Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  podjęłam decyzję w sprawie zawieszenie zajęć stacjonarnych w Przedszkolu nr 420 „Nasza Bajka”na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem Jolanta Kuźmińska – Dyrektor Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”

Skip to content