Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie 3 „Zajączki”

Wrzesień 2023

 • kształtowanie schematu własnego ciała;
 • zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego;
 • reagowanie na ustalone sygnały;
 • nawiązanie relacji rówieśniczych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej
 • zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę;
 • rozwijanie umiejętności opisywania cech przedmiotów i przeliczania;
 • rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym;
 •  kształtowanie świadomości schematu własnego ciała;
 • poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca;
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na ich rodzaj
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu

Skip to content