Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWACZE

STYCZEŃ 2022

GRUPA 6 „WILKI”

Tematy tygodniowe: „Nowy Rok”, „Zabawa karnawałowa”, „Święto Babci i Dziadka”, „Zimowe igrzyska”.

Poznawanie zwyczajów witania Nowego Roku w Polsce i w wybranych krajach na całym świecie.

– Poznawanie nazw pór roku i cech które je charakteryzują, uświadamianie następowania ich po sobie

– Określanie aktualnej pory roku

– Zapoznanie z nazwami miesięcy. Nazywanie aktualnego miesiąca

– Zapoznanie z nazwami dni tygodnia. Nazywanie aktualnego dnia tygodnia

– Nazywanie członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem babci i dziadka

– Własnoręczne wykonanie prezentów dla babć i dziadków z okazji ich święta

– Przygotowanie i zapoznanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka

–  Uczestniczenie w zabawach badawczych ukazujących zamarzanie wody, topnienie lodu i śniegu i zawartości w nich brudu

– Poznanie krążenia wody w przyrodzie i zwrócenie uwagi na jej stan skupienia (lód, śnieg, woda, para)

– Poznawanie ciekawostek o wybranych zwierzętach tereny polarne

– Dokarmianie ptaków pozostających na zimę

– Zwracanie uwagi na właściwe w zależności od pogody ubieranie się i zapobieganie wychłodzeniu i przegrzaniu

– Omawianie ulubionych zimowych zabaw dzieci

– Podkreślanie zasad bezpieczeństwa zabaw na śniegu i lodzie

– Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi i sprzętem potrzebnym do ich wykonywania

–  Wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałami przyrodniczymi, rysowanie po śladzie, kolorowanie

–  Liczenie sylab w wyrazie, głosek w wyrazie, wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie