DEKLARACJA POTWIERDZENIA WOLI KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Poniżej zamieszczony jest dokument Deklaracji  do pobrania:

 

deklaracja_potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej (1)

 

Zgodnie z art. 20 w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach 23.02-29.02.2016 odbywać się ma złożenie potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Skip to content