Zamierzenia

Zamierzenia na miesiąc listopad 2019-

Grupa 7 Smerfy

 

 

Tydzień pierwszy – Nasze domowe zwierzaki

– kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania,

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,

– kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania,

– poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza,

– kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę,

– rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt,

– zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,

– wzmacnianie mięśni grzbietu,

– rozwijanie umiejętności tanecznych;

 

Tydzień drugi – Moja rodzina

– rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny,

– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych,     

– wdrażanie do globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny,

– pogłębianie więzi rodzinnej,

– wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu, zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów,

– doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi,

– doskonalenie małej motoryki,

– kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;

 

Tydzień trzeci – Pod jesiennym parasolem

– identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych,

– doskonalenie technik zapamiętywania,

– rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,

– kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji,

– kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5,

– zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,

– wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt,

– dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy,

– rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody,

 – kształtowanie sprawności manualnej,

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

– wzmacnianie mięśni kręgosłupa;

 

Tydzień czwarty – Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

– doskonalenie umiejętności współdziałania,

– doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-6,

– kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-3,

– kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody,

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy,

– poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy,

– rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce,

– wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy,

– kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt,

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,

– kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;