Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Grupa Rybki

Czerwiec 2024 r.

 

Dzieci są ważne

Idziemy do zoo

 Bezpieczni w wakacje

 Summertime

 

Umiejętności dziecka:

 • Podejmuje aktywność poznawczą, jest zainteresowane szukaniem informacji na dany temat
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J, R, G, F, H
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczbę dwucyfrową 10
 • Udziela dłuższych odpowiedzi na pytania, wypowiada się na dany temat
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Szacuje, porównuje liczebność zbiorów
 • Rozróżnia figury geometryczne
 • Śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach muzycznych
 • Rozróżnia zmiany w muzyce (dynamika, tempo, wysokość dźwięku)
 • Usprawnia aparat artykulacyjny, eksperymentuje głosem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem, panuje nad emocjami
 • Wie, że dzieci mają swoje prawa, potrafi je wymienić
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Bawi się w kodowanie, rozpoznaje zasady kodowania, samodzielnie koduje informacje
 • Jest zainteresowane eksperymentami przyrodniczymi
 • Wymienia nazwy zwierząt egzotycznych
 • Wie, co to są wakacje i gdzie można je spędzać
 • Charakteryzuje nadchodzącą porę roku – lato

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content