Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

MARZEC  2020

Grupa LWY

TEMAT TYGODNIA I: Lubię czytanie i książki

TEMAT TYGODNIA II: Pora roku – wiosna

TEMAT TYGODNIA III:  Jedziemy do lasu

TEMAT TYGODNIA IV: W świecie teatru

CELE:

 • Wzbogacenie wiedzy o książkach, poznanie pojęcia ilustrator, zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarza oraz z biblioteką, jako miejscem, w którym można wypożyczać książki
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności opisywania postaci, wzbogacanie słownictwa
 • Kształtowanie właściwego stosunku do książek jako źródła wiedzy i radosnych przeżyć
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, sprawności manualnej, staranności i dokładności
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i spostrzegawczości
 • Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • Muzykowanie z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania prostych operacji matematycznych, porównywanie liczebności zbiorów
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej
 • Wzbogacenie wiedzy o danym środowisku
 • Zapoznanie dzieci z polskimi obrzędami związanymi z powitaniem wiosny
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie spostrzegawczości, percepcji słuchowej, wyobraźni,
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zapoznanie dzieci z wyglądem wierzby
 • Ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego, sprawności manualnej, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, rozwijanie poczucia estetyki
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole
 • Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijanie wyobraźni muzycznej; słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki
 • Rozwijanie spostrzegawczości, percepcji słuchowej i wzrokowej, usprawnianie narządów mowy, wzbogacanie słownictwa
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, opisywania rzeczy
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej, staranności, dokładności, wyobraźni, koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijanie wyobraźni muzycznej; słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, poruszanie się przy muzyce i do muzyki
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, kojarzenia i porównywania
 • Utrwalenie wiadomości dotyczących zastosowania wody w życiu codziennym
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania wody
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Wzbogacenie wiedzy o teatrze
 • Rozwijanie umiejętności wcielania się w rolę widza i aktora
 • Nabywanie doświadczenia w przygotowaniach przedszkolnego przedstawienia
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania ruchem, gestem i słowem treści zawartych w przedstawieniu; dostarczanie dzieciom radosnych przeżyć
 • Rozwijanie pamięci słownej
 • Wdrażanie do przełamywania nieśmiałości
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności opisywania przedmiotów (rekwizyty)
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia
 • Rozwijanie spostrzegawczości, wzbogacenie słownictwa
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, sprawności manualnej, wyobraźni, staranności i dokładności
 • Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijanie wyobraźni muzycznej; słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, poruszanie się przy muzyce i do muzyki
 • Dostrzeganie regularności w różnych układach rytmicznych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania prostych operacji matematycznych, porównywanie liczebności zbiorów