Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa Rybki

Październik 2023 r.

 Bezpiecznie na drodze

Nasze zwierzaki

 Jesienny las

Przygotowania do zimy

 

Umiejętności dziecka:

 • Zna swoje imię i nazwisko, wie, gdzie mieszka
 • Potrafi określić znaczenie świateł na sygnalizatorach świetlnych
 • Wie, jak należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę
 • Nawiązuje pozytywne relacje rówieśnicze, odczuwa przynależność do grupy
 • Koncentruje się przy czytaniu tekstów literackich, opowiadaniu nauczyciela
 • Rozwiązuje zagadki
 • Opowiada historyjki przedstawione na obrazkach
 • Udziela płynnych odpowiedzi na pytania
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Rozpoznaje litery: O, A, M, T, E
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość i położenie elementów
 • Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub dwóch cech
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
 • Rozróżnia figury geometryczne
 • Wykonuje prace konstrukcyjne
 • Śpiewa piosenki
 • Ma poczucie rytmu i chętnie bawi się przy muzyce
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Opowiada o zwierzętach hodowanych w domach i ich potrzebach
 • Wie, czym zajmuje się weterynarz
 • Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich troskę i życzliwość
 • Wymienia zwierzęta żyjące w lesie, określa, jak przygotowują się do nadejścia zimy
 • Rozpoznaje zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadchodzącą późną jesienią
 • Wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem
Skip to content