Zamierzenia „BIEDRONKI”

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

LISTOPAD 2022

GRUPA BIEDRONKI

 

TEMAT TYGODNIA I: Kapryśna pogoda

TEMAT TYGODNIA II: Mali konstruktorzy

TEMAT TYGODNIA III: Mój przyjaciel zwierzak

TEMAT TYGODNIA IV: Dzień Pluszowego Misia

 

CELE:

 

 1. Dziecko rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy
 2. Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne np. świeci słońce, pada deszcz itp.
 3. Wie, że ludzie i zwierzęta potrzebują do życia wody
 4. Próbuje rysować po śladzie
 5. Próbuje dzielić wyrazy na sylaby przez wyklaskiwanie
 6. Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 7. Nazywa i wskazuje części ciała
 8. Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 9. Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Dostrzega różnicę między obrazkami
 • Przelicza elementy zbiorów w zakresie minimum 3
 • Rozpoznaje figurę geometryczną koło pośród innych figur
 • Rozumie pojęcia wysoki – niski i ich używa
 • Rozpoznaje figurę geometryczną trójkąt i potrafi znaleźć ją pośród innych figur
 • Łączy w pary logiczne pasujące do siebie obrazki
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe
 • Wie, że zwierzętami domowymi trzeba się opiekować
 • Słucha krótkich opowiadań i rozumie ich treść
 • Porównuje długości stosując określenia dłuższy – krótszy
 • Bezpiecznie posługuje się nożyczkami, próbuje wycinać
 • Zna podstawowe kolory i próbuje grupować obiekty według kryterium koloru
 • Lepi z masy solnej i plasteliny, wykonuje proste prace plastyczne różnymi technikami