Wie, że litery budują wyrazy, z których powstają zdania, będące źródłem informacji
 • Słucha różnych tekstów i wypowiada się na ich temat
 • Udziela płynnych odpowiedzi na pytania, budując zdania
 • Wzbogaca słownictwo i posługuje się nim
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Doskonali umiejętność mierzenia czasu
 • Wie, czym jest następstwo czasu, posługuje się nazwami związanymi z czasem (dzień, noc, nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory roku)
 • Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia
 • Rozwija w sobie szacunek do osób starszych
 • Umacnia odczuwanie więzi rodzinnych
 • Wykonuje prace konstrukcje
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Tańczy przy muzyce, poznaje kroki walca
 • Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych (maluje, lepi z plasteliny)
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Wie, czym jest sport i olimpiada sportowa, potrafi określić, czym są igrzyska olimpijskie
 • Poznaje regiony Polski – góry
 • Wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem