Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH ,,ELFY”

NA MAJ 2021

 

– utrwalenie polskich symboli narodowych

– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

– zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast

– doskonalenie percepcji wzrokowej

– wprowadzenie litery J, j

– doskonalenie uważnego słuchania

– poszerzanie wiedzy muzycznej (instrumenty)

– doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)

– zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi

– wprowadzenie litery H, h

– doskonalenie sprawności małej motoryki

– rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

– doskonalenie umiejętności kodowania

– ustalenie aspektu porządkowego liczb

– utrwalenie nazw emocji

– rozpoznawanie i podawanie nazw emocji

– doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

– wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami

– rozwijanie empatii

– doskonalenie słuchu fonemowego

–  poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety

– uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych

– przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie

– doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się na podany temat i argumentacji

– uwrażliwianie na los innych

– zapoznanie z terminem ,,adopcja”

– doskonalenie umiejętności przeliczania