Grupa 10 „Sowy”

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

GRUPA 10 „SOWY”

Marzec 2023

 

Temat tygodnia: Porządki wiosenne

Temat tygodnia: Wiosna tuż, tuż

Temat tygodnia: Wielkanoc

Temat tygodnia: Teatr

 

Umiejętności dziecka:

– słucha w skupieniu teksów literackich i wypowiada się na ich temat;

– udziela dłuższych odpowiedzi na pytania, buduje coraz dłuższe zdania;

–  jest zainteresowane czytaniem, podejmuje próby czytania prostych wyrazów;

– wie, że litery budują wyrazy; dzieli wyrazy na sylaby i głoski;

– poznaje nowe wyrazy i wykorzystuje je w prawidłowym użyciu w wypowiedziach,

– podejmuje aktywność poznawczą, jest zainteresowane szukaniem informacji na dany temat;

– Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, C, J, R, G, F

– Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu;

– jest zainteresowane pisaniem, prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego;

– doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną,

– rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

– przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

– klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia;

– rozpoznaje figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;

– słucha piosenek, uczy się ich na pamięć;

– wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych – rysuje, maluje, wycina;

– wykonuje kukiełki, maski i inne atrybuty związane z teatrem;

– poszerza wiedzę na temat teatru,

– uczestniczy w  autokarowej wycieczce do teatru i ogląda spektakl/ [przedstawienie –  zorganizowanej przy współpracy z Rodzicami z grupy;

– rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem;

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i w ćwiczeniach gimnastycznych;

– inicjuje zabawy konstrukcyjne, tematyczne, współpracuje z dziećmi;

– doskonali sztukę autoprezentacji – przezwycięża nieśmiałość, wypowiada się na forum grupy;

– poznaje tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi;

– wykonuje ćwiczenia z kodowania;

– potrafi prawidłowo posługiwać się sztućcami.