Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2023
Grupa Myszki

TYDZIEŃ I: Dobrze do przedszkola!

Integracja z grupą przedszkolną.

Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich przeznaczenia.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.

Wdrażanie dzieci do codziennych czynności w ciągu dnia.

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze wszystkich przestrzeni w przedszkolu w tym ze sprzętów na placu zabaw.

Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: zasady, kodeks przedszkolaka.

Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej.

Wdrażanie do czynności samoobsługowych w tym ubierania się w szatni.

Nauka piosenek i zabaw ruchowo- muzycznych.

TYDZIEŃ II: Dbamy o nasze bezpieczeństwo

Zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 0.

Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie oraz w przedszkolu.

Wdrażanie zasad prawidłowego i  bezpiecznego korzystania z zabawek oraz sprzętów terenowych dostępnych na placu zabaw.

Wdrażanie do segregowania przedmiotów wg  podanej kategorii.

Ćwiczenie wydolności oddechowej w zabawie.

Wdrażanie edukacji matematycznej i przeliczania w zakresie 0-10.

Ćwiczenie prawidłowej reakcji na sygnał słowny/ dźwiękowy.

Przypomnienie zasadami dbania o czystość rąk oraz prawidłową higienę jamy ustnej.

TYDZIEŃ III: Lato żegnamy, Jesień witamy!

Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „ O, o”.

Zapoznanie dzieci z owocami dojrzewającymi w Polsce jesienią.

Poznawanie smaku i zapachów owoców poprzez zabawy badawcze.

Poznanie podstawowego podziału smaków na słodki, słony, kwaśny, gorzki.

Ćwiczenie pamięci dzieci poprzez naukę tekstu na pamięć.

Rozwijanie spostrzegawczości dzieci poprzez szukanie różnic i podobieństw w owocach.

Utrwalenie zasad dobrego zachowania panujących w grupie.

Zapoznanie z zasadami prawidłowego używania nożyczek.

Rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego.

Wprowadzenie pojęcia i znaczenia ostatniego liczebnika.

TYDZIEŃ IV: W sadzie i w ogrodzie

Zapoznanie dzieci z nazwą, wyglądem i smakiem wybranych warzyw.

Wdrażanie do samodzielnego wypowiadania się na forum grupy.

Stosowanie przez dziecko różnych technik plastycznych, także tych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Wdrażanie do uważnego  słuchania ze zrozumieniem.

Ćwiczenia matematyczne: przeliczanie w zakresie 0-5.

Próba inscenizacji utworu wg instrukcji nauczyciela.

Wprowadzenie do słownika dziecka nazwy  pory roku: Jesieni oraz pojęcia „ Witaminy”.

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami Jesieni.

Zapoznanie dzieci z dobroczynnym wpływem jedzenia owoców i warzyw na zdrowie człowieka.

Ćwiczy prawidłową reakcje na sygnał dźwiękowy.

Skip to content