Zamierzenia

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 DLA GRUPY 7  ,,Smerfy” – Grudzień 2020

 

Tematy kompleksowe:

 1. LISTY DO MIKOŁAJA
 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.
 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie zdolności matematycznych.
 • Poznanie kształtu cyferki 3.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
 • Zapoznanie z obowiązkami Leśniczego
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.

 

 

 

 1. TEATRZYK
 • Zapoznanie z pracą aktora.
 • Tworzenie rekwizytów teatralnych.
 • Odgrywanie ról teatralnych za pomocą pacynek.
 • Uważne słuchanie tekstów literackich.
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 • Wcielanie się w różne role i odgrywanie scen.
 • Zapoznanie z pojęciem pantomima.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.

 

 1. CZYJ TO ŚLAD?
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
 • Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
 • Dopasowywanie śladów do zwierząt.
 • Nazywanie zwierząt leśnych.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i dźwiękowych.
 • Wykonywanie wizerunków zwierząt za pomocą różnych materiałów plastycznych.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.

 

 1. ŚWIĄTECZNE DRZEWKO
 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 • Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.