Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej dla grupy Żuczki

Październik 2017

 

I TEMAT TYGODNIA: Album rodzinny

Cele:

 • Poznanie struktury rodziny, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie
 • Poznanie i utrwalanie litery a, A
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia drzewa rodzinnego
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenie kolekcji, rozwijanie fantazji i twórczej inwencji dzieci
 • Doskonalenie umiejętności stosowania określeń opisujących stosunki przestrzenne: na, obok, przed, za, między

 

II TEMAT TYGODNIA: Jesteśmy bezpieczni na drodze

Cele:

 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wycieczki oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania
 • Praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego
 • Ustalanie na poziomie intuicji, czym jest trójkąt, dostrzeganie jego cech kreślenie trójkąta po śladzie, dostrzeganie kształtu trójkąta w przedmiotach znajdujących się w najbliższym otoczeniu
 • Rozwijanie umiejętności określania stron ciała: prawa, lewa strona
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2, poznanie cyfry 2
 • Poznanie telefonicznych numerów alarmowych i sposobów powiadamiania odpowiednich służb

 

III TEMAT TYGODNIA: Barwy jesieni

Cele:

 • Uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, kompozycję oraz ruch
 • Poznanie wybranych grzybów: borowika, kurki, maślaka, muchomora
 • Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących
 • Poznanie obrazu graficznego litery u, U
 • Wzbogacenie wiedzy na temat budowy oraz społecznego życia pszczół, poznanie pracy pszczelarza, poznanie wartości odżywczych miodu
 • Ustalanie na poziomie intuicji czym jest prostokąt, dostrzeganie jego cech, kreślenie prostokąta po śladzie, dostrzeganie kształtu prostokąta w przedmiotach w najbliższym otoczeniu
 • Utrwalanie nazw i kolejności dni tygodnia

IV TEMAT TYGODNIA: Jesienne zabawy z tatą

Cele:

 • Poznanie litery t, T
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3, poznanie i utrwalenie cyfry 3
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, doskonalenie umiejętności wnioskowania z użyciem określeń: więcej, mniej, tyle samo
 • Doświadczalne poznanie zjawiska akustycznego – rozchodzenia się fal dźwiękowych
 • Poznanie zjawiska powstawania wiatru, zapoznanie dzieci z różnymi właściwościami i nazwami wiatru