Język angielski

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

GRUPY 3-LATKÓW:

– nauka i utrwalanie prostych piosenek o tematyce świątecznej i zimowej

– piosenki, zabawy ruchowe i językowe utrwalające liczby od 1 do 3

– wprowadzenie podstawowego słownictwa związanego z tematyką świąteczną (Santa, reindeer, elf, christmas tree, presents)

GRUPY 4-LATKÓW:

– mówimy o upodobaniach żywieniowych: piosenki, rymowanki, zabawy dotyczące posiłków oraz zwroty „I like…”, „I don’t like”, „Yes, I do./No, I don’t.”

– nauka piosenek o tematyce zimowej i świątecznej oraz utrwalanie zawartego w nich słownictwa

– zapoznanie się i utrwalanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (Christmas tree, Santa Claus, Reindeer, sledge, bells, presents, star

– zabawy ruchowe i taneczne do piosenek o tematyce świątecznej oraz o tematyce zimowej

– rozmowa o prezentach świątecznych („What do you want for Christmas? – I want a doll/a ball/a teddy”)

GRUPY 5-LATKÓW:

– wprowadzenie i utrwalanie nazw ubrań ( a jacket, a scarf, boots, socks, a hat, gloves, a jumper, a sweater, trousers ) za pomocą gier i zabaw ruchowych oraz piosenek

 – zapoznanie się i utrwalanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (Christmas tree, Santa Claus, Reindeer, sledge, bells, presents, star)

– nauka piosenek o tematyce świątecznej

– rozmowa o prezentach świątecznych („What do you want for Christmas? – I want a doll/a ball/a teddy”)

GRUPY 6-LATKÓW:

– utrwalanie poprzez piosenki, gry i zabawy poznanego słownictwa (clothes, weather)

– zapoznanie się i utrwalanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (Christmas tree, Santa Claus, Reindeer, sledge, bells, presents, star)

– nauka piosenek o tematyce świątecznej

– rozmowa o prezentach świątecznych („What do you want for Christmas? – I want a doll/a ball/a teddy”)

– poznanie nazw zwierząt leśnych, miejsc ich zamieszkania, nauka piosenki “Help forest friends”