ZAMIERZENIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC CZERWIEC 

 

GRUPY 6-LATKÓW: 

 • Gry i zabawy utrwalające dotychczas poznane słownictwo i piosenki 
 • Nauka zwrotów związanych z obowiązkami domowymi 
 • Wprowadzenie i utrwalanie nazw dni tygodnia 
 • Nauka piosenki o tacie 
 • Nazwy środków transportu (przypomnienie nazw pojazdów, poszerzenie słownictwa za pomocą piosenek) 
 • Wakacje: wprowadzenie słownictwa opisującego krajobraz (np. mountains, lake, sea, beach, forest), nauka wakacyjnej piosenki 

GRUPY 5-LATKÓW: 

 • Gry i zabawy utrwalające dotychczas poznane słownictwo i piosenki 
 • Wprowadzenie nazw środków transportu 
 • Nauka piosenki o tacie 
 • Letnie ubrania: nauka słownictwa i piosenki, utrwalanie zwrotów “put on”, “take off” 
 • Nauka wakacyjnej piosenki 

GRUPY 4-LATKÓW: 

 • Gry i zabawy utrwalające dotychczas poznane słownictwo i piosenki 
 • Nauka nazw kształtów (circle, square, triangle, rectangle, diamond) 
 • Liczenie w zakresie 1-5 (Nauka piosenki o 5 małpkach) 
 • Nazwy wybranych egzotycznych zwierząt (np. monkey, tiger, elephant, giraffe) 
 • Historyjka “Goodnight, Monty!” – doskonalenie rozumienia ze słuchu 

GRUPY 3-LATKÓW: 

 • Gry i zabawy utrwalające dotychczas poznane słownictwo i piosenki 
 • Wprowadzenie wybranych nazw ubrań, poznanie zwrotu “put on” 
 • Nauka nazw wybranych egzotycznych zwierząt 
 • Historyjka wakacyjna “Fly Away” – doskonalenie rozumienia ze słuchu 

 

Skip to content