Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Grudzień 2020

Grupa 8 „Motylki”

 

TEMAT TYGODNIA: Piszemy kartki do Mikołaja

TEMAT TYGODNIA: W teatrze

TEMAT TYGODNIA: Pada śnieg

TEMAT TYGODNIA: Ubieramy dziś choinkę

 

CELE:

 • Ćwiczenie pamięci oraz odwoływania się do wspomnień.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji Bożonarodzeniowych.
 • Wypowiadanie się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja.
 • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozpoznaje i próbuje nazywać uczucie radości związanej z atmosferą Mikołajek.
 • Uczestniczenie we wspólnym dekorowaniu choinki.
 • Porównywanie liczebności zbiorów i używanie określeń tyle samo, mniej, więcej.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zmysłu plastycznego poprzez wykorzystywanie nowych technik plastycznych.
 • Ćwiczenie cierpliwego czekania na swoją kolej.
 • Ćwiczenie liczenia w zakresie 0-10.
 • Poszerzanie słownictwa związanego z teatrem np: aktor , scena, teatr.
 • Ćwiczenie układanie historii w kolejności chronologicznej.
 • Poznanie specyfiki pracy aktora.
 • Ćwiczenie wydolności oddechowej w zabawie, posługiwania się głosem, gestem w różnorodny sposób.
 • Rozwijanie świadomości na temat rzeczy potrzebnych do wystawienia teatrzyku np. kukiełek, pacynek, scenografii.
 • Wyrażanie przez dziecko spontanicznie swojego stosunku emocjonalnego do przygód bohaterów przedstawienia.
 • Ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i piosenek o tematyce świątecznej.
 • Poznanie zwyczaju pieczenia oraz dekorowania pierniczków- zajęcia praktyczne.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą.
 • Wypowiadanie się na temat elementów zimowej pogody.
 • Dobieranie obrazków w logiczne pary.
 • Utrwalenie wiedzy na temat zwierząt zapadających w sen zimowy oraz aktywnych o tej porze roku.
 • Rozwijanie świadomości na temat potrzeby dokarmiania ptaków w czasie zimy.
 • Poznanie ciekawostek na temat dokarmiania zwierząt leśnych .
 • Próbuje rozwiązywać zagadki dźwiękowe na podany temat.
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-10.
 • Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał słowny/ dźwiękowy.
 • Wprowadzenie do słownika słów: tradycja, zwyczaj.
 • Wypowiadanie się na temat tradycji Bożonarodzeniowych we własnej rodzinie.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości podczas wyszukiwania podobieństw i różnic na dwóch podobnych obrazkach.
 • Wprowadzanie zwyczaju wykonywania kartki Bożonarodzeniowej oraz układania życzeń świątecznych.
 • Ćwiczenia w odtwarzaniu rytmu dźwiękowego oraz obrazkowego.
 • Uwrażliwienie na odczuwanie przyjemności ze sprawiania radości innym oraz byciu razem.
 • Wprowadzenie pojęć wielkości i używanie ich: duży, większy, mniejszy, mały.
 • Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał dźwiękowy, słowny, gest.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas zabaw ruchowych.