Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r. (ZP/0003/2018)

ogłoszenie PDF

SIWZ Zakup i dostawa produktów spożywczych 

Załącznik nr 1.1. – 1.2. do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy-

Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz Oferta

Informacja_otwarcie_ofert

Informacja o wyborze (Cz. 2)

Informacja o wyborze (Cz. 1) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2019 r. (ZP/0004/2018)

Informacja_otwarcie_ofert

Informacja o wyborze (Cz. 1)

Informacja o wyborze (Cz. 2)

Informacja o wyborze (Cz. 3)

Informacja o wyborze (Cz. 4)