Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

Czerwiec 2020
Grupa Smerfy

 

TYDZIEŃ I: Wszystkie Dzieci nasze są

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: PRAWO, OBOWIĄZEK, MARZENIE, FANTAZJA;

Uświadamianie dzieciom, że mają swojego reprezentanta i jest nim Rzecznik Praw Dziecka;

Poznawanie przyczyny różnorodności kulturowej na świecie tj. różny kolor skóry;

Zapoznanie dzieci  i nauka zabaw dzieci z innych krajów;

Rozwijanie umiejętności muzycznych: poczucia rytmu, inscenizacji muzyki ruchem, śpiewania;

Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i fantazjach;

Utrwala nazwy kolorów w języku polskim i angielskim;

Poznawanie zabaw z czasów poprzednich pokoleń;

Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego.

TYDZIEŃ II: W świecie zwierząt

Rozpoznawanie odgłosów zwierząt oraz odgłosów lasu;

Poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących w lasach, ZOO, Afryce;

Rozwijanie umiejętności segregowania zwierząt ze względu na podane kategorie;

Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;

Doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie i wygłosie;;

Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.

Kształtowanie zdolności plastycznych, technicznych i kreatywności;

Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów innych osób;

Zapoznanie dzieci z zasadami odpowiedniego zachowania w lesie: nie śmieć, nie podchodź do zwierząt, nie jedz owoców;

Doskonalenie umiejętności etykietowania obrazków właściwymi podpisami;

Doskonalenie poprawnego posługiwania się nożyczkami;

Poznanie figury geometrycznej TRAPEZ, utrwalenie figur geometrycznych;

Poznanie nowych gatunków ptaków i ciekawostek na ich temat.

TYDZIEŃ III: Mali mieszkańcy Ziemi

Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i koncentracji;

Poznanie owadów i ssaków mieszkających na łące;

Poznanie istoty „pracy” pszczół i kolejności powstawania miodu;

Uświadomienie dzieciom roli owadów w przyrodzie;

Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;

Rozwijanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na łące;

Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce;

Poznanie kolejność rozwoju od gąsienicy do motyla;

Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata;

Zapamiętania i powtarzanie określonej sekwencji rytmiczno- ruchowej;

Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni;

Ćwiczenie zdolności matematycznych, przeliczania i dodawania.

TYDZIEŃ IV: Nadchodzą Wakacje!

Rozwijanie wiedzy o własnym kraju oraz zróżnicowaniu regionów Polski;

Poznanie Polskich gór i charakterystycznego dla nich ukształtowania terenu, mieszkających tam zwierząt i występujących roślin;

Poszerzanie wiedzy na temat pracy górali, marynarzy i rybaków ;

Poznanie przykładów sztuki ludowej i rękodzielnictwa związanego z regionem (muzyka, taniec, strój ludowy, koronki, obrazy malowane na szkle, architektura)

Porządkowanie wiedzy dzieci na temat morza Bałtyckiego;

Czytanie globalne wyrazów LATO, WAKACJE, MORZE, GÓRY;

Wzbogacanie zasobu słownika o nazwy serów regionalnych;

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa  na wakacjach i na co dzień, postępowania w przypadku zgubienia się;

Poznanie numerów alarmowych i sytuacji, w których należy ich użyć;

Nauka tworzenia własnej kartki wakacyjnej, układania pozdrowień na kartkę.

Rozwijanie umiejętności plastycznych, stosowania różnych technik.