Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" -

Język angielski

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC LUTY

GRUPY 4-LATKÓW:

- utrwalanie piosenki dla babci i dziadka, nazw zabawek, zwierząt domowych

- utrwalanie zwrotów dotyczących ulubionych potraw (I like…/ Do you like…? Yes/No)

- wprowadzenie nazw wybranych warzyw i owoców oraz ich utrwalanie poprzez naukę piosenek, gry i zabawy ruchowe

- wprowadzenie i utrwalenie nazw zabaw zimowych

- Valentine’s Day: poznajemy nazwy symboli walentynkowych

GRUPY 5-LATKÓW:

- utrwalanie piosenki dla babci i dziadka, nazw członków rodziny

- ćwiczenia i zabawy utrwalające nazwy ubrań, kolory, cyfry od 1 do 6 oraz nazwy zwierząt

- poznajemy nazwy zwierząt polarnych (gry i zabawy ruchowe, zgadywanki)

- opowiadamy o zabawach i sportach zimowych (Wprowadzenie i utrwalanie słownictwa. Zwroty: Do you like…/Yes/No, I can/I can’t)

- Valentine’s Day: poznajemy nazwy symboli walentynkowych