Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

dla dzieci 6- letnich na miesiąc październik 2017

Grupa 9 Wiewiórki

 

Temat tygodnia: Już jesień

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby,
 • Wyodrębnianie głosek w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
 • Nazywanie zwierząt mieszkających w lesie,
 • Nauka piosenki „Jesienny pociąg”,
 • Poznanie litery A, a oraz sposobu jej pisania,
 • Doskonalenie przeliczania i ustalania równoliczności zbiorów,
 • Poznanie liczby 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz nauka pisania cyfry.

 

Temat tygodnia: Dary jesieni

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń,
 • Doskonalenie umiejętności gimnastycznych z wykorzystaniem nietypowych przyborów,
 • Poznanie litery U, u oraz sposobu jej pisania,
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem,
 • Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych,
 • Poznanie warzyw i owoców jesiennych,
 • Rozwijanie twórczego myślenia.

 

Temat tygodnia: Zabawy z tatą

 

 • Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych,
 • Poznanie liter T, t oraz sposobu jej pisania,
 • Rozwijanie poczucia rytmu- nauka Polki Tramblanki,
 • Rozbudzanie zainteresowań matematycznych, utrwalenie pojęcia koło, trójkąt,
 • Poznanie liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz nauka pisania cyfry,
 • Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych,
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad gier i zabaw.

 

Temat tygodnia: Mama i ja

 

 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,
 • Poznanie litery M, m oraz sposobu jej pisania,
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej,
 • Czytanie prostych tekstów wzrokowo- obrazkowych,
 • Utrwalenie umiejętności rozróżniania kierunków w lewo, w prawo,
 • Porównywanie szacunkowe zbiorów,
 • Doskonalenie umiejętności układania historyjek na podstawie obrazków,
 • Kształtowanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.