Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

Lipiec- Sierpień 2020
Grupa Smerfy

TYDZIEŃ I: ZABAWY Z GEOMETRIĄ

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: trapez, romb.

Utrwalenie figur geometrycznych: Trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło, trapez, romb.

Ćwiczenie klasyfikowania przedmiotów wg podanej kategorii.

Zapoznanie dzieci  i nauka nowych zabaw ruchowo muzycznych.

Rozwijanie umiejętności muzycznych: poczucia rytmu, inscenizacji muzyki ruchem, śpiewania;

Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i fantazjach;

Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego.

TYDZIEŃ II: CZYM POJADĘ, CZYM POLECĘ

Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów  środków transportu;

Nazywanie środków transportu drogowego, wodnego, powietrznego.

Poznanie podziału znaków drogowych oraz znaczenia niektórych z nich.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora, rozumienie ich znaczenie.

Doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie i wygłosie;

Kształtowanie zdolności plastycznych, technicznych i kreatywności;

Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów innych osób;

Zaznajomienie ze znaczeniem słowa : przyjaciel.

Nawiązywanie głębszych relacji z dziećmi z grupy.

TYDZIEŃ III: WSZYSTKIE KOLORY TĘCZY

Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i koncentracji;

Utrwalenie znajomości kolorów tęczy;

Poznanie kolorów w języku angielskim ;

Uświadomienie dzieciom tego, jak powstaje zjawisko tęczy;

Ćwiczy umiejętność łączenia przedmiotów na zasadzie podobieństw;

Rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata: poznanie  dzieci efektem łączenia dwóch kolorów;

Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata;

Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni;

Ćwiczenie zdolności matematycznych, przeliczania i dodawania.

TYDZIEŃ IV: CO NAM LATEM DAJE OGRÓD?

Rozwijanie wiedzy o własnym kraju oraz zróżnicowaniu zbiorów owoców i warzyw pochodzących z Polski;

Ćwiczenie porównywania ilości przedmiotów w dwóch zbiorach.

Posługiwanie się pojęciami „mniej niż i więcej niż”.

Ćwiczenie reakcji na umówiony sygnał dźwiękowy ;

Poznanie niektórych witamin oraz ich symboli graficznych;

Porządkowanie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia;

Ćwiczenie segregowania produktów spożywczych na zdrowe i niezdrowe;

Poznanie zalet i wad stosowania soli i cukru w posiłkach;

Ćwiczenie ułożenia przedmiotów od najmniejszego do największego i odwrotnie;

Wzbogacanie zasobu słownika o nazwy kwiatów letnich;

Ćwiczenie sprawności i równowagi ciała;

Rozwijanie umiejętności plastycznych, stosowania różnych technik.

TYDZIEŃ V: LETNIE SPORTY

Wprowadzenie nowych słów do słownika: mundial, karny.

Poznanie nazw znanych drużyn piłkarskich z Polski oraz zagranicznych;

Poznanie nazw różnych sportów letnich;

Utrwalenie wiadomości na temat zdrowego trybu życia;

Poznanie znaczenia aktywności ruchowej w zachowaniu zdrowia;

Ćwiczenie reagowania na sygnał dźwiękowy;

Uprawianie różnych sportów na świeżym powietrzu;

Poznanie zasad gry w szachy: figur oraz ich ruchów;

Poznanie istoty używania kasków i ochraniaczy.

Ćwiczenie współpracy w grupie.

TYDZIEŃ VI: PIĘKNO JEST W NAS I WOKÓŁ NAS!

Wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu z użyciem poprawnie zbudowanych zdań;

Ilustrowanie tekstu ruchem;

Poznanie znaczenia słów: rytm i rym:

Tworzenie prostych rymów;

Ćwiczenie stosowania liczebników porządkowych;

Uzewnętrznianie swoich uczuć w pracy plastycznej;

Naśladowanie ruchów w odbiciu lustrzanym;

Poznanie i utrwalenie ras psów;

Poznanie znaczenia niektórych przysłów, w których bohaterem jest pies;

Poznanie przykładów cudów natury i Świata: