Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2021

Grupa 7 „Smerfy”

TEMAT TYGODNIA I: Moje przedszkole

TEMAT TYGODNIA II: Ja i Ty to My

TEMAT TYGODNIA III: To jestem ja

TEMAT TYGODNIA IV: Lecą liście kolorowe

CELE:

· Rozwijanie koncentracji uwagi

· Uczestniczy w zabawach ruchowych

· Akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich

· Formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi

· Zna i pisze po śladzie literę a, A

· Wie, że imiona pisze się wielką literą

· Rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel

· Wie, że wszyscy ludzie odczuwają te same emocje przyjemne i nieprzyjemne

· Rozróżnia stronę lewą i prawą

· Konstruuje gry planszowe, ustala zasady gier.

· Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach.

· Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.

· Zna i pisze po śladzie cyfrę 1

· Bierze udział w zajęciach ruchowych

· Wie co to jest liczba dwucyfrowa

· Określa liczebność zbiorów.

· Przygotowanie do pisania

· Rozwijanie sprawności ruchowej

· Układa z figur geometrycznych obrazki.

· Przelicza w zakresie 10.

· Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

· Interesuje się przyrodą.

· Zna następstwo pór roku

· Rozwija sprawność ruchową.

· Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

· Używa chwytu pisarskiego.

· Zna i pisze po śladzie cyfrę 2

· Wymienia cechy letniej pogody.

· Zna warunki potrzebne do rozwoju rośliny

· Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.

· Wysłuchuje w wyrazach głoski.

· Opowiada historyjki na podstawie obrazków. Zachowuje kolejność zdarzeń, używa określeń związanych z czasem.

· Wie jak należy się ubrać w upalny dzień

· Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

· Wie, że po wakacjach będzie uczęszczać do zerówki.

· Potrafi opowiadać, czym są wakacje. Wie, że wakacje są w lecie.

· Śpiewa piosenki.

· Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

· Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

· Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

· Wykonuje prace plastyczne techniką origami, kolażu.

· Potrafi w pracach plastycznych wykorzystać całą powierzchnię kartki.

· Doskonalenie koncentracji uwagi

· Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów podstawowych