Zamierzenia na dyżur wakacyjny

Zamierzenia na dyżur wakacyjny

30.07.2018 – 14.08.2018

 

W indiańskiej wiosce

– zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań

– kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń

– rozwijanie sprawności manualnej

– wyrabianie koncentracji uwagi

– poszerzanie słownictwa

– stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat

– rozwijanie wyobraźni

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem

– dostrzeganie piękna otaczającego świata

– rozbudzanie ciekawości życiem Indian

– rozwijanie aktywności twórczej

– rozwijanie zainteresowań

– doskonalenie sprawności i umiejętności ruchowych

– zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ze śpiewem

– poznawanie globusa, mapy świata, wskazywanie kontynentów i oceanów

– poznawanie charakterystycznych atrybutów Indian

– rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

– czerpanie radości ze wspólnych zabaw z kolegami

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie odgłosów

Skip to content