Zamierzenia „SOWY”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA 10 „SOWY” – LISTOPAD 2022

     

Tydzień I i II: Bajki i baśnie

Tydzień III: Bohaterowie polskich legend   

Tydzień IV: Pomysły na deszczowe dni

Tydzień V: Moje ulubione książki

 

Umiejętności dziecka:

 • Potrafi koncentrować się na wykonywanym zadaniu, uważnie słucha poleceń
 • Jest zainteresowane bajkami i legendami, rozpoznaje bohaterów bajek i legend
 • Podejmuje aktywność poznawczą – z zainteresowaniem ogląda książki
 • Wzbogaca swoje słownictwo, wykorzystuje w mowie poznane słownictwo
 • Nazywa polskie symbole narodowe
 • Potrafi wyrazić szacunek podczas słuchania hymnu narodowego
 • Wie, jak wygląda mapa Polski
 • Wie, co to jest biblioteka i księgarnia
 • Dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, rysując wzory litero- i cyfropodobne
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość i położenie elementów
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Klasyfikuje przedmioty wg wskazanych cech
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
 • Rozróżnia figury geometryczne
 • Wykonuje prace konstrukcje
 • Uczy się śpiewać piosenki
 • Potrafi poruszać się przy muzyce, zgodnie z rytmem i tempem w muzyce
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem
 • Uczestniczy w zajęciach z wykorzystaniem robotów edukacyjnych OZOBOTÓW
 • Aktywnie uczestniczy w „Dniu Postaci z Bajek”
 • Bierze udział w wycieczkach grupowych do Biblioteki Miejskiej w Wilanowie oraz do zajezdni Miejskich Zakładów Autobusowych MZA