Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

P420 – Upoważnienie do odbioru dziecka

P420 zgoda-rodzica

P420 Klauzula informacyjna Rodzice i opiekunowie prawni

P420 Klauzula informacyjna Osoby upoważnione do odbioru dzieci

P420 Klauzula informacyjna

Zgoda – kontrola czystości skóry głowy P420

 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy lub innych pasożytów w przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie 

Procedura wszy P420

Skip to content