Razem mimo wszystko

Razem mimo wszystko to nie tylko tytuł naszego wspólnego dzieła.
To dowód na to, że nawet gdy dzieli nas odległość,
rozdzielają nas nieprzewidywalne okoliczności,
a upływający czas zdaje się nie być sprzymierzeńcem –
NIC nie jest w stanie przeszkodzić nam w tym, żeby być razem
i wspólnie tworzyć wartościowe rzeczy. Chcieć to móc!


Anna Gil, Agnieszka Kuźma, Grzegorz Królikowski

Listy kandydatów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla Państwa w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne w zakładce Rekrutacja.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  podjęłam decyzję w sprawie zawieszenie zajęć stacjonarnych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka”na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem Jolanta Kuźmińska – Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”

Przerwa do 24 maja

Szanowni Państwo

informuję, że do dnia 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

Przedłużenie kwarantanny

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka/terapia specjalistyczna jest realizowana na odległość.

W związku z tym, nauczyciele z Naszej Bajki przesyłają zajęcia, zabawy materiały do wykorzystania przez dziecko w domu, przy Państwa wsparciu.

Formami kontaktu nauczycieli z Państwem i dziećmi są: poczta przedszkolna, strona internetowa Przedszkola oraz aplikacja MikrosoftTeams.

Do zobaczenia w Przedszkolu. Życzę ZDROWIA!

Pozdrawiam Jolanta Kuźmińska

Ozdoby Wielkanocne

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu miały się odbyć w naszym Przedszkolu warsztaty wielkanocne
prowadzone przez firmę ArtCores, finansowane z funduszy  Rady Rodziców.

Niestety z oczywistych względów nie odbyły się, ale firma ArtCores
pamiętając o naszych dzieciach przesłała propozycje prostych ozdób
wielkanocnych  z materiałów dostępnych w każdym domu. 

Zachęcamy do zabawy 

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Ewelina Baka – sekcja atrakcji Rady Rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=wnUQD7zrt4Yhttps://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg