Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Język angielski

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK DLA GRUP 4- I 5-LATKÓW

GRUPY 4-LATKÓW:

  • Gry i zabawy utrwalające zwroty z historyjki „Thirsty Cat” oraz słownictwo związane z samopoczuciem, emocjami
  • Wprowadzenie nazw wybranych zabawek: a doll, a teddy, a car, a bike, a ball, a train oraz utrwalanie słówek za pomocą piosenek, zabaw ruchowych i zgadywanek
  • Utrwalanie kolorów: red, yellow, blue, pink, green – kolorowanki, karty pracy, zgadywanki
  • Zabawy ruchowe utrwalające nazwy części ciała
  • Śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej, zabawy taneczno-ruchowe z rekwizytami

GRUPY 5-LATKÓW:

  • Rozmawiamy o pogodzie: Nauka zwrotów określających pogodę, pytania o pogodę (What’s the weather like? Is it rainy/windy/cloudy/foggy?)
  • Piosenki o pogodzie: It’s a rainy day; Rain, rain go away!
  • Utrwalamy nazwy cyfr od 1 do 6, wykonujemy proste działania matematyczne – wspólne zbieranie darów jesieni (a cone, an acorn, a chestnut, a mushroom, a leaf, an apple, a pear) liczenie przedmiotów zebranych do koszyków
  • Toys: utrwalamy nazwy dotychczas poznanych zabawek z wprowadzeniem nowych nazw, opowiadamy o swoich zabawkach (I’ve got, She’s got, He’s got…)