Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

CZERWIEC 2021

Gr. 5 – Żółwiki

TEMAT I: Święto wszystkich dzieci

TEMAT II: Owady wokół nas

TEMAT III: Czy to już lato?

TEMAT IV: Planujemy wakacyjne podróże

CELE:
Dziecko:

 1. Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach.
 2. Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.
 3. Zna swoje prawa i obowiązki.
 4. Wie, kiedy jest w Polsce obchodzony Dzień Dziecka.
 5. Rozwiązuje zadania z treścią.
 6. Określa liczebność zbiorów.
 7. Układa z figur geometrycznych obrazki.
 8. Przelicza w zakresie 10.
 9. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 10. Interesuje się przyrodą.
 11. Zna pojęcie: dżungla, zoo, zwierzęta egzotyczne.
 12. Rozpoznaje zwierzęta mieszkające w dżungli.
 13. Rozwija sprawność ruchową.
 14. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 15. Używa chwytu pisarskiego.
 16. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.
 17. Pisze w liniaturze.
 18. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.
 19. Wysłuchuje w wyrazach głoski.
 20. Opowiada historyjki na podstawie obrazków. Zachowuje kolejność zdarzeń, używa określeń związanych z czasem.
 21. Czyta krótkie teksty.
 22. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.
 23. Wie, że po wakacjach będzie uczęszczać do szkoły i jakie ma obowiązki uczeń.
 24. Potrafi opowiadać, czym są wakacje. Wie, że wakacje są w lecie.
 25. Śpiewa piosenki.
 26. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.
 27. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 28. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.
 29. Wykonuje prace plastyczne techniką origami, kolażu.
 30. Potrafi w pracach plastycznych wykorzystać całą powierzchnię kartki.