Zamierzenia

Tydzień 1: Święto wszystkich dzieci
 • uwrażliwienie na innych; 
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw; 
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata; 
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami; 
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach; 
 • doskonalenie umiejętności czytania dat;
 
Tydzień 2: Zwierzęta świata
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania; 
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo; 
 • rozbudowywanie słownika;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców; 
 • doskonalenie umiejętności czytania symboli;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw; 
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy; 
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
 
Tydzień 3: Idzie lato
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku; 
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; 
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza); 
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji; 
 • poszerzanie słownika; 
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach; 
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące; 
 • doskonalenie słuchu fonemowego; 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów; 
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów; 
 • doskonalenie motoryki małej;
 
Tydzień 4: Wakacje

 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów; 
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie ekspresji twórczej; 
 • integracja grupy; 
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie; 
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 • doskonalenie ekspresji twórczej; 
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • doskonalenie uważnego słuchania; 
 • doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji; 
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.