Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej dla grupy Żuczki

listopad 2017


I TEMAT TYGODNIA: Wszyscy mamy mamy

- poznanie tradycji obchodzenia dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek

- poznanie zwyczaju odwiedzania grobów bliskich

- poznanie litery m, M

- ćwiczenie słuchu fonematycznego

- utrwalenie obrazu graficznego litery m, M

- poznawanie kultury innych narodów

- rozwijanie poczucia rytmu

- kształtowanie pamięci

- rozwijanie umiejętności operacyjnego myślenia

- ustalanie równoliczności zbiorów – przeliczanie i łączenie w pary

- utrwalenie poznanych cyfr 1,2,3;

 

II TEMAT TYGODNIA: Listopadowe święto

- budzenie uczuć patriotycznych

- budzenie szacunku do symboli narodowych

- poznanie litery d, D

- utrwalanie znajomości figur geometrycznych

- rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju

- poznanie największej rzeki Polski – Wisły

- utrwalenie symboli narodowych

- rozumienie pojęcia stolica

- poznanie herbu Warszawy

- doskonalenie w czytaniu mapy – wskazywanie Warszawy na mapie Polski

- zapoznanie z etapami powstawania pieczywa;

 

III TEMAT TYGODNIA: Mój przyjaciel zwierzak

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt

- poznanie pracy weterynarza

- doskonalenie umiejętności liczenia

- kształtowanie pojęcia liczby 4

- poznanie cyfry 4

-kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i rozumienia wypowiadanych zdań;

 

IV TEMAT TYGODNIA: Nadchodzi zima

- wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących późnej jesieni: jesienna szaruga, słota, ulewa, gołoledź, mgła, plucha

- doskonalenie umiejętności odczytywania prostych komunikatów o pogodzie

- zapoznanie dzieci ze zwyczajem gromadzenia zapasów na zimę przez ludzi

- poznanie litery i, I

- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami

- wzbogacanie wiedzy o życiu zwierząt leśnych

- uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom

- rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej

- usprawnianie grafomotoryki.