Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

rybka

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 

I TEMAT TYGODNIA: Czy zwierzęta lubią zimę?

Cele:

 • Uwrażliwianie na potrzeby innych, zachęcanie do sprawiania innym przyjemności
 • Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania podczas wycieczki
 • Kształtowanie nawyku korzystania ze świeżego powietrza i ubierania się stosownie do pory roku i pogody
 • Kształtowanie pojęcia liczby 5, poznanie cyfry 5
 • Przeliczanie liczebników w zbiorze 5-elementowym
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadania
 • Rozumienie konieczności niesienia pomocy innym i czerpania z tego radości

II TEMAT TYGODNIA: Gramy w teatrze.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i płynności ruchów ciała
 • Rozumienie konieczności opiekowania się młodszymi
 • Zachęcanie do podejmowania obowiązków, podnoszenie wiary we własne możliwości
 • Poznanie litery l, L, ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • Kształtowanie intuicji geometrycznej
 • Wyodrębnianie kształtu z innych cech przedmiotów i ich nazywanie
 • Wyrabianie umiejętności tworzenia przedstawienia, poszerzanie słownictwa związanego z tematyką teatru

III TEMAT TYGODNIA: Niebawem święta.

Cele:

 • Poznawanie zwyczaju ubierania choinki
 • Poznanie produktów spożywczych niezbędnych do wykonania pierników
 • Nawiązywanie do dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych związanych z dekorowaniem choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami
 • Rozumienie pomiaru długości-mierzenie za pomocą przyjętej miary
 • Kształtowanie pojęcia liczby 6, poznanie cyfry 6
 • Poznawanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych

IV TEMAT TYGODNIA: Poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe

Cele:

 • Poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu-zmiana miesięcy
 • Poznawanie zwyczajów bożonarodzeniowych
 • Zapoznawanie e sposobem przechowywania żywności, wyjaśnienie pojęcia „bakterie”
 • Wprowadzenie pojęcia „waga”
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami
 • Poznawanie zwyczajów związanych z polską tradycją świąt Bożego Narodzenia
 • Budzenie radosnego oczekiwania na spotkanie z bliskimi, zachęcanie poprzez rozmowę do dzielenia się własnymi doświadczeniami związanymi ze zwyczajami bożnarodzeniowymi