Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

dla dzieci 6- letnich na miesiąc luty 2018

Grupa 9 Wiewiórki

 

Temat tygodnia: Jaki jest śnieg?

 

 • określanie elementów zimowej pogody
 • dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych
 • nazywanie zimowych ubrań
 • poznanie litery Ł, ł
 • rozwijanie umiejętności analizy wzrokowo-słuchowej
 • wyodrębnianie głoski nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • nauka na pamięć rymowanki
 • układanie wyrazów z poznanych liter
 • odwzorowywanie kształtu liter
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego
 • wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu
 • ocena postępowania bohaterów

 

Temat tygodnia: Z górki na pazurki.

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu literackiego
 • doskonalenia spostrzegawczości wzrokowej
 • poznanie litery S, s
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego
 • odwzorowanie kształtu litery S, s
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9
 • ustalanie równoliczności zbiorów
 • poznanie liczby 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • nauka pisania cyfry 9
 • porządkowanie liczb w zakresie 9
 • odczytywanie liczb
 • tworzenie zbiorów

 

Temat tygodnia: Teatr

 

 • nauka budowania zdań z podanym wyrazem
 • rozwijanie umiejętności czytania
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 9
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia
 • doskonalenie umiejętności wycinania
 • rozwijane umiejętności wyrażania się w małych formach teatralnych
 • nabywanie umiejętności współpracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej zgodnie z wysłuchanym tekstem
 • nauka wypowiadania się pełnymi zdaniami

 

Temat tygodnia: Zawody naszych rodziców

 

 • kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi
 • udzielanie odpowiedzi na pytania
 • utrwalenie nazw zawodów
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 9
 • ustalanie równoliczności zbiorów
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozpoznawanie liter