Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze LUTY 2020

Grupa  6 „Sowy”

 

TEMAT TYGDNIA I: Jestem zdolny!

TEMAT TYGODNIA II:  Przyjaźń „My – to ja i ty”

TEMAT TYGODNIA IV: Świat muzyki

TEMAT TYGODNIA IV: W lodowej krainie

 

CELE:

 • Wprowadzenie liter: h, H, oraz k, K – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Nauka pisania nowych liter po śladzie oraz samodzielnie, utrwalanie umiejętności pisania poznanych dawniej liter
 • Utrwalanie umiejętności pisania poznanych cyfr 0-9
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności liczenia – dodawanie, odejmowanie
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz percepcji wzrokowej
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
 • Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki melodii
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i umiejętności improwizacji
 • Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej
 • Rozwijanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie wrażliwości literackiej
 • Dokonywanie syntezy i analizy wyrazów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole
 • Rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości
 • Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między zwierzętami.