Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

CZERWIEC 2020

Grupa 6 „Sowy”

TEMAT TYGDNIA I: Moje prawa

TEMAT TYGODNIA II: Dżungla

TEMAT TYGODNIA III: Hop do szkoły!

TEMAT TYGODNIA IV: Hop na wakacje!

CELE:

 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad gry, współdziałania z dziećmi
  w zabawach i grach.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.
 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 • Utrwalanie wiedzy na temat daty obchodzenia Dnia Dziecka.
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią, określania liczebności zbiorów, układania z figur geometrycznych kompozycji.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – obserwacja, eksperymenty.
 • Utrwalanie wiedzy na temat pojęć: dżungla, zoo, zwierzęta egzotyczne.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zwierząt mieszkających w dżungli.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, dbanie o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Utrwalanie umiejętności używania prawidłowo chwytu pisarskiego, kreślenia wzorów literopodobnych, rozwijanie motoryki małej.
 • Utrwalanie umiejętności pisania liter w liniaturze, rozpoznawania i nazywania dotychczas poznanych liter.
 • Doskonalenie umiejętności czytania, doskonalenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.
 • Doskonalenie umiejętności opowiada historyjki na podstawie obrazków, zachowywania kolejności zdarzeń, używania określeń związanych z czasem.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 • Utrwalanie wiedzy na temat pór roku, obecnej pory roku – lata, rozmowy na temat wakacji i tego, że po wakacjach dziecko będzie uczęszczać do szkoły (rozmowa na temat obowiązków ucznia).
 • Kształtowanie umiejętności z obszaru społecznego rozwoju: respektowanie zasad obowiązujących w grupie, obdarzanie uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych: rysowanie, malowanie, lepienie.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania prac plastycznych techniką origami, kolażu.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych, muzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności, podczas uczestniczenia w projekcie przedszkolnym pt. ZŁOTA RYBKA W NASZEJ BAJCE – współpraca
  z rodzicami.