Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców Przedszkola 420 na posiedzeniu, które odbyło się 15 września 2015, postanowiła kontynuować w tym roku Finansową Radę Rodziców, z której to finasowane są wszelkie atrakcje odbywające się w naszym Przedszkolu. Zmieniła się jednak struktura finansowania, a co za tym idzie również wysokość składki.

Zgodnie z sugestiami, które pojawiły się w zeszłym roku, ze środków finansowych pozyskanych ze składek, zgodnie z preliminarzem załączonym poniżej, opłacane będą wydatki ogólno-przedszkolne. Wydatki na materiały plastyczne oraz wyjścia grupowe będą finansowane w grupach.

Na podstawie preliminarza wydatków i zeszłorocznego poziomu wpłat, wysokość miesięcznej składki została ustalona na

35 zł/dziecko.

Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Rady Rodziców:

48 1160 2202 0000 0002 6833 7636

Rada Rodziców Przedszkole nr 420, ul Św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa

W tytule prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz okresu jakiego dotyczy wpłata dla przykładu: Jan Kowalski, grupa 1, wrzesień 2015, 35 zł lub Jan Kowalski, grupa 1, cały rok, 350 zł lub Jan Kowalski, grupa 1, IX,X,XI, 105 zł.

Bardzo prosimy o uzupełnienie wpłat za wrzesień, gdyż dotychczas odbyły się już dwa przedstawienia, a w przyszłym tygodniu mamy wizytę strażaków, za które musimy wkrótce zapłacić.

W razie problemów bardzo prosimy o kontakt z Przewodniczącymi lub Skarbnikami Rad Oddziałowych.

Z poważaniem

Rada Rodziców Przedszkola 420

Preliminarz wydatków na rok szkolny 2015-16

Skip to content