Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

CZERWIEC 2021

Grupa 6 „Sowy”

 

TEMAT TYGDNIA I: Dzień Dziecka

TEMAT TYGODNIA II: Świat owadów

TEMAT TYGODNIA III:  Uroki lata

TEMAT TYGODNIA IV:  Wakacje tuż-tuż

CELE:

 • Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach.
 • Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.
 • Zna swoje prawa i obowiązki.
 • Wie, kiedy jest w Polsce obchodzony Dzień Dziecka.
 • Rozwiązuje zadania z treścią.
 • Określa liczebność zbiorów.
 • Układa z figur geometrycznych obrazki.
 • Przelicza w zakresie 10.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Interesuje się przyrodą.
 • Zna pojęcie: dżungla, zoo, zwierzęta egzotyczne.
 • Rozpoznaje zwierzęta mieszkające w dżungli.
 • Rozwija sprawność ruchową.
 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Używa chwytu pisarskiego.
 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.
 • Pisze w liniaturze.
 • Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.
 • Wysłuchuje w wyrazach głoski.
 • Opowiada historyjki na podstawie obrazków. Zachowuje kolejność zdarzeń, używa określeń związanych z czasem.
 • Czyta krótkie teksty.
 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.
 • Wie, że po wakacjach będzie uczęszczać do szkoły i jakie ma obowiązki uczeń.
 • Potrafi opowiadać, czym są wakacje. Wie, że wakacje są w lecie.
 • Śpiewa piosenki.
 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.
 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.
 • Wykonuje prace plastyczne techniką origami, kolażu.
 • Potrafi w pracach plastycznych wykorzystać całą powierzchnię kartki.