Opłaty za dyżur wakacyjny

Wpłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wpłacać

od 25 maja do 15 czerwca

na poniżej  podane konto:

14 1030 15080000000 55 109 1058

W tytule należy dopisać:

-imię i nazwisko dziecka

– wpłata za żywienie za dyżur wakacyjny

 

 Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 9,40 zł

Opłata za żywienie za III turnus wynosi: 9,40 zł x 12 dni = 112,80 zł

III turnus : 30.07.2018 – 14.08.2018

Skip to content