Zamierzenia „MYSZKI”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Listopad

Grupa Myszki

 

TYDZIEŃ 1: POLSKIE BAJKI I BAŚNIE

 • Poznaje zapis graficzny litery „ I, i”.
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wyszukuje literę „ I, i” spośród innych liter
 • Wyróżnia głoski w wyrazach
 • Poznaje legendy Polskie
 • Nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski
 • Przelicza elementy zbiorów, posługuje się liczebnikami głównymi
 • Ćwiczy chwyt pisarski
 • Poprawia po śladzie bez odrywania ręki

 

TYDZIEŃ 2: LISTOPADOWA AURA

 • Rozumie pojęcie prognoza pogody
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Opisuje ilustracje
 • Poznaje literę „ D, d,” wyszukuje ją spośród innych
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Prowadzi dialog
 • Uczestniczy w zabawach dramowych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Interesuje się przyrodą
 • Poznaje właściwości wody
 • Przeprowadza proste doświadczenia

TYDZIEŃ 3: POZNAJEMY CIEKAWE RZECZY

 • Stosuje określenia dotyczące długości
 • – Poznaje literę „L, odszukuje ją wśród innych
 • Mierzy długość dowolnie obraną miarą
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Uczestniczy w prostych eksperymentach badawczych
 • Rozwija ciekawość świata
 • Rozpoznaje przedmiot po dotyku
 • Rozwija dużą i małą motorykę w grach i ćwiczeniach

TYDZIEŃ 4: KAŻDY KOCHA MISIE

 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Odwzorowuje układy elementów
 • Bawi się przy muzyce i śpiewa piosenki
 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • Posługuje się nożyczkami
 • Przestrzega obowiązujących zasad
 • Bierze aktywny udział w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Rozwija motorykę małą w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych