Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie 3 „Zajączki”

Marzec 2024

 

 • rozwijanie mowy;
 • zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny;
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej.
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marcowej pogody
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze;
 • ustalanie kolejności wykonywania czynności;
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy);
 • oglądanie kwitnących roślin; zwracanie uwagi na ich piękno;
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd);
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski;
 • kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej.
 • budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów ceramicznych;
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej.
 • zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa wzbogacenie wiedzy na temat budowy owcy;
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia wybranych produktów.
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • poznawanie tradycji związanej z przygotowywaniem koszyczka wielkanocnego
Skip to content