Język angielski

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPY 3-LATKÓW:

– poznanie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, powitania i pożegnania; utrwalanie piosenek powitalnych i pożegnalnych

– przedstawianie się: podanie swojego imienia

– nauka piosenki o tematyce jesiennej

– poznanie i utrwalanie nazw wybranych kolorów

GRUPY 4-LATKÓW:

– przypomnienie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, powitania i pożegnania; utrwalanie piosenek powitalnych i pożegnalnych

– przedstawianie się: podanie swojego imienia oraz wieku

– poznanie i utrwalanie określeń dotyczących emocji i samopoczucia: thirsty, hungry, sleepy, happy, sad, angry, scared

– nauka piosenek o tematyce jesiennej

GRUPY 5-LATKÓW:

– przypomnienie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, powitania i pożegnania; utrwalanie piosenek powitalnych i pożegnalnych

– przedstawianie się: podanie swojego imienia oraz wieku

– poznajemy nazwy wybranych zabawek w przedszkolu, mówimy o naszych zabawkach (zwroty: I have/ Do you have…?/ I don’t have…)

– nauka piosenek o tematyce jesiennej

GRUPY 6-LATKÓW:

– przypomnienie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, powitania i pożegnania; utrwalanie piosenek powitalnych i pożegnalnych

– przedstawianie się: podanie swojego imienia oraz wieku

– nauka i utrwalanie słownictwa związanego ze szkołą, przyborami szkolnymi (class, teacher, crayons, pencil, pen, pencil case, book, schoolbag itp.)

– utrwalanie zwrotów I have/I don’t have/ Do you have…?

– utrwalanie liczb w zakresie 1-10

– nauka piosenek o tematyce jesiennej