Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Numer rachunku bankowego

W roku szkolnym 2017/2018 wpłatę składki w wysokości 30,00 zł miesięcznie /jedno dziecko/ należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Rady Rodziców:
48 1160 2202 0000 0002 6833 7636
Rada Rodziców Przedszkole nr 420, ul Św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, okres jakiego dotyczy wpłata (dany miesiąc, x miesięcy, rok, kwartał)

dla przykładu:

Jan Kowalski, grupa 1, składka za cały rok 300,00 zł

lub

Jan Kowalski, grupa 1, składka za wrzesień 30,00 zł

lub

Jan Kowalski, grupa 1, składka za IX, X, XI 90,00 zł.

 Preliminarz_2017-2018