Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

pobrane

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE „SOWY” DZIECI 6- LETNICH

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

 

I TEMAT TYGODNIA: Już jesień

Cele:

· rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;

· doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek w wyrazach;

· nauka piosenki „Jesienny pociąg”; rozwijanie pamięci, głosu;

· doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji;

· poznanie litery a, A;

· rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;

· doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 oraz ustalania równoliczności zbiorów;

· doskonalenie umiejętności przeliczania; nauka pisania cyfry 1.

II TEMAT TYGODNIA: Dary jesieni

Cele:

· doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

· poznanie litery u, U;

· rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;

· rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, dostrzeganie zmiany tempa;

· kształtowanie umiejętności łączenia różnych materiałów plastycznych;

· wyróżnianie zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych, doskonalenie umiejętności przeliczania;

· doskonalenie sprawności fizycznej w trakcie zabaw z chustą animacyjną;

· doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów oraz przeliczania.

III TEMAT TYGODNIA: Zabawy z tatą

Cele:

· zapoznanie z obrazem graficznym litery T, t nauka pisania litery;

· doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

· doskonalenie sprawności fizycznej;

· rozwijanie poczucia rytmu; odtwarzanie ruchem prostych układów tanecznych;

· czynnościowe kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów; utrwalenie pojęcia koło; rozbudzanie zainteresowań matematycznych;

· poznanie liczby 2, nauka pisania cyfry 2; doskonalenie umiejętności liczenia;

· rozróżnianie trójkąta i koła; rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych; doskonalenie spostrzegawczości;

· utrwalenie pojęcia portret; rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych; uwrażliwienie na uwzględnienie wszystkich części twarzy w portrecie.

IV TEMAT TYGODNIA: Mama i ja

Cele:

· poznanie liter m, M; odwzorowywanie kształtu litery m, M;

· utrwalenie umiejętności rozróżniania kierunków w lewo, w prawo i określania stronności ciała; wykorzystanie znajomości stron w działaniach praktycznych;

· utrwalenie znajomości stronności ciała; przeliczanie elementów; porównywanie szacunkowe zbiorów; odczytywanie cyfr 1 i 2;

· doskonalenie zwinności i siły podczas gier i zabaw ruchowych;

· wdrażanie do uważnego słuchania;

· usprawnianie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;

· doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjki na podstawie obrazków;

· utrwalenie poznanych piosenek; wyzwalanie wyobraźni i improwizacji muzycznej; kształtowanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych i wyrażania zjawisk pozamuzycznych.