Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2019

Grupa LWY

TEMAT TYGDNIA I: Jesień

TEMAT TYGODNIA II: Owoce i warzywa

TEMAT TYGODNIA III:  Moje zwierzaki

TEMAT TYGODNIA IV: Uczymy się oszczędzać

CELE:

 • Poznanie cech charakterystycznych jesieni, prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • Porównywanie wyglądu różnych drzew, nazywanie części drzewa
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków
 • Poznanie pracy leśniczego, rozumienie zależności między ludźmi i roślinami, podejmowanie działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu, postrzeganie drzew jako zielonych płuc przyrody
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – wprowadzenie l, L
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz percepcji wzrokowej
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
 • Porównywanie wysokości drzew, rozwijanie umiejętności stosowania pojęć: wyższy, niższy
 • Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki melodii
 • Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i umiejętności improwizacji
 • Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej
 • Rozwijanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej
 • Stosowanie pojęcia liczby w znaczeniu porządkowym: pierwszy, drugi
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie wrażliwości literackiej
 • Poznanie wybranych gatunków ptaków, które odlatują na zimę
 • Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej wyrazów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
 • Poznanie grzybów jadalnych i trujących
 • Rozpoznawaniei nazywanie owoców i warzyw
 • Rozumienie różnicy pomiędzy sadem a ogrodem warzywnym
 • Zapoznanie z pracami wykonywanymi jesienią w ogrodzie i sadzie
 • Doskonalenie procesów poznawczych: uwagi i spostrzegania
 • Doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – wprowadzenie litery T,t
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania, gry na instrumentach
 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej
 • Poznanie zasad zdrowego odżywiania (piramida zdrowego żywienia)
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • Zapoznanie ze znaczeniem witamin w życiu człowieka
 • Uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców
 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci
 • Rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych, tworzenie zbiorów
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3, rozpoznawanie cyfry 3 wśród innych cyfr, przygotowanie i nauka pisania cyfry 3,
 • Zapoznanie ze specyfiką pracy weterynarza
 • Uświadomienie potrzeby leczenia chorych zwierząt oraz ich szczepienia
 • Poznanie zagrożeń płynących z kontaktów ze zwierzętami
 • Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt
 • Kształtowanie i rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru, empatii, odpowiedzialności i opiekuńczości wobec zwierząt; przyswajanie postaw, które są akceptowalne w społeczeństwie
 • Rozwijanie sprawności dłoni, zwinności i szybkości, cierpliwości i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – wprowadzenie litery D,d
 • Utrwalanie obrazu figur geometrycznych,
 • Posługiwanie się pojęciami: obok z prawej strony, obok z lewej strony, za, przed
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • Nazywanie zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej
 • Usprawnianie narządów mowy
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania niektórych ras psów
 • Uświadomienie roli, jaką odgrywa w życiu człowieka pies
 • Uświadomienie, skąd się biorą w domu prąd i woda oraz dokąd trafia brudna woda i co się z nią dalej dzieje
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i wyciągania wniosków
 • Rozpoznawanie i porównywanie urządzeń dawnych i współczesnych zasilanych prądem elektrycznym
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • Poznanie różnych sposobów pozyskiwania energii odnawialnej
 • Dostarczenie wiedzy z dziedziny wynalazków technicznych
 • Zapoznanie z nowymi słowami ze świata nauki
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – wprowadzenie litery E,e
 • Rozpoznawanie monety, banknotu, rozumienie pojęcia pieniądza i znaczenia oszczędzania
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4, przygotowanie i nauka pisania cyfry 4
 • Utrwalenie wiedzy na temat cech charakterystycznych dla danej pory roku
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów