Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 “Nasza Bajka” w Warszawie w 2021 r. (ZP/0001/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu_20201230

SIWZ_ Zakup i dostawa produktów spożywczych w 2021

Załącznik nr 1.1. – 1.2. do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy 2021 (zmieniony 07012021)

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz Oferta 

 

Zmiana ogłoszenia_07012021

Zmiana SIWZ_07012021.docx

Załącznik nr 1.1. – 1.2. do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy 2021 (zmieniony 07012021)

UWAGA WAŻNE!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!!!!

20210115_zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert_20210115

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 “Nasza Bajka” w Warszawie w 2021 r. (ZP/0002/2020)