Spotkania informacyjne z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 358

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 zaprasza rodziców uczniów wychowania przedszkolnego oraz klas I-VI na spotkania dotyczące organizacji roku szkolnego 2016/2017, które odbędą się o godz. 17.00 w hali sportowej, przy ul. Wiertniczej 26:

 • 22 sierpnia 2016 r. z rodzicami dzieci przyjętych do oddziałów wychowania przedszkolnego;
 • 23 sierpnia 2016 r. z rodzicami dzieci przyjętych do  I;
 • 24 sierpnia 2016 r. z rodzicami dzieci przyjętych do  II i III;
 • 25 sierpnia 2016 r. z rodzicami dzieci przyjętych do  IV i VI.

 

Podczas spotkania otrzymacie Państwo informacje dotyczące:

 • koncepcji pracy szkoły,
 • planu zajęć obowiązkowych,
 • propozycji zajęć dodatkowych,
 • zestawu podręczników i programów nauczania,
 • zasad organizacji żywienia,
 • wyposażenia dzieci w przybory,
 • zasad organizacji świetlicy,
 • zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że:

 • na obecną chwilę trwają prace związane z rekrutacją pracowników pedagogicznych i samorządowych;
 • zostało złożone zapotrzebowanie na dotację na bezpłatne podręczniki (obowiązuje dla klas I-V; podręczniki dla klas VI i oddziałów przedszkolnych pozostają odpłatne);
 • przewidziano: 7 oddziałów przedszkolnych, 8 klas I, w tym 1 klasa I integracyjna, 5 klas II, 3 klasy III, 4 klasy IV, 2 klasy V, 1 klasa VI;
 • w miarę możliwości dzieci będą przydzielane do klas z uwzględnieniem zasady jednoroczności oraz innych okoliczności dołączonych do podań;
 • przedstawienie planu pracy szkoły, szkolnego zestawu podręczników oraz programów nauczania możliwe jest dopiero po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną szkoły. Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej przewidziano na 16 sierpnia 2016 r.;
 • opieka świetlicowa zostanie zapewniona w godzinach 7:00-17:30;
 • szkoła będzie posiadała własną kuchnię i zapewni obiady dla wszystkich chętnych uczniów,
  a dodatkowo dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I – śniadania i podwieczorki;
 • przewidziano system dwuzmianowy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III z równomiernym rozkładem dni na zmianę popołudniową.

 

Jednocześnie informuję, że złożenie przez rodziców podań o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, zamieszkującego w jej obwodzie, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

 

Skip to content