Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

pobrane

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

dla dzieci 6- letnich

na miesiąc luty 2018 r.

Grupa 7 „SOWY”

 

 

 

Temat tygodnia: Jaki jest śnieg?

 • określanie elementów zimowej pogody (opady, zachmurzenie, niska temperatura, wiatr)
 • zwrócenie uwagi na ubrania dostosowane do warunków atmosferycznych
 • poznanie różnych form spęczania czasu wolnego zimą – dokonanie oceny   postępowania   bohaterów, zwracanie uwagi na bezpieczną zabawę
 • klasyfikowanie i formułowanie uogólnień typu: te obiekty są podobne, a te inne
 • odczytywanie cyfr w zakresie 8, porównywanie liczb, liczenie w zakresie 8
 • doświadczenia z topnieniem śniegu i zamarzaniem lodu – eksperymenty
 • nazywanie zimowych ubrań; kształcenie rozumienia konieczności   dostosowania   rodzaju   ubrania do panujących warunków atmosferycznych
 • poznanie litery ł,Ł
 • odwzorowanie kształtu litery, nauka pisania litery ł,Ł
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego, czytanie globalne
 • utrwalenie kształtu poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych; poczucia rytmu
 • doskonalenie sprawności ruchowej z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowo-   naśladowczych

 

Temat tygodnia: Z górki na pazurki

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu   literackiego
 • doskonalenie sprawności ruchowej
 • poznanie litery S,s
 • odwzorowanie kształtu litery S,s
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • poznanie liczby 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • nauka pisania cyfry 9
 • porównywanie liczebności zbiorów, doskonalenie um. przeliczania w zakresie 9
 • doskonalenie sprawności fizycznej – ćwiczenia gimnastyczne
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach   plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wcielania się w rolę aktora – próby do uroczystości z   okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Temat tygodnia: Teatr/ Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat teatru – teatr, aktor, scena, widownia, kurtyna,   kukiełki, pacynki
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, umiejętności uważnego słuchania oraz   budowania zdań z podanym wyrazem
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 9; rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
 • doskonalenie sprawności ruchowej
 • przestrzeganie zasad gier i zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasady fair play –   m.in. gra w szachy
 • doskonalenie umiejętności wcielania się w rolę aktora – utrwalanie piosenek, recytacja   wierszy na pamięć indywidualnie i grupowo, nauka układu tanecznego (poloneza),   układy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów.

  Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka na scenie.

 

Temat tygodnia: Zawody naszych rodziców

 

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji; budowania   dłuższych wypowiedzi; , udzielanie odpowiedzi na pytania
 • utrwalanie nazw zawodów
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • utrwalanie poznanych figur geometrycznych
 • utrwalenie liczby 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; doskonalenie   umiejętności przeliczania w zakresie 9
 • doskonalenie liczenia w zakresie 10; ustalanie równoliczności zbiorów
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • wyodrębnianie głosek w wyrazach
 • czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego