Zamierzenia

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

w grupie 4 „Sowy” – czerwiec 2022 r.

 

Tydzień I: Dzień Dziecka

Tydzień II: Na łące

Tydzień III: Bezpieczne wakacje

Tydzień IV: Żegnamy przedszkole

 

Umiejętności dziecka:

 

 • dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi, wie, że dzieci mogą się różnić kolorem skóry, wzrostem, krajem pochodzenia itp.
 • zna podstawowe prawa dziecka i szanuje prawa innych
 • nazywa swoje uczucia, emocje, jest wrażliwe na potrzeby innych
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową, wykazuje się refleksem i spostrzegawczością
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • tworzy kompozycje według określonych reguł
 • stosuje różne techniki plastyczne, wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania w trakcie zabawy ze sprzętów terenowych na placu zabaw
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • jest zainteresowane przyrodą, nazywa gatunki niektórych ptaków
 • jest zainteresowane życiem zwierząt, potrafi podać nazwy niektórych zwierząt łąkowych
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • rozumie, że należy chronić przyrodę; ma świadomość ochrony środowiska naturalnego
 • śpiewa piosenki, rozróżnia tempo muzyki
 • bierze udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • zna właściwości piasku i potrafi wykorzystywać je podczas zabawy
 • potrafi liczyć do 10
 • rozpoznaje następstwa czasu w naturze – cykliczność pór roku, wymienia je
 • zna zasady postępowania w obliczu niebezpieczeństwa
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadchodzącym latem
 • rozwija sprawność manualną, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, składa papier, nadając mu odpowiedni kształt, wycina nożyczkami
 • wie, na czym polega praca strażaka
 • dostrzega regularność w przyrodzie w związku z następstwem pór roku
 • uważnie słucha treści utworów literackich, pyta o niezrozumiałe fakty i udziela odpowiedzi na zadawane pytania
 • obserwuje eksperymenty chemiczne, rozwija zainteresowania światem przyrody, wie co to jest wulkan, nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • poznaje cechy charakterystyczne danego regionu, próbuje umiejscowić je na mapie, zna kontur Polski
 • dzieli się spostrzeżeniami i doświadczeniami, opowiada, gdzie wyjedzie na wakacje, lub gdzie było w przeszłości
 • ćwiczy prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego
 • pamięta o konieczności sprzątania po sobie po skończonej pracy lub zabawie
 • występuje na scenie przed publicznością z okazji Dnia Mamy i Taty oraz zakończenia roku – doskonali umiejętność wcielania się w rolę aktora
 • ćwiczy pamięć – recytuje indywidualnie wierszyk na scenie
 • śpiewa piosenki w języku polskim i angielskim
 • uczy się programowania i kodowania poprzez zabawę z wykorzystaniem Ozobotów, drewnianych puzzli i flamastrów do robota