Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Język angielski

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

GRUPY 4-LATKÓW:

- gry i zabawy utrwalające nazwy zabawek

- Utrwalanie zwrotów związanych ze sprzątaniem za pomocą piosenek i zabaw ruchowych

- nauka piosenek o tematyce zimowej (One hungry bird, Icy Snowflakes, Little Snowlake, Presents, Santa Claus i inne)

- zadawanie pytań „Where’s my teddy/my doll?”, wspólne poszukiwanie zabawek, wskazywanie położenia zabawek „It’s there!”. Utrwalanie nowych zwrotów za pomocą piosenki i zabaw ruchowych

- zapoznanie się i utrwalanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (Christmas tree, Santa Claus, Reindeer, sledge, bells, presents, star

- zabawy ruchowe i taneczne do piosenek o tematyce świątecznej oraz o tematyce zimowej

- rozmowa o prezentach świątecznych („What do you want for Christmas? – I want a doll/a ball/a teddy”)

GRUPY 5-LATKÓW:

- utrwalanie zwrotów i słownictwa opisującego zjawiska pogodowe (It’s rainy/It’s foggy/It’s cloudy/It’s windy/The sky is grey) za pomocą piosenki i zabaw ruchowych oraz obserwacji przyrodniczych

- wprowadzenie i utrwalanie nazw ubrań ( a jacket, a scarf, boots, socks, a hat, gloves, a jumper, a sweater, trousers ) za pomocą gier i zabaw ruchowych

- wprowadzenie zwrotu „Put on your…” i utrwalanie go za pomocą zabaw ruchowych

 – zapoznanie się i utrwalanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (Christmas tree, Santa Claus, Reindeer, sledge, bells, presents, star)

- nauka świątecznej piosenki „We wish you a Merry Christmas”

- zabawy ruchowe i taneczne do piosenek o tematyce świątecznej oraz o tematyce zimowej

- rozmowa o prezentach świątecznych („What do you want for Christmas? – I want a doll/a ball/a teddy”)