Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

KWIECIEŃ 2020    Grupa 5 Żółwiki

 

TYDZIEŃ 1:  WIELKANOCNE  ZWYCZAJE

 –  Doskonalenie umiejętności opowiadania, a także tworzenia krótkich wypowiedzi

– Porządkowanie i poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia świąt Wielkanocnych, zwyczajów, robienia pisanek

– Nauka czytania globalnego, ćwiczenie dzielenia wyrazów na sylaby

–  Rozwijanie kreatywności u dzieci przy tworzeniu pisanek i innych prac plastycznych, rozwijanie umiejętności technicznych

– Wyrażanie ekspresji twórczej, doskonalenie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe

–  Wykonywanie ćwiczeń orientacyjno-porządkowych, a także prostych działań matematycznych w zakresie do 10 za pomocą patyczków, kart pracy

 

TYDZIEŃ 2:  ŻYCIE ROLNIKA

– Krajobraz wsi: poszerzanie słownika dzieci o nowe pojęcia

  – Przybliżenie dzieciom pracy rolnika, zajęć, jakie wykonuje na polu, maszyn, których używa się na wsi

– Poznawanie roślin zbożowych oraz wszystkich etapów powstawania chleba 

– Doskonalenie umiejętności szeregowania

– Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, budowanie wypowiedzi

–  Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie, nauka nowych piosenek

– Wynajdywanie podobieństw i różnic (wieś/miasto) na bazie zdjęć

– Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 – Utrwalanie chwytu pęsetkowego, doskonalenie motoryki małej

TYDZIEŃ 3: NASZA PLANETA

 – Poszerzanie wiedzy dzieci na temat produktów ekologicznych

– Odwzorowywanie sekwencji, kontynuowanie rytmu

– Wprowadzenie głoski Z, z; przypomnienie poznanych już liter

– Uświadomienie dzieciom, jak możemy troszczyć się o środowisko naturalne, czego nie wolno robić

– Pobudzanie odpowiedzialności za całą naszą planetę 

– Wprowadzenie nowych pojęć: segregacja śmieci, ekologia, recycling, itd.

– Wdrażanie dzieci do oszczędzania wody i ochrony środowiska

 – Rozwijanie zdolności plastycznych

 

TYDZIEŃ 4: W ŚWIECIE KSIĄŻEK

– Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poszanowania dla książek

– Doskonalenie percepcji słuchowej, rozbudzanie wyobraźni

– Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tego, jak powstaje książka, a jak papier

– Wprowadzenie litery F, doskonalenie zdolności grafomotorycznych

 – Poznawanie imion oraz innych słów na literę F (czytanie globalne)

– Rozwijanie orientacji wzrokowo-ruchowej

– Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek (poezja, albumy, atlasy)

– Rozwijanie sprawności językowych, budowanie krótkich wypowiedzi, doskonalenie charakterystyki, opisu