ZAMIERZENIA PEDAGOGICZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA 6 BIEDRONKI

WRZESIEŃ 2023

WESOŁE PRZEDSZKOLE

RAZEM JEST WESOŁO

TO JA

KOSZ PANI JESIENI

 1. Dziecko potrafi współdziałać w zespole
 2.  Nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 3. Poprawnie posługuje się własnym imieniem
 4. Akceptuje ustalone zasady
 5. W prawidłowy sposób korzysta z zabawek i innych przedmiotów w Sali
 6. Doskonali sprawność manualną wykonując różne prace plastyczne
 7. Dba o zdrowie swoje i innych
 8. Sprząta po zakończonej pracy i zabawie
 9. Dostrzega potrzeby innych
 10. Dostrzega piękno otaczającego świata
 11. Potrafi nazwać niektóre ptaki i inne zwierzęta
 12. Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa
 13. Zna cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku
Skip to content