Zamierzenia

grupa 6 „Biedronki” 

maj 2024

 
NASZA OJCZYZNA
TUTAJ MIESZKAM
 CO SŁYCHAĆ NA WIOSENNEJ ŁĄCE
NASI RODZICE
 
 
NASZA OJCZYZNA
 
– poznajemy legendę związaną z powstaniem państwa polskiego
– poznajemy godło Polski
– poznajemy kraje sąsiadujące z Polską
– poznajemy mapę Polski i Europy
– słuchamy języków państw sąsiadujących z Polską
– poznajemy flagę Polski
– dowiadujemy się kiedy wywieszamy flagę Polski
– poznajemy Wisłę – najdłuższą rzekę Polski
– poznajemy pojęcia: krótki, dłuższy, najdłuższy
– uczymy się porównywać długości
– poznajemy jak nazywa się stolica Polski
– poznajemy nazwy niektórych miast w Polsce
– rozwijamy dużą i małą motorykę
– uczymy się zasad i współpracy w grupie podczas zabawy
 
TUTAJ MIESZKAM
 
– poznajemy ciekawostki na temat swojej okolicy
– uczymy się obserwować okolicę przedszkola i okolicę w której mieszkamy
– poszerzamy wiadomości na temat swojej okolicy, miasta i regionu
– poznajemy zalety życia na wsi i życia w mieście
– poznajemy ciekawe miejsca w Polsce
– poznajemy herby wybranych polskich miast
– poznajemy pojęcia: najwięcej – najmniej
– uczymy się przeliczania zbiorów i porównywania ich liczebności
– poznajemy nowe słowa
– rozwijamy zainteresowanie książką
– rozwijamy sprawność manualną
– uczymy się dłuższych wypowiedzi
– słuchamy melodii tańców narodowych
– uczymy się jak zachować się poza terenem przedszkola
– uczymy się zasad bezpieczeństwa podczas zabawy na świeżym powietrzu
 
CO SŁYCHAĆ NA WIOSENNEJ ŁĄCE
 
– poznajemy nazwy kwiatów rosnących na łące
– poznajemy sposoby poruszania się różnych zwierząt, mieszkających na łące (ślimaka, żaby, dżdżownicy, motyla,
   biedronki, myszy i innych)
– poznajemy zwierzęta, prowadzące nocny tryb życia
– uczymy się klasyfikowania zwierząt ze względu na sposób poruszania się
– uczymy się pojęć: coraz mniejszy, coraz większy
– poznajemy pojęcia dotyczące zjawisk atmosferycznych, związanych z burzą: deszcz, wiatr, błyskawica, grzmot, tęcza
– poznajemy zasady zachowania się podczas burzy
– poznajemy cykl rozwoju motyla
– wzbogacamy zasób słownictwa
– uczymy się kulturalnej wypowiedzi
– doskonalimy percepcję wzrokową
– obserwujemy przyrodę i uczymy się dostrzegać jej piękno
 
NASI RODZICE
 
– rozmawiamy na temat rodziny i dlaczego rodzina jest ważna
– oglądamy zdjęcia rodzin
– nazywamy członków naszych rodzin
– uczymy się klasyfikować członków rodzin
– poznajemy zawody wykonywane przez rodziców
– dowiadujemy się, dlaczego rodzice mówią ” NIE”, dbając o bezpieczeństwo dzieci
– przeliczamy elementy zbiorów i porównujemy ich liczebność
– oglądamy portrety w albumach malarskich i tworzymy portret rodziny
– wymieniamy spostrzeżenia podczas oglądania portretów i prac plastycznych
– uczymy się sprawiać przyjemność członkom naszej rodziny np. poprzez tworzenie prac plastycznych
– uczymy się wybierać zdrowe potrawy
– doskonalimy sprawność manualną
– doskonalimy obserwację i umiejętność naśladowania
– uczymy się przezwyciężać trudności niepowodzenia
– uczymy się uważnie słuchać innych i wypowiadać
– uczymy się przestrzegać zasad w grupie podczas zabawy w sali i w przedszkolnym ogrodzie
– uczymy się zostawiać porządek po skończonej zabawie
– uczymy się kulturalnego zachowania
 
 
Skip to content