Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Zamierzenia

Bez tytułu

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

dla dzieci 6- letnich na miesiąc

grudzień 2017

Grupa 9 Wiewiórki

 

 

Temat tygodnia: SKARBY ZIEMI

 

 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • ustalanie równoliczności zbiorów
 • poznanie liczby 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • nauka pisania cyfry 5
 • poznanie litery g, G
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • poznanie znaczenia słowa Barburka
 • kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania na podstawie utworu literackiego
 • czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego
 • kształtowanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów

 

Temat tygodnia: NIEDŁUGO ŚWIĘTA

 

 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • zapoznanie z obrazem graficznym litery y
 • nauka pisania litery y
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • nabywanie umiejętności czytania
 • układanie zdań z podanymi wyrazami
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego zapisu cyfr
 • nauka pisania cyfry 0

 

Temat tygodnia: JESTEŚMY MIKOŁAJAMI

 

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kultywowanie tradycji świątecznych
 • usprawnianie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • poznanie litery c, C
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 • czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego
 • doskonalenie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytanie
 • ustalanie równoliczności zbiorów
 • poznanie liczby 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • umiejętność pisania cyfry 6
 • porządkowanie liczb w zakresie 6
 • odczytywanie liczb
 • tworzenie zbiorów

 

Temat tygodnia: ZWYCZJE BOŻONARODZENIOWE

 

 • kształtowanie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z obrazem graficznym litery k, K
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • nauka pisania litery k, K
 • doskonalenie umiejętności czytania
 • doskonalenie umiejętności określania kierunków i ustalania położenia obiektów w stosunku do własnej osoby
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kultywowanie tradycji świątecznych
 • doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów z sylab