Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

dla Grupy 5 „Liski”

wrzesień 2021

 

Tematy tygodnia:

· Dzień dobry, przedszkole!

· Wakacje się skończyły

· Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

· Kolorowy park

Przedszkolak:

· Nawiązuje pozytywne relacje rówieśnicze, odczuwa przynależność do grupy

· Używa zwrotów grzecznościowych

· Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

· Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

· Udziela płynnych odpowiedzi na pytania

· Dzieli wyrazy na sylaby

· Rozpoznaje literę: O

· Wysłuchuje podane głoski w wyrazach

· Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem

· Rozróżnia podstawowe figury geometryczne

· Rozpoznaje cyfrę: 1

· Przelicza elementy

· Określa wielkość i położenie elementów

· Rozróżnia stronę prawą i lewą

· Klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia

· Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem

· Rozróżnia figury geometryczne

· Wykonuje prace konstrukcje

· Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć

· Bawi się przy muzyce

· Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

· Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych

· Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem

· Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

· Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa

· Zna charakterystyczne cechy jesieni, obserwuje zmiany w przyrodzie

· Wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem