Grupa 11 „Rybki”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC 2023

Grupa 11 „Rybki”

 

TYDZIEŃ I: KATAR NAM NIE STRASZNY

Zapoznanie z techniką prawidłowego czyszczenia nosa.

Zapoznanie z wiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki chorób zakaźnych.

Kształtowanie umiejętności dbania o higienę nosa.

Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Zapoznanie z wiedzą, w jaki sposób nos chroni organizm przed drobnoustrojami zrozumienie, dlaczego jest to ważne.

 

TYDZIEŃ II: CAŁY ŚWIAT JEST PEŁEN BARW

Poszerzanie słownictwa związanego ze sztukami plastycznymi np. artysta, reprodukcja, kolaż.

Wdrażanie do stosowania nowych zwrotów: jasny, ciemny, jaśniejszy, ciemniejszy;

Ćwiczenie układanie historii w kolejności chronologicznej.

Poznanie podziału barw na ciepłe i zimne.

Eksperymentowanie w łączeniu kolorów farb i tworzeniu nowych barw.

Ćwiczenie wydolności oddechowej podczas zabaw z piórkami.

 

TYDZIEŃ III: CO NAM W DUSZY GRA?  

Wypowiadanie  się na temat swoich preferencji muzycznych.

Wprowadzenie do słownika nowych pojęć: nuty, pięciolinia.

Rozwiązywanie zagadek dźwiękowych na podany temat.

Poznawanie specyfiki pracy muzyka.

Poznanie nowych instrumentów oraz dźwięków, jakie wydają.

Odczuwanie przyjemności z zabawy instrumentami.

Ćwiczenie powtarzania usłyszanego rytmu.

Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-5.

Ćwiczenie koordynacji  wzrokowo- ruchowej podczas zabaw ruchowych.

 

TYDZIEŃ IV: WIOSNA, WIOSNA ACH TO TY!

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie oraz ich związku z nową porą roku.

Współpraca podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy.

Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

Poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów.

Ilustrowanie gestem i ruchem treści utworu literackiego.

Dzielenie się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu.

Utrwalenie znajomości nazw ptaków powracających do Polski.

Ćwiczenie spostrzegawczości podczas wyszukiwania podobieństw i różnic na dwóch podobnych obrazkach.

 

TYDZIEŃ V: POZNAJEMY ZAWODY

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Ćwiczenie rozpoznawania usłyszanych dźwięków.

Poznanie charakterystyki różnych zawodów.

Ćwiczenie grupowania elementów według określonych zasad.

Poznanie kolejnych etapów powstawania chleba.

Wdrażanie stosowanie określeń mniej, więcej, po równo oraz długi – krótki, dłuższy – krótszy;.

Ćwiczenie poprawnego posługiwania się nożyczkami.

Słuchanie z uwagą wierszy i opowiadań;

Rozwijanie zmysłu plastycznego poprzez wykorzystywanie nowych technik plastycznych.

Ćwiczenie cierpliwego czekania na swoją kolej.

Rozwijanie umiejętność liczenia w zakresie 0-10.