Zamierzenia „ZAJĄCZKI”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grupy 3

„Zajączki”

Listopad 2022 r.

 

 

Tydzień 1: Moja rodzina

Tydzień 2: Mój dom

Tydzień 3: Moje prawa i obowiązki

Tydzień 4: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu
 • dostrzeganie potrzeb innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
 • utrwalanie znajomości praw dziecka
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie; utrwalanie numeru alarmowego 112
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej; propagowanie zdrowego stylu życia
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych
 • rozwiązywanie prostych zagadek
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych