Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej
Grupa 1 „Pandy”
Marzec 2024

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• rozwijanie wiedzy ogólnej;
• czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
• rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
• wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
• doskonalenie orientacji przestrzennej;
• ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
• dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
• odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
• rozwijanie słuchu muzycznego;
• ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
• kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
• kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
• poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
• budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
• ćwiczenie zgodnej współpracy;
• tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
• przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
• doskonalenie umiejętności matematycznych;
• wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
• odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
• doskonalenie sprawności motorycznych;
• dostrzeganie zmian w przyrodzie;
• rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
• nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
• poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
• kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
• zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
• określenie liczby w zbiorze;
• przyporządkowanie jeden do jednego;
• rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
• wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
• naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
• nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
• poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
• tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
• wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
• tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
• kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
• dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
• kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;
• wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
• rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content