Zamierzenia „WILKI”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY 6 WILKI
LISTOPAD 2022 r.

TYDZIEŃ 9 – LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

TYDZIEŃ 10 – JESIENNA POGODA

TYDZIEŃ 11 – ZWIERZĘTA DOMOWE

TYDZIEŃ 12 – ZIMNO CORAZ ZIMNIEJ

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty jaką jest rodzina; 

 – wprowadzenie litery M, m jak mapa; doskonalenie czytania metodą sylabową

– utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;

– stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu;

– wprowadzenie cyfry i liczby 3;

– rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;

– rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;

– poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;

– poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą,

–  rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;

– utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku

– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody,

– wprowadzenie litery T, t jak termometr

– kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych

– ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

– samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł

– wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska

– poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby);

rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów

– wprowadzenie cyfry i liczby 4

– kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi

–  rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi

– kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt

– wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych;

– utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo)
– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;

– wprowadzenie cyfry i liczby 5

– utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę

– posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty

– rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy

– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie;

– rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych