RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA NR 420  (rok 2020/2021)

 

7:00 – 8.50 –Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne wg zainteresowań. Praca indywidualna lub w małych grupach, według pomysłu nauczyciela.

8.00 – Realizacja podstawy programowej. Zajęcia poranne. Zajęcia w ramach kreatywnego nauczyciela.

08:50 – 09:00 – Przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczno-zdrowotne, kształcenie postaw prozdrowotnych, trening czynności samoobsługowych).

9:30–10:00 – Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:45 – Zabawy, gry, swobodna działalność dzieci. Wyjście do ogrodu (zabiegi higieniczno-zdrowotne, ubieranie). Pobyt na świeżym powietrzu – bezpieczne zabawy na sprzęcie terenowym oraz w piaskownicy. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze)

11:45 – 12:00 –Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczno-zdrowotne, kształcenie postaw prozdrowotnych, trening czynności samoobsługowych).

12:00 – 12:30 – Obiad dla dzieci 3 letnich i 3- 4 letnich– doskonalenie umiejętności  samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami,przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się.

12:30 – 13:00 – Obiad dla dzieci 5 letnich i 6 letnich– doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się.

13:00- 14:30 – Odpoczynek (w grupach najmłodszych – leżakowanie) Słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek z płyt CD lub czytanych przez nauczycielkę. Zajęcia dodatkowe – według  harmonogramu. Praca indywidualna lub w małych grupach. Swobodna działalność

14:30 – 15:00 – Po leżakowaniu – doskonalenie umiejętności samoobsługowych. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku (zabiegi higieniczno-zdrowotne.)

14:30 – 15:00 – Podwieczorek (w grupach młodszych)

15:00- 15:20 –Podwieczorek ( w grupach starszych)

15:20 – 17:00 – Rozchodzenie się dzieci. Praca indywidualna lub w małych grupach. Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach. Swobodna działalność dzieci. Gry i zabawy w sali lub w ogrodzie. Zajęcia dodatkowe.

Skip to content