PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PROWADZONY PRZEZ KS. MARIUSZA ŻOŁĄDKIEWICZA

 

Zagadnienia poruszane na lekcjach katechezy w grupie dzieci w wieku 3 lat.

 • Nauka podstawowych modlitw: Znak krzyża, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
  Aniele Boży itp.
 • Przedstawienie historii stworzenia świata i człowieka na podstawie Księgi Rodzaju
 • Poznanie osoby Jezusa Chrystusa poprzez obrazki i kolorowanki
 • Omówienie symboli związanych z najważniejszymi świętami i uroczystościami kościelnymi (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało i inne)
 • Zapoznanie z przedmiotami kultu i wystrojem kościoła
 • Kształtowanie postaw chrześcijańskiej miłości w relacji do drugiego człowieka
 • Przedstawienie życiorysu niektórych świętych

 

Zagadnienia poruszane na lekcjach katechezy w grupie dzieci w wieku 4 lat.

 • Nauka podstawowych modlitw: Znak krzyża, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
  Aniele Boży itp.
 • Przedstawienie historii stworzenia świata i człowieka na podstawie Księgi Rodzaju
 • Poznanie osoby Jezusa Chrystusa poprzez obrazki i kolorowanki
 • Omówienie symboli związanych z najważniejszymi świętami i uroczystościami kościelnymi (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało i inne)
 • Zapoznanie z przedmiotami kultu (znak krzyża, medalik, obrazy itp.) i wystrojem kościoła
 • Zapoznanie z kilkoma postaciami Starego Testamentu (Mojżesz, Abraham)
 • Przedstawienie życiorysu niektórych świętych

 

Zagadnienia poruszane na lekcjach katechezy w grupie dzieci w wieku 5 lat.

 • Nauka podstawowych modlitw: Znak krzyża, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
  Aniele Boży itp.
 • Przedstawienie historii stworzenia świata i człowieka na podstawie Księgi Rodzaju
 • Poznanie osoby Jezusa Chrystusa poprzez obrazki i kolorowanki oraz przypowieści biblijne
 • Omówienie symboli związanych z najważniejszymi świętami i uroczystościami kościelnymi (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało i inne)
 • Zapoznanie z przedmiotami kultu (znak krzyża, medalik, obrazy itp.) i wystrojem kościoła
 • Zapoznanie z kilkoma postaciami Starego Testamentu (Mojżesz, Abraham) oraz Nowego Testamentu
 • Zagranie z dziećmi scenek przybliżających przypowieści Pana Jezusa
 • Przedstawienie życiorysu niektórych świętych

 

Drodzy Rodzice oraz Wychowawcy, jak da się zauważyć z przedstawionego powyżej rozkładu materiału  niektóre zagadnienia powtarzają się we wszystkich grupach wiekowych. Powtórzenie to wynika z faktu, że większość dzieci nigdy nie była objęta katechizacją we wcześniejszych placówkach przedszkolnych
i musimy stworzyć pewien „fundament” elementarnej wiedzy i doświadczeń
o charakterze duchowym.

Przedstawione powyżej tematy katechez będą realizowane za pomocą wszelkiego rodzaju metod aktywizujących (np. piosenka, kolorowanka, wyklejanka, rysunek, układ taneczny czy formy scenek teatralnych) oraz przekazu multimedialnego
(np. ścieżki audio, ścieżki wideo, prezentacja w PowerPoint) jak również kontaktu z przedmiotami o charakterze sakralnym (np. różaniec, krzyż, kropidło, kielich, ampułki itp.)

            W razie potrzeby kontaktu bądź wyjaśnienia szczegółów powyższego rozkładu materiału jestem do Państwa dyspozycji w par. Opatrzności Bożej
w Warszawie Wilanowie przy ul. ks. Prym A. Hlonda 1, bądź pod numerem telefonu 603465597.

Skip to content