Skład Rady Rodziców

Rok przedszkolny 2020/2021

Skład  Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 420:

Przewodnicząca – Karolina Rapnicka – Wachowska

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Stasiak

Skarbnik – Paulina Bednarska

Sekretarz – Karolina Wojciechowska

Członek – Joanna Olkowska

Michał Komorowski

Ewelina Baka

Iwona Stolarczyk

Karolina Nicewicz

Aleksandra Kaczorowska

Ewa Hamarneh

Skład Komisji Rewizyjnej:

Ewa Hamarneh

Michał Komorowski

Skład zespołu zadaniowego – Sekcji ds. atrakcji

Ewelina Baka

Katarzyna Sarnowska – Arent

Karolina Wójcikowska

Skład Oddziałowych Rad Rodziców (przewodniczący, zastępca, skarbnik):

Grupa I: Michał Komorowski, Agnieszka Stasiak, Katarzyna Wysopal

Grupa II: Joanna Olkowska, Agnieszka Ilewicz, Karolina Górecka

Grupa III: Ewelina Baka, Joanna Ołdak, Anna Sienicka-Papros

Grupa IV: Paulina Bednarska, Kamila Góraj, Antoni Opolski

Grupa V: Iwona Stolarczyk, Katarzyna Sarnowska – Arent, Katarzyna Janiszewska

Grupa VI: Karolina Nicewicz, Karolina Wójcikowska, Weronika Wojciechowska

Grupa VII: Karolina Wojciechowska, Katarzyna Woźniak, Anna Majewska Laskowska

Grupa VIII: Aleksandra Kaczorowska, Agnieszka Grochowska – Wołoncewicz, Kamila Góraj

Grupa IX: Agnieszka Stasiak, Marcin Misa, Iga Bałauszko

Grupa X: Karolina Rapnicka – Wachowska, Krystyna Januszko, Agata Kowalska

Grupa XI: Ewa Hamarneh, Anna Skiba, Wojciech Leziak

Rok przedszkolny 2019/2020

Skład  Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 420:

Przewodniczący – Konrad Młyniec

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Stasiak

Skarbnik – Ewelina Rolka

Skarbnik – koordynator ds. zakupów – Karolina Rapnicka – Wachowska

Sekretarz – Karolina Wojciechowska

Hanna Kuczyńska

Ewelina Baka

Iwona Stolarczyk

Dorota Borowska

Agnieszka Grochowska – Wołoncewicz

Renata Sobczak

Ewa Hamarneh

Skład Komisji Rewizyjnej:

Justyna Rek – Pawłowska

Dorota Borowska

Skład zespołu zadaniowego – Sekcji ds. atrakcji

Anna Epsztein

Ewelina Baka

Skład Oddziałowych Rad Rodziców (przewodniczący, zastępca, skarbnik):

Grupa I: Agnieszka Stasiak, Agnieszka Kozłowska, Iga Bałauszko

Grupa II: Hanna Kuczyńska, Joanna Olkowska, Karolina Górecka

Grupa III: Ewelina Baka, Joanna Ołdak, Małgorzata Więcaszek

Grupa IV: Karolina Rapnicka – Wachowska, Justyna Rek-Pawłowska, Agata Kowalska

Grupa V: Iwona Stolarczyk, Katarzyna Sarnowska-Arent, Katarzyna Janiszewska

Grupa VI: Dorota Borowska, Ania Matuszkowiak, Mateusz Pacyniak

Grupa VII: Karolina Wojciechowska, Karolina Nicewicz, Anna Laskowska – Majewska

Grupa VIII: Agnieszka Grochowska – Wołoncewicz, Iga Romanowicz, Kamila Góraj

Grupa IX: Konrad Młyniec, Justyna Gacek, Anna Epsztein

Grupa X: Renata Sobczak, Urszula Chlebek, Ewelina Rolka, Katarzyna Dudzińska

Grupa XI: Ewa Hamarneh, Anna Ziewiec, Wojciech Leziak