Grupa 2 „Biedronki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

Czerwiec 2023

Grupa Biedronki 

 

TYDZIEŃ I : Dzień dziecka 

Poznanie wyglądu dzieci z różnych kontynentów 

Rozwiązywanie zagadek na temat zabaw na świeżym powietrzu 

Zorganizowanie festiwalu ulubionych zabaw dzieci 

Uświadamianie dzieci na temat bezpiecznego zachowania się na świeżym powietrzu 

Powtarzanie liczenia w zakresie 10 

Próby samodzielnego nakrywania do stołu 

 

TYDZIEŃ II : Ile stonoga ma nóg? 

 

Oglądanie książek o życiu zwierząt żyjących na łące 

Zabawy matematyczne – przeliczanie elementów zbioru 

Wykonanie pacynki z różnorodnych materiałów krawieckich 

Rozmowy o tym jak powstaje miód 

TYDZIEŃ III : Lato 

Oglądanie książek o lecie  

Zabwy badawcze- znaczenie słońca dla roślin 

Rozpoznawanie symboli pogody 

Wykonanie pracy plastyczno – manualnej na temat deszczu 

Rozpoznawanie odgłosów łąki  

 

TYDZIEŃ IV :  Wakacje 

Rozmowy na temat zbliżających się wakacji 

Przypominanie dzieciom zasad bezpieczeństwa 

Zabawy na temat lasu, wykonanie pracy plastycznej 

Jak wyglądają góry? – dzielenie się wiadomościami podczas oglądania zdjęć 

Rozmowy na temat wakacji nad wodą