Listy kandydatów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla Państwa w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne w zakładce Rekrutacja.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  podjęłam decyzję w sprawie zawieszenie zajęć stacjonarnych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka”na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem Jolanta Kuźmińska – Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”

Przerwa do 24 maja

Szanowni Państwo

informuję, że do dnia 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

Przedłużenie kwarantanny

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka/terapia specjalistyczna jest realizowana na odległość.

W związku z tym, nauczyciele z Naszej Bajki przesyłają zajęcia, zabawy materiały do wykorzystania przez dziecko w domu, przy Państwa wsparciu.

Formami kontaktu nauczycieli z Państwem i dziećmi są: poczta przedszkolna, strona internetowa Przedszkola oraz aplikacja MikrosoftTeams.

Do zobaczenia w Przedszkolu. Życzę ZDROWIA!

Pozdrawiam Jolanta Kuźmińska

Ozdoby Wielkanocne

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu miały się odbyć w naszym Przedszkolu warsztaty wielkanocne
prowadzone przez firmę ArtCores, finansowane z funduszy  Rady Rodziców.

Niestety z oczywistych względów nie odbyły się, ale firma ArtCores
pamiętając o naszych dzieciach przesłała propozycje prostych ozdób
wielkanocnych  z materiałów dostępnych w każdym domu. 

Zachęcamy do zabawy 

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Ewelina Baka – sekcja atrakcji Rady Rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=wnUQD7zrt4Yhttps://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg

Rekrutacja do Przedszkola – wydłużenie terminu rekrutacji do Przedszkola

Szanowni Państwo,

Od dnia 30 marca br. o godz. 13.00 do dnia 23 kwietnia br. do godz. 20.00 istnieje możliwość rejestracji w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola-jest to drugi etap rejestracji wniosków.

Do dnia 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Ze względu na bezpieczeństwo życia i zdrowia Państwa i pracowników Przedszkola, wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów należy przesłać mailem
na adres: sekretariat@przedszkole420.waw.pl

O pobraniu wniosku przez członka komisji zostaną Państwo poinformowani mailem.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Proszę o dyscyplinę w czasie trwania kwarantanny: zostańmy w domach, stosujmy się do wydawanych zaleceń, nie ryzykujmy życiem i zdrowiem własnym oraz innych osób.

Z poważaniem Jolanta Kuźmińska –
Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie) do dnia 25 marca.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Uproszczenie zapisów.pdf

Harmonogram zapisów.pdf

Zasady zapisów.pdf