Grupa 8 „Myszki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Marzec 2023

Grupa Myszki

 

TYDZIEŃ I : Przygotowanie do wiosny

Rozpoznawanie  litery G

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi życia roślin w środowisku przyrodniczym

Poznanie nazw wiosennych kwiatów

Samodzielne sadzenie roślin

Rozpoznawanie cyfry 9

Dostrzeganie wartości otaczających nas roślin

Układanie rytmów w ograniczonej przestrzeni

TYDZIEŃ II : Przedwiośnie

 

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt

 

Rozpoznawanie litery R

 

Współdziałanie z dziećmi w zabawie

 

Powtórzenie zasad bezpieczeństwa

 

Uczestniczenie w obserwacjach i doświadczeniach przyrodniczych

 

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

 

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, w tym nazwami pór roku

 

Wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych

 

Przeliczanie elementów zbiorów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, wykonywanie dodawania i odejmowania

 

Zrozumienie znaczenia pojęcia zasoby naturalne

 

 

 

TYDZIEŃ III : Teatr

Zainteresowanie dzieci tematyką teatralną

Rozpoznawanie litery F

Rozróżnianie podstawowych figury geometrycznych

Odczytywanie krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych

Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy

Przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie ich liczebności

Rozpoznawanie cyfry 0

Ćwiczenie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia

TYDZIEŃ IV :  Muzyka maluje świat

Zainteresowanie dzieci różnymi gatunkami muzyki

Rozpoznawanie litery H

Muzykowanie z użyciem instrumentów, rozwijanie ekspresji dzieci

Rozwijanie wyobraźni muzycznej, uwrażliwienie dzieci na odbiór muzyki

Dostrzeganie zmian charakteru muzyki, jej tempa, natężenia dźwięku

Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów

Eksperymentowanie głosem i dźwiękami