KRASNALE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Kogo spotkam w parku i w lesie:

 • Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworów literackich.
 • Poznaje tryb życia i zwyczaje wybranych zwierząt.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Odgrywa role w zabawach teatralnych.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Poznaje symbole narodowe.

 

W co i jak się bawić? :

 • Wskazuje i nazywa części ciała.
 • Odczytuje informacje w formie graficznej.
 • Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu.
 • Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.
 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

 

Jak dbać o pluszaki?

 • Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy.
 • Wskazuje i nazywa części ciała.
 • Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Doskonali koncentrację i sprawność manualną.

 

Co nam daje ogień?

 • Poznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane barwy.
 • Potrafi wskazać i opisać różnice między dniem a nocą.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie formułować wnioski.
 • Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.
Skip to content