Język angielski

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

GRUPY 3-LATKÓW:

 • Utrwalanie nazw kolorów: red, yellow, blue, green, brown za pomocą piosenek, zabaw ruchowych
 • słuchanie historyjki „Apple tree”: nauka słów i zwrotów z historyjki
 • utrwalanie piosenki powitalnej i pożegnalnej
 • poznawanie nazw wybranych części ciała: hands, feet, reagowanie na proste polecenia w języku obcym
 • nauka piosenek utrwalających słownictwo poznane na zajęciach, zabawy językowe

 

GRUPY 4-LATKÓW:

 • Gry i zabawy utrwalające zwroty z historyjki „Thirsty Cat” oraz słownictwo związane z samopoczuciem, emocjami
 • poznawanie nazw części ciała (eyes, ears, nose, hands, tummy, mouth), piosenek i zabaw utrwalających słownictwo
 • Śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej, zabawy taneczno-ruchowe z rekwizytami
 • Utrwalanie piosenki powitalnej i pożegnalnej, zwrotów grzecznościowych
 • reagowanie na proste polecenia w języku angielskim

 

GRUPY 5-LATKÓW:

 • utrwalanie nazw zabawek – piosenki, zgadywanki, zabawy ruchowe
 • wild animals – poznajemy nazwy leśnych zwierząt, nauka zwrotów „What’s this?” „It’s a..”, „Let’s go to the forest”, utrwalanie nowego materiału   leksykalnego za pomocą piosenek, zabaw ruchowych i językowych
 • Liczenie w zakresie 1-6: przeliczanie elementów w zbiorach, nauka piosenek i rymowanek
 • utrwalanie piosenki powitalnej, zwrotów grzecznościowych
 • rozumienie prostych poleceń w języku angielskim

 

GRUPY 6-LATKÓW:

 • Rozmawiamy o pogodzie: Nauka zwrotów określających pogodę, pytania o pogodę (What’s the weather like? Is it rainy/windy/cloudy/foggy?)
 • Piosenki o pogodzie: It’s a rainy day; Rain, rain go away! Play in the rain
 • Utrwalamy nazwy cyfr od 1 do 10, wykonujemy proste działania matematyczne – liczenie darów jesieni (a cone, an acorn, a chestnut, a mushroom, a leaf, an apple, a pear)
 • wykonywanie kart pracy, prac plastycznych wspomagających naukę poznanego słownictwa
 • utrwalanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych, mówienia o swoim samopoczuciu
 • wykonywanie prostych poleceń w języku angielskim