Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

rybka

 

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH NA MIESIĄC LUTY

 

 

 

 

I  TEMAT TYGODNIA: Śmiech to zdrowie.

 • Rozbudzanie w dzieciach poczucia humoru
 • Pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Rozwijanie empatii – dostrzeganie w otoczeniu osób potrzebujących naszej pomocy
 • Poznanie obrazu graficznego litery C,c
 • Poznawanie funkcjonowania cyrku oraz artystów z nim związanych
 • Nabywanie śmiałości i otwartości w odgrywaniu ról
 • Kształtowanie umiejętności określania, w którym zbiorze jest więcej elementów – ustalanie równoliczności
 • Utrwalanie obrazu graficznego liczb 1-7
 • Kształtowanie umiejętności liczenia
 • Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych

II TEMAT TYGODNIA: Koty i kociaki.

 • Kształtowanie zainteresowań światem zwierząt
 • Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych
 • Dostrzeganie szczegółów w wyglądzie kotów
 • Nabywanie wiedzy na temat związku budowy zwierzęcia z jego trybem życia
 • Poznanie obrazu graficznego litery K, k
 • Poznanie obrazu graficznego i znaczenia znaku zapytania w zdaniu
 • Kształtowanie wrażliwości na los opuszczonych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt
 • Tworzenie trwałych nawyków niesienia pomocy opuszczonym zwierzętom
 • Poznawanie funkcji i zadań Straży dla Zwierząt

III TEMAT TYGODNIA: Sporty zimowe

 • Promowanie zdrowego stylu życia – rozumienie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu
 • Wzbogacanie czynnego słownika o nazwy sportów zimowych
 • Ustalanie wyników dodawania w zakresie liczby 8, poznanie cyfry 8
 • Doskonalenie umiejętności ważenia przedmiotów
 • Nabywanie umiejętności odróżniania ciężaru ważonego przedmiotu od jego wielkości
 • Zapoznawanie się ze sposobem pakowania towarów
 • Poznawanie właściwości śniegu i lodu, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej

IV TEMAT TYGODNIA: Poznajemy różne zawody.

 • Przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów
 • Nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów z dany zawodem
 • Utrwalenie wiadomości na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażaka, policjanta, ratownika medycznego, lekarza
 • Utrwalenie numerów telefonów alarmowych
 • Praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad powiadamiania służb ratunkowych
 • Poznanie znaku graficznego litery P, p
 • Ćwiczenia w rozkładaniu danej liczby na składniki
 • Poznawanie zawodów związanych z handlem: ekspedient, kasjer