Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

KWIECIEŃ 2020

Grupa 6 „Sowy”

 

TEMAT TYGDNIA I: WIOSNA

TEMAT TYGODNIA II:  WIELKANOC

TEMAT TYGODNIA III: CZEKOLADA

TEMAT TYGODNIA IV: POWIETRZE, WODA, OGIEŃ, ZIEMIA

TEMAT TYGODNIA V: TAŃCZ, TAŃCZ, TAŃCZ

Umiejętności dziecka zdobywane w kwietniu:

 • Utrwalenie wiadomości o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie
 • Utrwalenie cech charakterystycznych dla pory roku – wiosna, doskonalenie umiejętności wymieniania nazw pór roku i miesięcy
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni, dokładności, sprawności manualnej i kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych i kart pracy
 • Wykorzystywanie z pomocą i pod nadzorem rodziców nowoczesnej technologii – komputer, internet (np. nauka poprzez oglądanie: filmów edukacyjnych, propozycji ćwiczeń gimnastycznych, zabaw muzyczno – ruchowych i tanecznych, słuchowiska)
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie muzyki klasycznej
 • Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi oraz symbolami
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie postaw kulturalnego zachowywania się przy stole, doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: liczenie (dodawanie, odejmowanie), porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie w zakresie 10 i więcej
 • Utrwalanie umiejętności pisania poznanych cyfr
 • Kształtowanie postawy proekologicznej i poszerzanie wiedzy przyrodniczej – zakładanie uprawy roślin
 • Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i przyrodzie
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwowanych eksperymentów
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Utrwalanie zasad zdrowego odżywiania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, motoryki dużej
 • Utrwalanie nawyku prawidłowego chwytu pisarskiego, prawidłowej postawy ciała
 • Utrwalanie umiejętności pisania w liniaturze poznanych liter, rysowania szlaczków – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności starannego i dokładnego wycinania nożyczkami
 • Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, sylabowej, czytanie wyrazów
 • Zdobywanie wiedzy na temat pracy cukiernika
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności kulinarnych np. poznanie sposobu robienia czekolady
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności śpiewania, rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowej
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami tańca ludowego: polonez, krakowiak, kujawiak, mazur, oberek, rozwijanie umiejętności tanecznych