Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

na miesiąc grudzień 2019 r. – GRUPA 6 „SOWY”

 

TEMAT TYGDNIA I: Jedzie do nas Mikołaj

TEMAT TYGODNIA II: Zima, zima, zima

TEMAT TYGODNIA III: Mam wiadomość

TEMAT TYGODNIA IV: Boże Narodzenie

CELE:

 • Odróżnianie prawdy od fałszu
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
 • Rozumienie że obraz jest nośnikiem informacji
 • Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, porządkowanie według danej cechy
 • Wskazywanie różnic między wyrazami w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej
 • Rozróżnianie nowej litery wśród innych liter
 • Rozumienie walorów zdrowotnych przebywania na świeżym powietrzu
 • Rozumienie znaczenia akceptacji dla różnych odmienności, kształtowanie i rozwijanie uczucia empatii i odpowiedzialności
 • Odczytywanie prostych wyrazów, odnajdywanie wskazanych liter, układanie z liter wyrazów, układanie zdania i przeliczanie wyrazów w zdaniach, podanie znaczenia poznanych słów
 • Doskonalenie poczucia rytmu i spostrzegawczości
 • Uczestniczenie w akcjach na rzecz innych osób
 • Wymienianie cech późnej jesieni
 • Dokładne wypełnianie konturów podczas kolorowania
 • Rozpoznawanie nazw niektórych zwierząt
 • Rozróżnianie liter: wielkie i małe, drukowane i pisane, litery: y, s, c
 • Wypowiadanie rytmiczne tekstu z odpowiednią intonacją
 • Interesowanie się urządzeniami technicznymi
 • Rozumienie potrzeby doboru odpowiedniego stroju do warunków pogodowych
 • Obserwowanie właściwości fizycznych śniegu
 • Kolorowanie zgodnie z kodem, odkodowanie informacji
 • Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
 • Zapoznanie z zasadami  nakrywania do stołu
 • Śpiewanie kolęd, pastorałek, poruszanie się zgodnie z rytmem i tempem muzyki
 • Wzbogacanie słownictwa w trakcie zabaw słownych