Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

grupa MOTYLKI

luty 2020

Tydzień 1. bajki i baśnie

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;

– ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;

– odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);

– utrwalenie nazw figur geometrycznych;

– rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia;

– wprowadzenie litery B, b;

– przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;

– doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;

– doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;

– poszerzanie słownika dzieci o homonimy;

Tydzień 2. w karnawale

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;

– rozwijanie umiejętności tanecznych;

– wprowadzenie litery n, N;

– doskonalenie motoryki małej;

– doskonalenie koordynacji ręka-oko;

– wprowadzenie liczby 0;

– integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;

– doskonalenie motoryki małej;

– rozwijanie umiejętności muzycznych;

 

 

Tydzień 3. ślady przeszłości

– wprowadzenie liczby 10;

– doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

– doskonalenie spostrzegania i porównywania;

– rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;

– doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;

– poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;

 

 

Tydzień 4. wynalazcy i wynalazki

– rozwijanie ekspresji artystycznej;

– doskonalenie motoryki małej;

– rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;

– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;

– doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;

– rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;

– rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;

– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie