Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

LUTY 2020

Grupa LWY

TEMAT TYGDNIA I: Każdy coś potrafi.

TEMAT TYGODNIA II:  Kim jest przyjaciel?

TEMAT TYGODNIA IV: Dźwięki są dookoła.

TEMAT TYGODNIA IV: Lodowy obrazek.

 

CELE:

 

 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Wprowadzenie litery h, H – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Doskonalenie umiejętności liczenia – dodawanie, odejmowanie
 • Kształcenie słuchu fonematycznego oraz percepcji wzrokowej
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
 • Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki melodii
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i umiejętności improwizacji
 • Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej
 • Rozwijanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie wrażliwości literackiej
 • Dokonywanie syntezy i analizy wyrazów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci
 • Poznanie litery K, k małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole
 • Rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości
 • Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między zwierzętami.