Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

rybka

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

I TEMAT TYGODNIA: Album rodzinny
Cele:
• Poznanie struktury rodziny, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, rozwijanie zainteresowań technicznych
• Poznanie litery a, A, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia grafomotoryczne
• Utrwalenie schematu postaci człowieka, doskonalenie percepcji wzrokowej-dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, budowanie więzi emocjonalnej z rodziną
• Wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z ładem i porządkiem w otoczeniu
• Doskonalenie umiejętności klasyfikacji-tworzenie kolekcji, rozwijanie fantazji i twórczej inwencji dzieci
• Rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową, nauka Lasowiaka, rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie pamięci, rozwijanie świadomości własnego ciała
• Doskonalenie umiejętności stosowania określeń opisujących stosunki przestrzenne: na, obok, przed, za, między
• Poznanie sprzętów gospodarstwa domowego używanych dawniej i dziś
II TEMAT TYGODNIA: Jesteśmy bezpieczni na drodze.
Cele:
• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wycieczki, uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania, praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego
• Ustalenie na poziomie intuicji, czym jest trójkąt, dostrzeganie jego cech, kreślenie trójkąta po śladzie, dostrzeganie kształtu trójkąta w przedmiotach znajdujących się w najbliższym otoczeniu
• Utrwalenie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, wdrażanie do postępowania zgodnie z sygnalizacją świetlną, z jej sygnałami, kolorami i oznaczeniami
• Rozwijanie umiejętności określenia stron ciała: prawa, lewa, kształtowanie pojęcia liczby 2, poznanie cyfry 2
• Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz ich realizacji według ustalonego planu, poznawanie właściwości różnych materiałów plastycznych oraz możliwości ich wykorzystania, rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej
• Poszerzanie wiadomości na temat roli i zadań policjanta ruchu drogowego, poznanie telefonicznych numerów alarmowych i sposobów powiadamiania odpowiednich służb
III TEMAT TYGODNIA: Barwy jesieni.
Cele:
• Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, kompozycję oraz ruch, nauka prowadzenia ukierunkowanej obserwacji
• Poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią, poznanie wybranych grzybów: borowika, kurki, maślaka, muchomora, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących
• Wzbogacanie wiedzy na temat budowy oraz społecznego życia pszczół, poznanie pracy pszczelarza, poznanie wartości odżywczych miodu
• Poznanie obrazu graficznego litery u, U
• Ustalenie na poziomie intuicji czym jest prostokąt oraz kwadrat, dostrzeganie jego cech, kreślenie prostokąta i kwadratu pośladzie, dostrzeganie kształtów w przedmiotach w najbliższym otoczeniu
• Poznanie efektu lustrzanego odbicia, przesunięcia i obrotu figur geometrycznych-badanie efektu symetrii
• Rozumienie symboli graficznych, utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia
• Nabieranie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody, poznanie właściwości wody
IV TEMAT TYGODNIA: Jesienne zabawy z tatą.
Cele:
• Poznanie litery t, T, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w czytaniu prostych tekstów
• Odwzorowywanie i odtwarzanie w zakresie poznanego zbioru liczbowego, kształtowanie pojęcia liczby 3, poznanie cyfry 3
• Nabywanie umiejętności w konstruowaniu gier, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
• Doskonalenie umiejętności wnioskowania z użyciem określeń: więcej, mniej, tyle samo
• Doświadczalne poznanie zjawiska akustycznego-rozchodzenia się fal dźwiękowych, doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy
• Poznanie zjawiska powstawania wiatru, wzbogacenie czynnego słownictwa dzieci, zachęcanie do wypowiadania się, zapoznanie dzieci z różnymi właściwościami i nazwami wiatru