Zamierzenia „RYBKI”

Zamierzenia edukacyjne

Listopad 2022r.

Grupa „Rybki”

 

TYDZIEŃ 1: POZNAJEMY CIEKAWE PRZEDMIOTY

 • Stosuje określenia dotyczące długości
 • Mierzy długość dowolnie obraną miarą
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Uczestniczy w prostych eksperymentach badawczych
 • Rozpoznaje co jest ciężkie a co lekkie
 • Rozwija ciekawość świata
 • Rozpoznaje przedmiot po dotyku
 • Rozwija dużą i małą motorykę w grach i ćwiczeniach

 

TYDZIEŃ 2: LISTOPADOWA AURA

 • Rozumie pojęcie prognoza pogody
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Opisuje ilustracje
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Prowadzi dialog
 • Uczestniczy w zabawach dramowych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Interesuje się przyrodą
 • Poznaje właściwości wody

 

TYDZIEŃ 3: NASI MALI PRZYJACIELE

 • Zna nazwy zwierząt domowych
 • Jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
 • Wie, na czym polega praca weterynarza
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • Wykonuje kompozycje plastyczne według własnego pomysłu
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane figury geometryczne
 • Przelicza elementy
 • Orientuje się w przestrzeni

 

TYDZIEŃ 4: KAŻDY KOCHA MISIE

 • Zapamiętuje podstawowe informacje na temat niedźwiedzia brunatnego
 • Wymienia tytuły bajek, w których bohaterami są misie lub niedźwiadki
 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Odwzorowuje układy elementów
 • Bawi się przy muzyce i śpiewa piosenki
 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • Posługuje się nożyczkami
 • Przestrzega obowiązujących zasad
 • Bierze aktywny udział w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Rozwija motorykę małą w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych