Grupa 3 „Zajączki”

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

w grupie 3 „Zajączki”

marzec 2023

 

Tydzień 1- Jaka pogoda jest w marcu?

Tydzień 2- Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

Tydzień 3- Z czego jest to zrobione?

Tydzień 4- Czego potrzebują zwierzęta?

Tydzień 5- Co potrafią zwierzęta?

 

 • Rozwijanie mowy.
 • Zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Kojarzenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marcowej pogody;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania.
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
 • Wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięki poprzez ruch.
 • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów ceramicznych.
 • Zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat budowy owcy.
 • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt.
 • Poznawanie charakterystycznych cech wybranych zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.